Potrdilo staršev

Comments

Transcription

Potrdilo staršev
POTRDILO
SPODAJ PODPISAN-A __________________________________________________________
(vpiši ime in priimek starša oz. skrbnika in naslov, kraj)
potrjujem, da je ______________________________________, rojen/a_________________,
(vpiši ime tekmovalca/ke)
Tekmovalec oziroma tekmovalka/ tekmovalec / twirling športa
zdrav/a in da lahko tekmuje v ekipi Kluba MACE na 16. Odprtem Državnem Prvenstvu MTZS, finale
Twirling in Basic Strut, 23. april in 24. april 2016 v Kranju in da je nezgodno zavarovan/na !
Kraj, datum:
( izpolnjeno prinesi na trening)
Lastnoročni podpis: