Kirkeblad Marts-april-maj 2016

Comments

Transcription

Kirkeblad Marts-april-maj 2016
Kirkeblad for Hjerk-Harre
Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Mette Dolberg.
Telefon 97571577. E-mail: [email protected]
Adresse: Roslev Præstegård, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. (fri mandag)
Afløsere: N
ikolaj Frøkjær-Jensen, Durup, tlf. 97592093.
Toni Irgens-Møller, Jebjerg, tlf. 97574050.
Organist: Anni Davidsen. Telefon 23442806
E-mail: [email protected]
Hjerk Kirke:
Formand for menighedsrådet: Gerda Møller.
Telefon 97579059, 29719059. E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 97579067
E-mail: [email protected]
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23315971
E-mail: [email protected]
Harre Kirke:
Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen.
Telefon: 97571310. E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon 24672445
E-mail: [email protected]
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707
(privatnr. 40712871) E-mail: [email protected]
Bemærk:
* Skærtorsdag den 24. marts, vil der efter gudstjenesten kl. 16.00
i Harre Kirke være et traktement. Alle er velkomne.
* Ved konfirmation den 5. og 8. maj vil trompetist Asger Lavrsen
deltage.
Note til kalenderen:
Sommerudflugt tirsdag den 31. maj. Annoncering følger i Salling Avis.
Udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.
Marts-april-maj 2016
Påsken er den vigtigste
kristne højtid.
Men hvorfor egentlig det?
Det kan der skrives mange lange og
dogmatiske udredninger om, og det er
der også blevet gjort gennem tiderne. Det
er kun godt. Men jeg vil forsøge mig med
et billede i stedet for. Eller nærmere, en
skulptur, der har fortalt mig en hel masse.
Det er billedhuggeren Søren West, som
i 2003 har lavet en skulptur, der hedder ”Sprækker”. Den består af 4 store stykker
granit, der læner sig op ad hinanden, så de danner et hele. Men delene er sat sådan
sammen, at der i midten, i sprækkerne mellem stykkerne, dannes et kors, som lyset kan strømme igennem. Ved siden af er der placeret en bænk, så man kan sætte
sig ned og give sig god tid til at betragte værket.
Jeg har tænkt over sprækkerne. Ved første øjekast ser det lille kors måske ikke
ud af så meget. Men lyset, der strømmer igennem, trodser det store tryk, som man
fornemmer fra den omgivende stenmasse. Ligesom vores lys og liv trues af alt det
tunge og mørke. Det bastante, som til tider truer med at knuse os under et ufatteligt tryk. Og nogle gange også gør det.
Men alligevel udstråler skulpturen en enorm modstandskraft. Lyset sætter sig
igennem, trods alt. Lyset i kors-sprækkerne sprænger alt det tunge og mørke bort.
Og sprækkerne bliver som et åndehul i den store sten.
På den måde siger den noget om, hvad opstandelse betyder: Lyset sætter sig igennem. For mig er skulpturen blevet en ordløs prædiken over påsken, over mødet
med den opstandne Jesus som håbets vendepunkt.
Det er herfra, at vi kan gå videre.
Det er nu, at hverdagen begynder. Nu skal vi leve på og i påskens glæde:
At den opstandne er gået ind i vores liv og hjerte og har skabt en helt ny virkelighed – hvor håbets lys skinner på os gennem kors-sprækkerne…
Glædelig påske!
Mette Dolberg
Gudstjenester i Harrevig Pastorat Durup
Tøndering
Nautrup Roslev
Rybjerg
Hjerk
Marts
06-03-2016 Midfaste
10:30 NFJ
9:00 NFJ
13-03-2016 Mariæ Bebudelse
17:00 NFJ
10:15 MD
20-03-2016 Palmesøndag
9:00 TIM
9:00 MD
10:15 MD
24-03-2016 Skærtorsdag
19:00 NFJ
19:00 MD
25-03-2016 Langfredag
*14:00 NFJ
*10:15 NFJ
27-03-2016 Påskedag
10:30 NFJ
10:15 MD
9:00 MD
28-03-20162.Påskedag
10:30 NFJ
**14:00
April
03-04-2016 1.s.e.Påske
10:30 NFJ
9:00 NFJ
10-04-2016 2.s.e.Påske
9:00 TIM
10:15 MD
17-04-2016 3.s.e.Påske
10:30 NFJ
10:15 MD
22-04-2016 Bededag
10:30 NFJ
9:00 MD
10:15 MD
23-04-2016 Konfirmation
****10:00 NFJ
24-04-2016 4.s.e.Påske
10:30 NFJ
10:15 MD
30-04-2016Konfirmation ***10:00 POK
Maj
01-05-2016 5.s.e.Påske
19:00 NFJ ***10:00 POK 05-05-2016 Kr. Himmelfart
10:30 NFJ
08-05-2016 6.s.e.Påske
9:00 NFJ
10:15 NFJ
***10:00POK
15-05-2016 Pinsedag
10:30 NFJ
9:00 MD
10:15 MD
16-05-2016 2.Pinsedag - Pinse i Anlægget i Skive
22-05-2016 Trinitatis
10:30 NFJ
10:15 TIM
29-05-20161.s.e.Trin.
9:00 NFJ
10:15 MD
* Liturgisk Gudstjeneste
** Koncert
*** Konfirmation
Konfirmation 2016:
Præster:
NFJ – Nikolaj Frøkjær-Jensen
MDO – Mette Dolberg
TIM – Toni Irgens-Møller
POK – P oul Krabbe-Poulsen
tlf. 96 83 30 00
Lørdag d. 30. april kl. 10:00 i Roslev Kirke:
Kasper Juhl Pedersen,
Hjerk Kirkevej 1, Hjerk, 7870 Roslev
Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj kl. 10:00 i Harre Kirke:
Alexander Aagaard Christensen,
Gl. Skivevej 13, Harre, 7870 Roslev
Esben Østergaard Pauls, Vigen 1, Harre, 7870 Roslev
Mikkel Nielsen Skov,
Sallingsundvej 106, Harre 7870 Roslev
Harre
10:15 NFJ
16:00 MD
9:00 MD
***10:00POK
10:15 NFJ
Søndag d. 8. maj kl. 10:00 i Hjerk Kirke:
Alexander Gaba Sjøgren Ernst,
Hjerk Kirkevej 18, Bajlum, 7870 Roslev
Kinnie Refsgaard Knudsen,
Neder Hjerkvej 25, Hjerk, 7870 Roslev
Maria Kristensen, Harrebjergvej 6, Harre, 7870 Roslev
Lea Lorraine Beck Madsen,
Skelsgårdvej 4, Hjerk, 7870 Roslev
Timme Snogdal Sørensen,
Gl. Skivevej 26, Bajlum, 7870 Roslev

Similar documents