Forbundets telefonkatalog - Norsk Transportarbeiderforbund

Comments

Transcription

Forbundets telefonkatalog - Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Forbundet for transport og logistikk
Telefonog
adressekatalog
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19, 0186 Oslo
Telefon 40 64 64 64
Internettadresser: www.transportarbeider.no
E-post: [email protected]
Ajourført per 03.04.2016
Innhold:
FORBUNDSLEDELSEN ...........................................................................................................3
FORENINGER ...........................................................................................................................4
NORSK HAVNEARBEIDERFORENINGS LOKALE KLUBBER .......................................11
FORBUNDSSTYRET ..............................................................................................................17
REPRESENTANTSKAPET .....................................................................................................18
KONTROLLKOMITÉEN ........................................................................................................20
BRANSJERÅD – AVISBUD ...................................................................................................20
BRANSJERÅD – DROSJE ......................................................................................................21
BRANSJERÅD – MILJØBEDRIFTER ...................................................................................21
BRANSJERÅD – GROSSISTER .............................................................................................22
BRANSJERÅD – GODS ..........................................................................................................23
BRANSJERÅD - LOSSE- OG LASTE ....................................................................................23
BRANSJERÅD – BUSS ...........................................................................................................24
BRANSJERÅD – SPEDISJON ................................................................................................25
FORHANDLINGSUTVALG – SCHENKER ..........................................................................26
KONSERNRÅDET ..................................................................................................................27
UTVALGET FOR MANGFOLD OG LIKEVERD .................................................................28
OPPLYSNINGS- OG VERVEUTVALGET ............................................................................28
UNGDOMSUTVALGET .........................................................................................................29
NTFs MEDLEMMER I LOs REPRESENTANTSKAP ..........................................................29
ITF-INSPEKTØRER ................................................................................................................31
LOs DISTRIKTSKONTORER OG BRUSSEL-KONTORET ................................................32
2
FORBUNDSLEDELSEN
Tittel
Navn
Tlf.arbeid
Tlf.priv.
E-post
Forbundsleder
Lars M. Johnsen
916 94 430
22180496
[email protected]
1.nestleder
Terje Samuelsen
930 41 215
[email protected]
2.nestleder
Dag Einar Sivertsen
467 47 883
[email protected]
FORBUNDSSEKRETÆRER
Arbeidsområde
Navn
Tlf.arbeid
Spedisjon/avisbud//like
st.utv.:
Gods/mobilkran:
Sissel Karlsen
992 24 516
[email protected]
Morten Hagen
415 28 511
[email protected]
Grossist/kurs/verving/ungdomsutv.:
Miljø/olje:
Bjørn Jonassen
920 12 514
Ole Einar
Adamsrød
Jan Sivertsen
926 35 335
[email protected]
r.no
[email protected]
o
[email protected]
Buss/taxi:
Tlf.priv.
920 18 063
E-post
UTREDER
Arbeidsområde
Navn
Tlf.arbeid
Utreder
Geir Kvam
481 76 510
Tlf.privat
E-post
[email protected]
TRANSPORTARBEIDEREN
Arbeidsområde
Navn
Tlf.arbeid
Redaktør:
Roy Ervin Solstad 977 07 303
Tlf.priv.
E-post
[email protected]
KONTORADMINISTRASJON
Arbeidsområde
Navn
Tlf.arbeid
Tlf.priv.
E-post
Kontorleder
Beate Knudsen
970 64 858
[email protected]
Resepsjon/medlem:
Turid Jensen
406 46 464
[email protected]
Medlems/bedriftsregister/tariff
IKT-ansvarlig:
Runa Trondsen
932 64 710
[email protected]
Gunnar Myhren
480 24 069
[email protected]
Økonomi/regnskap
Renée Jeries
932 64 073
[email protected]
Kurs/konferanse
Mette Eriksen
932 62745
[email protected]
3
Post/økonomi
Elisabeth Dageid
902 60 336
[email protected]
FORENINGER
4)
Oslo Transportarbeiderforening
Youngs gate 11, 0181 Oslo
Tlf. 48 21 22 22 - fax 22 69 10 03
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9001.07.13500
Nettside: www.oslotransport.com
Leder: Pål Aronsen, Haraldstua 40, 3030 Drammen
Tlf. 959 79 707
E-post: [email protected]
Nestleder: Harald Markussen, Høybråtenvn. 23 K, 1055 Oslo
Tlf. 901 66 269
E-post. [email protected]
Sekretær: Peter Skogly
Tlf. 419 05 582
E-post: [email protected]
Kontorsekretær: Irene Haave Larsen
Tlf. 48 21 22 22
E-post: [email protected]
14)
Rogaland Transportarbeiderforening
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
Tlf. 51 50 02 44 - fax 51 50 06 25
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9011.05.11360
Leder: Inge Vidar Lone, Hinnakroken 6, 4020 Stavanger
Tlf. 930 40 985
E-post: [email protected]
Organisasjonsarb: Torgeir Thorsen, Breivik 33, 4152 Vestre Åmøy
Tlf. 932 47 176
E-post: [email protected]
Studieleder: Torgeir Thorsen, Breivik 33, 4152 Vestre Åmøy
Tlf. 932 47 176
E-post: [email protected]
19)
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Håkons gate 3-5, 5015 Bergen
Tlf. 908 12 998
E-post: vestnorsk[email protected]
Bankgiro: 3208.20.45677
Nettside: www.ntf19.no
Leder: Roger Moum, Gjerdsvegen 18, 5650 Tysse
Tlf. 905 19 479
E-post: [email protected]
4
Studieleder: Espen Brandtzæg Amble, Rottgauggt. 3A, 5033 Bergen
Tlf. 93423428
E-post: [email protected]
Kontorsekretær: Anne-Grethe Bergstø, Åsen, 5281 Valestrandsfossen
Tlf. P. 952 36 573 – arb. 55 30 91 77
E-post: [email protected]
Vestnorsk Transportarbeiderforening DK Haugesund
Kaigata 1, 5527 Haugesund
Tlf. 958 70 576- fax 52 71 90 21
Leder: Borgny Hauge Skogen
E-post: [email protected]
20) Møre og Romsdal Transportarbeiderforening
Kanalveien 18, 6010 Ålesund
Tlf. 400 06 261
E-post: [email protected]
Bankgiro: 3930.07.31671
Leder: Jack Narve Sæther, Grønnebelgveien 21, 6057 Ellingsøy
Tlf. p. 930 45 541 – a. 400 06 261
E-post: [email protected]
Kasserer: Stian Roald, Markevegen, 6040 Vigra
Tlf. p. 70 18 82 35 / 950 35 915
E-post: [email protected]
25)
L.K.A.B. Arbeiderforening
Postboks 340, 8505 Narvik
Tlf. 76 92 39 11 - fax 76 92 38 77
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4520.30.24650
Leder: Reidar Nygård, Trældalsveien 88, 8517 Narvik
Tlf. 959 23 911
Kasserer: Rolf Millejord, Boks 799, 8510 Narvik
Studieleder: Kenneth Håvardsen, Notveien 17, 8520 Ankenesstrand
Tlf. 959 23 865
E-post: [email protected]
26)
Midtnorsk Transportarbeiderforening
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Tlf. 73 87 66 10 - fax 73 87 66 11
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4200.41.30833
Nettside: www.midtnorsk.net
Leder: Johnny Sletvold, Arildsgt. 1 B, 7018 Trondheim
Mobil 918 53 728
E-post: [email protected]
Organisasjonssekretær: Terje Pedersen, Furuvgen 3, 7212 Korsvegen
Mobil 99320191
E-post: [email protected]
Studieleder: Se leder
5
Kontorsekretær: Wenche Halvorsen, Mobil 454 13 500
E-post: [email protected]
27)
Hedmark Transportarbeiderforening
Postboks 4459, 2308 Hamar
Tlf. 47 64 80 70 - fax 62 54 09 78
E-post: [email protected]
Bankgiro: 1822.27.55154
Leder: Eldar Rudolfsen, Solvangvegen 10A, 2318 Hamar
Mobil 928 34 939
E-post: [email protected]
Studieleder: Eldar Rudolfsen, Solvangvegen 10A, 2318 Hamar
Mobil 928 34 939
E-post: [email protected]
Kontorsekretær: Karoline Grønnbakken, Prestvegen 43D, 2360 Rudshøgda
Mobil: 958 64 685
28)
Østfold Transportarbeiderforening
Astrids gate 34 1706 Sarpsborg
Tlf. 400 06 891 - mobil 926 93 835
E-post: [email protected]
Bankgiro: 1030.04.19076
Nettside: www.ostfoldtransportarbeider.no
Leder: Monica Johansen, Torpedal, 1764 Halden
Mobil 922 73 123
E-post: [email protected]
Studieleder: Henrik Borge, Myrastien 4, 1613 Fredrikstad
Tlf. 920 69 081.
E-post,¨: [email protected]
Kontorsekretær: Torunn Johansen
Mobil 452 00 274
E-post: [email protected]
34)
Polarsirkelen Transportarbeiderforening
Boks 1256, 8602 Mo
(Besøksadr.: Verkstedvn. 14)
Mobil 924 12 458 Kontortid mandag - torsdag 10-14.
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4570 13 19617
Leder: Bjørn-Tore Bråten, Linerleveien 4, 8665 Mosjøen
Tlf. 924 12 458
E-post: [email protected]
Sekretær og Studieleder: Steinar A. Jakobsen, Fairbanksveien 7 E, 8610 Mo i Rana
Mobil 909 63 066
E-post: [email protected]
35)
Hålogaland Transportarbeiderforening
Boks 59, 8401 Sortland
6
Tlf. 76 12 45 92
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4580.11.37885
Nettside: www.ntf35.no
Leder: Roger Haagensen, Sigerfjordvn. 317, 8400 Sortland
Tlf. p. 905 17 999 - a. 76 12 45 92
E-post: [email protected]
Kasserer: Bjørn Steffensen, Sannan, 8432 Alsvåg
Tlf. p. 76 13 11 68 – 950 51 893
E-post: [email protected]
Studieleder: Tor Lange, Dronningensgate 9, 8514 Narvik
Tlf. 905 58 442
E-post: [email protected]
41) Agder Transportarbeiderforening
Vesterveien 15 B, 4613 Kristiansand
Tlf. 38 07 22 50 - foreningens mobilnr. 959 38 290
E-post: [email protected]
Bankgiro: 3126.20.53582
Leder: Jan Erik Aksnes, Solkollen 69, 4628 Kristiansand
Tlf. 455 13 549
E-post: [email protected]
Kasserer: Svein Erik Bjartheim, Giskedalen 18, 4640 Søgne
Mobil 959 38 290
E-post: [email protected]
Studieleder: Øystein Rudi, Solsletta, 4658 Tveit
Tlf. 977 95 152
E-post: [email protected]
43)
Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening
Postboks 636, 6804 Førde
Tlf. 57 72 00 77
E-post: [email protected]
Nettside: www.softa.no
Bankgiro: 3700.07.08284
Leder:
E-post:
Kasserer: Jan Atle Hatlelid, Hundvebakke 9A, 6800 Førde
Tlf. 913 40 627
E-post: [email protected]
Studieleder: Finn Sætrebakke, Hornnesvegen 20A, 6800 Førde
Tlf. 917 18 186
44)
Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark
Folkets Hus, Jernbanealléen 13, 3210 Sandefjord
Tlf. 40 00 18 44 - fax 33 46 08 03
E-post: [email protected]
7
Bankgiro: 2480.04.50221
Nettside: www.transportarbeider44.no
Leder: Nina Risinggård, Orrfuglvegen 18, 3741 Skien
Tlf. 920 43 195
E-post: [email protected],
Nestleder: Rune Eriksen, Andebuveien 338, 3171 Sem
Tlf. 406 10 201
E-post: [email protected]
Sekretær:
Tlf.
E-post:
Studieleder: Nina Risinggård
48)
Sarpsborg Kai- og Lagerarbeiderforening
Fax 69 11 82 09
Bankgiro: 1030.04.19688
Leder: Ragnar Kristiansen, Skogholtet 10, 1715 Yven
Tlf. 911 00 192
E-post: [email protected]
Kasserer: Kjell Leinum, Hasle Terrasse 7, 1734 Hafslundsøy
Tlf. p. 69 13 13 37
Kasserer/styremedl.: Pål Just Ravneng, Fladebyveien 26, 1746 Skjeberg
Mobil 413 07 996 (Trekklister etc).
E-post: [email protected]
54) Oppland Transportarbeiderforening
Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 17 70 04 - fax 61 17 73 71 - mob. 917 92 838
E-post: [email protected]
Bankgiro: 1822 43 07123
Leder: Oddbjørn Vestli, Reinsvollvegen 25, 2830 Raufoss
Tlf. p. 917 92 838
Epost: [email protected]
Studieleder: Jon Magne Aspelund, Korketrekkeren 62, 2635 Tretten
Tlf. 995 22 240
E-post; [email protected]
Kontorsekretær: Sylwi M. Swensen
Tlf. a. 61 17 70 04 - 920 45 444
E-post: [email protected]
56)
Oslo og Omegn Bussarbeiderforening
Enebakkveien 133, 0680 Oslo
Tlf. 401 00 406
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9001.07.02177
Nettside: www.oobf.no
Leder: Petter Jørgensen, Sundbyveien 105, 3477 Båtstø
Tlf. a. 401 00 408 – mobil 926 02 981
E-post: [email protected]
8
Sekretær: Per Ole Melgård, Lyngåsen 47, 1405 Langhus
Tlf.a. 401 00 407 mobil 922 01 684
E-post: [email protected]
Kasserer: Paul Phillips, Ildervegen 2, 2030 Nannestad
Mobil: 920 56 099
E-post: [email protected]
Studieleder: Se sekretær
83)
Lastebileiernes Forening
Enebakkveien 133, 0680 Oslo
Tlf. 22 68 44 00 – mobil 934 49 999
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9001.06.00099
Leder: Trond Erik Knutsen, Myrvn. 25, 1470 Lørenskog
Tlf. p. 67 90 95 96/901 80 558 - fax 67 97 75 92
E-post: [email protected],
[email protected]
100) Norsk Havnearbeiderforening
Postboks 2079 Skarbøvik, 6028 Ålesund
Tlf. 46863818 - fax 38 07 09 33
E-post: [email protected]
Bankgiro: 3060.19.62566
Leder: Bjørn Sverre Steffensen, Sjøvegen 11, 6006 Ålesund
Mobil 971 02 260
E-post: [email protected]
Norsk Havnearbeiderforenings avdelinger/klubber: Se side 11
109) Troms Transportarbeiderforening
Boks 15, 9300 Finnsnes
Tlf. 93459509
Bankgiro: 9019.07.00231
E-post: [email protected]
Nettside: www.ttaf.no
Leder: Ole Roger Storås, Botnveien 22, 9300 Finnsnes
Tlf. mobil 915 27 143
E-post: ole.roger.storå[email protected]
Studieleder: Leif Petter Lieng, Skjæret, 9050 Storsteinnes
Tlf. mobil 916 07 945
E-post: [email protected]
212) Finnmark Transportarbeiderforening
Boks 1385, 9506 Alta
Tlf. 952 12 212
E-post: [email protected]
9
Bankgiro: 4910.20.46268
Nettside: www.transportarbeider.org
Leder: Trond Inge Hausmann, Granittveien 9, 9610 Rypefjord
Tlf. 930 21 927
E-post: [email protected]
Kasserer: May Nilsen, Russeluftveien 255, 9517 Alta
Tlf. 480 92 105
E-post: [email protected]
Studieleder: Trond Inge Hausmann, Granittveien 9, 9610 Rypefjord
Mobil 930 21 927
E-post: [email protected]
10
NORSK HAVNEARBEIDERFORENINGS LOKALE KLUBBER
1)
Oslo Bryggearbeideres Forening
Utstikker 2, 0150 Oslo
Tlf. 22 42 04 13 – fax 22 42 61 99
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9001.07.03084 - Postgiro: 0806.22.61030
Leder/forr.fører: Stig Skaug, Elverhøyveien 23, 2010 Strømmen
Tlf. a. 22 42 04 13 / 901 68 717 – p. 926 20 815
E-post: [email protected]
2)
Trondheim Kai- og Losseforening
Pir 2, Kai 13, 7010 Trondheim
Tlf/fax 73 52 53 27
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4200.41.25538
Leder: Bjørn Minde, Dragsten, 7036 Trondheim
Studieleder: Arve Olsen, Nordmyrvn. 11 B, 7089 Heimdal
3)
Bergen Losse- og Lastearbeiderforening
Skur 22, Dokkeskjærskaien, 5006 Bergen
Tlf. 924 13 140 - fax 55 19 00 40
Bankgiro: 9013.05.09796
Leder: Tommy Skjærdal, Søråsbråtet 2, 5235 Rådal
Mobil 907 88 893
E-post: [email protected]
Kasserer: Tommy Skjærdal, Søråsbrotet 2, 5235 Rådal
5)
Moss Bryggearbeiderforening
Strandgata 10, 1531 Moss
Tlf/fax 69 25 58 69
Bankgiro: 1203.71.31529
Leder: Morten K. Pedersen, Hytteveien 3c, 1515 Moss
Tlf. p. 69 25 31 12 - a. 69 25 36 06
E-post: [email protected]
Kasserer: Lars Nordrum, Ringveien 38, 1524 Moss
Tlf. p. 69 25 72 49 – a. 60 25 36 06
6)
Fredrikstad Stuerarbeiderforening
Lagerhall 1, Ørakaia, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf 69 32 25 28 – fax 69 32 28 66
E-post: [email protected]
Bankgiro: 1080.28.22834
Leder: Tom Solgaard, Østensensv. 11 D, 1619 Fredrikstad
Tlf. p. 69 39 91 94/950 85 991
E-post: [email protected]
Kasserer: Erik Birger Nilsen, Evjestien 13, 1661 Fredrikstad
Tlf. p. 69 33 67 10 - a. 69 32 25 28
11
8)
Sarpsborg Losse- og Stuerforening
Boks 89, 1740 Borgenhaugen
Tlf. 69 15 28 72 - fax 69 15 18 66
Bankgiro: 1090.24.04347
Leder: Jørn Inge Andersen, Skjebergveien 91, 1743 Klavestadhaugen
Tlf. p. 69 16 76 70 - mobil 91787627 – a. 69 15 28 72
Kasserer: Jørn Inge Andersen, Skjebergveien 91, 1743 Klavestadhaugen
Tlf. p. 69 16 76 70 - mobil 91787627 - a. 69 15 28 72
10) Drammen Bryggearbeiderforbund
Svend Haugsgt. 31, 3013 Drammen
E-post: [email protected]
Tlf. Ikke i bruk - fax 32 83 49 01
Bankgiro: 2310.07.11087
Leder: Bjørn Hage, Rabben 6, 3075 Berger
Tlf. 995 06 613 (Ikke i bruk)
Kasserer/forr.fører: Rolf Johansen (Kontaktet for. for rettelse)
Tlf.
11) Skien Stuerforening
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9017.06.04414
Leder: Morten Kløcker, Grønnerødvn. 42, 3719 Skien
Tlf. 35 50 11 73/481 04 833
E-post: [email protected]
Kasserer: Jan Tore Aasen, Langerødveien 43, 3719 Skien
Tlf. 35 50 24 09 – mobil 911 74 807
Studieleder: Morten Kløcker (se leder)
13) Kristiansand Havn- og Transportarbeiderforening
Postboks 327, 4663 Kristiansand
Tlf. 38 02 26 65 - fax 38 02 34 80
E-post: [email protected]
Bankgiro: 3060.17.70365
Leder: Roy Hansen, Furuvegen 1, 4715 Øvrebø
Mobil 920 86 488
E-post: [email protected]
Kasserer: Sigbjørn Olsen, Asperøyveien 12, 4625 Flekkerøy
15)
Stavanger Havnearbeiderforening
Sandvigå 24, 4007 Stavanger
Bankgiro: 9011.69.50846
Leder: Jarl Terje Lilledal, Sandalsloen 8, 4022 Stavanger
Tlf. p. 51 55 05 34 - mobil 976 06 338
E-post: [email protected]
Kasserer: Kjell Siglevik, Heimdalsveien 5C, 4018 Stavanger
12
Mobil 906 62 462
E-post: [email protected]
16) Haugesund og Omegns Losse- og Lasteforening
Garpeskjærkaien 2, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 10 75 – fax 52 72 70 60
Bankgiro: 3240.41.15102
Leder: Dag Rune Jensen, Haakonsvegen 24, 5519 Haugesund
Kasserer: Terje Osa, Gaupevegen 11, 5517 Haugesund
Tlf. 934 10 106
E-post: [email protected]
17) Sandnes Kai- og Havnearbeiderforening
Tlf/fax 51 66 27 98 og fax 51 66 17 25 (Sandnes Havneterminal)
Bankgiro: 9011.05.10569
Leder: Erik Brunes, Agnes Mowinckelsgt. 13, 4018 Stavanger
Tlf. p. 51 58 34 20/478 83 592 - a. 51 66 27 98
E-post: [email protected]
Kasserer: Oddvar Klepp, Gravarsbråtet 5, 4327 Sandnes
Tlf. p. 51 67 63 65 - a. 51 66 27 98
18)
Arendal Losse- og Lasteforening
Bankgiro: 6311.30.78741
Leder: Thor Leif Torjussen, Fagerliv., 4820 Froland
Tlf. p. 37 03 85 24 – mobil 986 54 450.
Kasserer: Eirik Sørsdal, Brekka, Tromøy, 4818 Færvik
Tlf. p. 37 08 53 51
22)
Follafoss Losse- og Lasteforening
Bankgiro: 4410 09 97611
Leder: Per Gjetvik, 7796 Follafoss
Tlf. p. 74 15 92 16/901 95 277
Kasserer: Sten Åge Lindstrøm, 7790 Malm
23) Ålesund Losse- og Lasteforening
Postboks 1169 Sentrum, 6001 Ålesund
Tlf. 70 12 22 60/971 02 260 - fax 70 12 22 66
E-post: [email protected]
Bankkonto: 3941.10.01567
Leder: Bjørn Sverre Steffensen, Sjøvegen 11, 6006 Ålesund
Mobil 971 02 260
E-post: [email protected]
Kasserer: Bernt Brekke, Aagne Dreviks veg 2, 6006 Ålesund
24) Kristiansund Losse- og Kailag
13
Omagata 9, 6516 Kristiansund
E-post: [email protected]
Bankgiro: 3930.21.63808
Leder: Håvard Sandvik, Bolgvn. 192, 6520 Frei
Tlf. 957 07 130
29)
Steinkjer Losse- og Lasteforening
Bankgiro: 4410.06.65511
Leder: Asgeir Petersen, Bogav. 91, 7725 Steinkjer
Tlf. p. 74 16 39 14/988 37 000
E-post: [email protected]
31) Bodø Losse- og Lasteforening
Tlf./Fax 75 56 32 17
Bankgiro: 8902.17.70141
Leder: Rinar Aas, Skiviklia 10, 8014 Bodø
Tlf. 906 81 626
E-post: [email protected]
Forr.fører: Olav Widnes, c/o Bodø Losse- og Lastekontor,
Pb. 580, 8001 Bodø
Tlf. 995 03 039
E-post: [email protected]
Studieleder: Odd Willy Hansen, Postboks 3531, 8087 Bodø
Tlf. 915 86 638
E-post: [email protected]
33)
Vardø Losse- og Lastearbeiderforening
Fax 78 98 73 36
Bankgiro: 4940.08.03454
Leder: Charles Aronsen, Rich. Withs gt. 10, 9950 Vardø
Tlf. p. 78 98 74 62 - a. 78 98 72 31
36)
Lossearbeidernes Fagforening
Postboks 346, 9615 Hammerfest
Tlf. 78 41 13 38 - fax 78 41 72 19 (Vakttlf. 913 77 441)
E-post: [email protected]
Bankgiro: 4910.20.68598
Leder: Mats Albinsson, Uranusvn. 13 A, 9600 Hammerfest
Tlf. 415 13 393
E-post: [email protected]
Kasserer: Harry Johansen, Tåkeheimen 133, 9600 Hammerfest
Tlf. p. 78 41 36 35 – mobil 400 91 536
38)
Larvik Transportarbeiderforening
Postboks 1013 Østre Halsen, 3253 Larvik
Tlf. 33 13 69 50/906 28 649 – fax 33 13 69 51
E-post: [email protected], [email protected]
Bankgiro: 1503.27.51781
14
Leder: Kai Ove Næss, Oberst Petersv. 3, 3269 Larvik
Tlf. 976 25 432
E-post: [email protected],[email protected]
Kasserer: Leif Chr. Blomquist jr., Frankendalsveien 37, 3260 Larvik
Tlf. 905 82 734
40)
Brevik Losse- og Lastearbeiderforening
Steensgate 9, 3950 Brevik
Tlf. 35 57 01 44 - fax 35 55 30 01 - mobil 913 39 870
Bankgiro: 2670.07.26001
E-post: [email protected]
Leder: Rune Vindfjell, Terneveien 1, 3960 Stathelle
Tlf. p. 35 97 92 11 / 913 39 875 - a. 35 57 01 44
E-post: [email protected]
Kasserer: Gunnar Berg-Nilsen, Kikutveien 22, 3941 Porsgrunn
Tlf. p. 35 56 78 84 - a. 35 57 01 44
E-post: [email protected]
65)
Tromsø Havne- og Transportarbeiderforening
v/Elisabeth Hagen, Nor-Lines, Ringveien 99 Skattøra, 9017 Tromsø
E-post: [email protected]
Bankgiro: 9731.07.07469
Leder: Tore Ingebrigtsen, Sjøtunvn. 496, 9100 Kvaløysletta
Tlf. 913 95 163
E-post: [email protected]
Kasserer: Geir Henriksen, Brattbakken 1, 9018 Tromsø
68) Sandnessjøen Transportarbeiderforening
Bankgiro: 4540.37.80735
Leder: Terje Steiro, Bjørnsonsgt. 35, 8800 Sandnessjøen
Tlf. p. 75 08 08 80
E-post: [email protected]
Kasserer: Magne Solvang, Boks 520, 8801 Sandnessjøen
Studieleder: Roger Aspnes, Sigurd Hersesgt. 13, 8800 Sandnessjøen
Tlf. p. 75 04 33 27 - a. 75 04 60 19
92)
Florølandet Transportarbeiderlag
Postboks 489, 6901 Florø
Bankgiro: 7426.05.05045
Leder: Otto Åge Bergstrøm, Sjøveien 10, 6900 Florø
Tlf. 918 74 747
E-post: [email protected]
125) Horten Transportarbeiderforening
Postgiro: 0521.50.23496
E-post: [email protected]
Leder: Alf Henriksen, Rådyrstien 27, 3188 Horten
15
Tlf p. 901 93 502 - a. 33 04 38 41
E-post: [email protected]
147) Mosjøen Transportarbeiderforening
Havnegata 60, 8663 Mosjøen
Bankgiro: 4509.27.88362
Tlf. 75802541
E-post: [email protected]
Leder: Pål M. Aanes, Roald Amundsens veg 4, 8661 Mosjøen
Tlf 482 46 633
Epost: [email protected]
Kasserer: Ise Vikdal, Postboks 364, 8651 Mosjøen
Tlf 977 76 393
179) Langstein Losse- og Lastearbeiderforening
Fax 74 82 42 93
Bankgiro: 4474.30.07147
Leder: Sverre Sivertsvik, Langstein, 7510 Skatval
Mobil 988 82 547
Kasserer: Jon Ole Hammermo, Langstein, 7510 Skatval
Tlf. p. 74 80 05 72
201) Mo Losse- og Lastearbeiderforening
Boks 112 Vika, 8601 Mo
Bankgiro: 8936.60.08617
Leder: Bjørn Tore Isaksen, Engliveien 2A, 8610 Grubhei
Tlf. P. 75 13 30 17- a. 917 29 175
E-post: [email protected]
Kasserer: Anders Blix Lorentzen, Mobekkgata 5, 8624 Mo i Rana
Mobil: 907 24 303
E-post: [email protected]
16
FORBUNDSSTYRET
MEDLEMMER:
PERSONLIGE VARAMEDL.:
Bjørn Steffensen
Sjøvegen 11, 6006 Ålesund
Mobil 971 02 260
E-post: [email protected]
Stig Erling Skaug
Elverhøyveien 23, 2010 Strømmen
Mobil 926 20 815
E-post: [email protected]
Johnny Sletvold
Arilds gate 1 B, 7018 Trondheim
Mobil 918 53 728
E-post: [email protected]
Jack Narve Sæther
Grønnebelgveien 21, 6057 Ellingsøy
Mobil 930 45 541
E-post: [email protected]
Pål Aronsen
Haraldstua 40, 3030 Drammen
Mobil 959 79 707 – a.48 21 22 22
E-post: [email protected]
Harald Markussen
Høybråtenveien 23 K, 1055 Oslo
Mobil 901 66 269
E-post:
[email protected]
Oddbjorn Vestli
Reinsvollvegen 25, 2830 Raufoss
Mobil 917 92 838
E-post: [email protected]
Eldar Rudolfsen
Solvangvegen 10 A, 2318 Hamar
Mobil 928 34 939
E-post: [email protected]
Bjørn Tore Bråten
Nordfallet 40, 8646 Korgen
Mobil 924 12 458
E-post:
[email protected]
Roger Haagensen
Sigerfjordveien 317, 8406 Sortland
Mobil 905 17 999
E-post:
[email protected]
Roger Moum
Gjerdsvegen 18, 5650 Tysse
Mobil 905 19 479
E-post: [email protected]
Chris Rudi Lind
Vikaveien 18 B, 8622 Mo i Rana
Mobil 992 55 407
E-post: [email protected]
Inge Vidar Lone
Hinnakroken 6, 4020 Stavanger
Mobil 930 40 985
E-post [email protected]
Jan Erik Aksnes
Solkollen 69, 4628 Kristiansand S,
Mobil 413 03 426
E-post: [email protected]
Nina Risinggård
Orrfuglvegen 18, 3741 Skien
Mobil 920 43 195
E-post: [email protected]
Monica Nkechi Okpe
Sverdrups gate 1 A, 0559 Oslo
Mobil 913 86 867
E-post: [email protected]
Roy Einar Nilsen (ungdomsutvalget)
Fjordgata 38, 7010 Trondheim
Mobil 976 43 881
E-post: [email protected]
Thomas Alexander Nørstad Jørgensen
Mauritz Hansens vei 4, 2013 Skjetten
Mobil 468 79 040
E-post: [email protected]
17
REPRESENTANTSKAPET
REPRESENTANT:
VARAREPRESENTANT:
004 Fredrik Solvang Winger
Ammerudgrenda 170, 0960 Oslo
Mobil 413 18 145
E-post: [email protected]
Frank Johansen,
Ragnhild Schibbyesvei 53, 0968 Oslo
Mobil 918 00 909
E-post: fra[email protected]
014 Torgeir Thorsen, Breivik 33,
4152 Vestre Åmøy. Mobil 932 47 176
E-post: [email protected]
Geir Meyer, Tostenhagen 36,
4085 Hundvåg. Mobil 920 32 519
E-post: [email protected]
019 Kjell Tore Sagen
Wiers-Jenssens vei 33C, 5089 Bergen
Tlf. 971 00 052
E-post: [email protected]
John-Terje Nordskog
Tostemsvingen 10D, 4270 Åkrehamn
Tlf. 480 83 520
E-post: [email protected]
020 Jack Narve Sæther,
Grønnebelgvn 21,6057 Ellingsøy
Mobil 930 45 541
E-post: [email protected]
Stian Roald
Markervegen, 6040 Vigra
Mobil 950 35 915
E-post:
[email protected]
025 Reidar Nygård, Trældalsveien 88
8517 Narvik. Mobil 959 23 911
E-post: [email protected]
Ronny Bergvik, Sandemoeveien 3,
8523
Tlf. 95923911
Elvegård. Mobil 959 23 812
E-post: [email protected]
026 Bjørn Olden, Rånes
7170 Åfjord Mobil 901 20 129
E-post: [email protected]
Pål Rostad, Otto Sverdrups veg 47
7713 Steinkjer. Mobil 976 56 745
E-post: [email protected]
027 Eldar Rudolfsen, Solvangvegen 10A,
2318 Hamer. Mobil 928 34 939
E-post: [email protected]
Magne Mathiassen, Bekkeblomvegen 4,
2322 Ridabu. Mobil 476 48 070
E-post:
[email protected]
o
028 Monica Johansen, Torpedal,
1764 Halden. Mobil 922 73 123
E-post:
[email protected]
Erlend Larsen, Vikaneveien 232
1621 Gressvik. Mobil 928 26 869
E-post:
[email protected]
034 Chris Rudi Lind, Vikaveien 18B
8622 Mo i Rana. Mobil 992 55 407
Bjørnar Pettersen, Svartlia 19
8073 Bodø. Mobil 913 93 388
18
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
035 Tor Lange, Dronningensgt. 9
8514 Narvik. Mobil 905 58 442
E-post: [email protected]
Tore Nergaard, St. Olavs gate 154
9407 Harstad. Mobil 913 06 407
[email protected]
041 Jan Erik Aksnes, Solkollen 69,
4628 Kristiansand. Mobil 455 13 549
E-post: [email protected]
Svein Erik Bjartheim, Giskedalen 18
4640 Søgne. Mobil 959 38 290
E-post:
[email protected]
no
043 Inge Johan Kirketeig, Kirketeig,
6815 Førde. Mobil 918 96 321
E-post: [email protected]
Inge Myhre, Bruhola 8D,
6770 Nordfjordeid. Mobil 950 98 045
E-post: [email protected]
044 Rune Eriksen, Andebuveien 338,
3171 Sem. Mobil 406 10 201
E-post: [email protected]
Leif Halvorsen, Steinoddsveg 14,
3804 Bø i Telemark. Mobil 452 78 030
E-post: [email protected]
048 Ragnar Kristiansen, Skogholtet 10,
1715 Yven. Mobil 911 00 192
E-post: [email protected]
Kjell Håvard Skaalien, Stenholts vei 7A
1738 Borgenhaugen. Mobil 920 84 726
E-post:
[email protected]
054 Jon Magne Aspelund, Korketrekkeren 58,
2635 Tretten. Mobil 952 22 240
E-post: [email protected]
Odd Arild Løkken, Kolterudsveien 47
2870 Dokka, Mobil 918 40 772
E-post: [email protected]
056 Petter Jørgensen, Sundbyveien 105,
3477 Båtstø Mobil 926 02 981
E-post: [email protected]
Jan Kristiansen, Brevikveien 120
1550 Ski, Mobil: 922 00 877
E-post: [email protected]
083 Trond Erik Knutsen, Myrvn. 25,
1470 Lørenskog. Mobil 901 80 558
E-post:
[email protected],
[email protected]
Roar Hoch Nielsen, Tunheimbakken 34,
1340 Skui. Mobil 924 12 324
E-post: [email protected]
100 Pål M. Aanes, Roald Amundsensveg 4,,
8661 Mosjøen. Mobil 482 46 633
E-post: [email protected]
Stig Skaug, Elverhøyveien 23,
2010 Strømmen. Mobil 926 20 815
E-post: [email protected]
19
109 Ole Roger Storås, Botnveien 22,
9300 Finnsnes. Mobil 915 27 143
E-post:
[email protected]
Leif Petter Lieng, Strandveien 18
9050 Storsteinnes. Mobil 916 07 945
E-post: [email protected]
212 Trond Inge Hausmann, Granittveien 9,,
9610 Rypefjord. Mobil 930 21 927
E-post: [email protected]
Tor Arne Labahå, Skogsnelleveien 8,
9516 Alta. Mobil 918 00 087
E-post: [email protected]
KONTROLLKOMITÉEN
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Eirik Nymoen
Stillverksveien 22, 2004 Lillestrøm
Tlf. 918 27 538
E-post: [email protected],
Vegard Holm
Schleppegrells gate 1, 0556 Oslo
Tlf. 916 32 804
E-post: [email protected]
Terje Pedersen
Hesttrøa 29, 7224 Melhus
Tlf. 993 20 191
E-post: [email protected]
Nancy Eilen Karstad
Kirketeig, 6815 Førde
Tlf. 971 07 659
E-post: [email protected]
Yngvar Venemyr
Nedre Stiås 7, 4820 Froland
Tlf. 906 88 431
E-post: [email protected]
Leif M. Halvorsen
Steinodds veg 14, 3804 Bø i Telemark
Tlf. 452 78 030
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – AVISBUD
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Rune Kristiansen (leder)
Hageveien 2 B, 2613 Lillehammer
Tlf. 958 26 673
E-post: [email protected]
Christine Schauer
Nordåsvegen 670, 2387 Brumunddal
Tlf. 917 51 431
E-post: [email protected]
20
May Brit Borgi Olsen (nestleder)
Fasselandsveien 64, 4520 Lindesnes
Tlf. 916 42 547
E-post: [email protected]
Jan Erik Husby
Retlostubben 10, 7717 Steinkjer
Tlf. 965 11 135
E-post: [email protected]
Vidar Sæterbø (sekretær)
Selsbakk Øvre 19, 7027 Trondheim
Tlf. 909 90 680
E-post: [email protected]
Birgit Fiske
Kråkvika 30, 6390 Vestnes
Tlf. 402 32 335
E-post: birgitfiske[email protected]
Erlend Larsen
Vikaneveien 232, 1621 Gressvik
Tlf. 928 26 869
E-post: [email protected]
Leif Halvorsen
Steinoddsveg 14, 3804 Bø i Telemarl
Tlf. 452 78 030
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – DROSJE
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Roald Arentz (leder)
Lademoens Kirkealle 13B, 7042 Trondheim
Tlf. 907 79 376
E-post: [email protected]
Bjørnar Pettersen
Svartlia 19, 8073 Bodø
Tlf. 913 93 388
E-post: [email protected]
Arne Olav Bjerkeli
Hadelandsveien 129, 3511 Hønefoss
Tlf. 957 02 835
E-post: [email protected]
David Eggan Aune
Gamle Leirvegen 95, 7038 Trondheim
Tlf. 938 01 220
E-post: [email protected]
Ronald Johansen
St. Olavs gate 43, 9405 Harstad
Tlf. 906 77 054
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – MILJØ & GJENVINNNING
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
21
Roy Olsen (leder)
Samaåsen 47, 9403 Harstad
Tlf. 911 01 859
E-post: [email protected]
Jarl-Erik Hauge
Jervhelle 22, 5337 Grong
Tlf. 480 04 648
E-post: [email protected]
Arne Johnsrud
Blåmesisveien 22, 4700 Vennesla
Tlf 481 52 366
E-post: [email protected]
Frank Ottar Dahlberg
Otervegen 1, 2406 Elverum
Tlf 900 66 031
E-post: [email protected]
Yngve Moland
Løvetannvegen 51 B, 3930 Porsgrunn
Tlf 970 58 844
E-post: [email protected]
Frode Myrli Wisnæs
Bøneslien 3, 5155 Bønes
Tlf 975 53 020
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – GROSSISTER
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Fredrik Solvang Winger (leder)
Ammerudgrenda 170, 0960 Oslo
Tlf 413 18 145
E-post: [email protected]
Helge Myrrusten
Mikalgarden 28, 6030 Langevåg
Tlf. 988 53 464
E-post: [email protected]
Stian Kvalvåg (nestleder)
Leif Tronstads veg 4, 7051 Trondheim
Tlf. 476 23 053
E-post: [email protected]
Arild Andersen
Båstadlundveien 34 C, 1781 Halden
Tlf. 915 96 999
E-post: [email protected]
Pål Rostad (sekretær)
Otto Sverdrups vei 47, 7713 Steinkjer
Tlf. 976 56 745
E-post: [email protected]
Øystein Rudi
Korsvikkilen 13, 4638 Kristiansans S.
Tlf. 977 95 152
E-post: [email protected]
John Brandstrup
Husebygata 7, 3414 Lierstranda
Tlf. 992 71 419
E-post: [email protected]
Haldis Haugen
Månovegen 7 B, 2920 leira i Valdres
Tlf. 417 72 415
E-post: [email protected]
Thomas Nørstad Jørgensen
Mauritz Hansens vei 4, 2013 Skjetten
Tlf. 468 79 040
E-post: [email protected]
22
Sindre Moen
Fredenborgveien 47, 0177 Oslo
Tlf. 980 394 35
E-post: [email protected]
Knut Eliassen
Myrdalskogen 525, 5117 Ulset
Tlf. 930 39 313
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – GODS
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Chris Rudi Lind (leder)
Vikaveien 18 B, 8622 Mo
Tlf. 992 55 407
E-post: [email protected]
John Olav Øyangen
Orkdalsveien 934, 7320 Fannrem
Tlf. 934 36 155
E-post: [email protected]
Nils Bjarte Sæle (sekretær)
Nordrevegen 7, 5363 Ågotnes
Tlf. 944 88 190
E-post: [email protected]
Marius Erstad
Kjenndalsåsen 18, 5225 Nesttun
Tlf. 982 95 545
E-post: [email protected]
Dagfinn Evensen
Slettavegen 238, 2850 Lena
Tlf. 415 36 865
E-post: [email protected]
Tore Eriksen
Vestveien 132, 3145 Tjøme
Tlf. 919 94 975
E-post: [email protected]
Asgeir Ripe
Kjøsnesstranda, 6843 Skei i Jølster
Tlf. 909 61 086
E-post: [email protected]
Erik Øvreseth
Folldalsheia 36, 5239 Rådal
Tlf. 982 25 135
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD - LOSSE- OG LASTE
LEDER:
Bjørn Sverre Steffensen – leder (Ålesund)
Sjøvegen 11, 6006 Ålesund
Mobil 971 02 260
E-post: [email protected]
VARAMEDLEMMER:
Tore Ingebrigtsen
Sjøtunvegen 496, 9108 Kvaløya
Mobil 913 95 163
E-post: [email protected]
23
Stig Erling Skaug (Oslo)
Elverhøyveien 23, 2010 Strømmen
Mobil: 926 20 815
E-post: [email protected]
Rune Aspaas
Einmoen 20, 7054 Ranheim
Mobil 452 38 547
E-post: [email protected]
Roy Hansen (Kristiansand)
Furuvegen 1, 4715 Øvrebø
Mobil: 920 86 488
E-post: [email protected]
Erik Brunes (Sandnes)
Agnes Mowinckels gate 13, 4018 Stavanger
Tlf. 478 83 592
E-post: [email protected]
Pål M. Aanes (Mosjøen)
Roald Amundsens veg 4, 8661 Mosjøen
Mobil 482 46 633
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – BUSS
MEDLEMMER:
Roger Haagensen (leder)
Sigerfjordveien 317, 8400 Sortland
Tlf. 905 17 999
E-post:[email protected]
PERSONLIGE VARAMEDL.
Ole Roger Storås
Botnveien 22, 9300 Finnsnes
Tlf. 915 27 143
E-post: [email protected]
Yngvar Venemyr
Nedre Stiås 7, 4820 Froland
Tlf. 906 88 431
E-post: [email protected]
Pål Andre Kristiansen
Bregnestien 15, 3178 Våle
Tlf. 917 49 549
E-post: [email protected]
Per Ole Melgård
Lyngåsen 47, 1405 Lanhus
Tlf. 401 00 407
E-post: [email protected]
Tor Arne Langhus
Sandbakkvn. 9 B, 2020 Skedsmokorset
Tlf. 458 65 720
E-post: [email protected]
Bjørn Olden
7170 Åfjord
Tlf. 901 20 129
E-post: [email protected]
Stein Kåre Holden
Hollvegen 136, 7380 Ålen
Tlf. 9994 29 863
E-post: [email protected]
Bjørn Tore Bråten
Linerleveien 4, 8665 Mosjøen
Tlf. 924 12 458
E-post: [email protected]
Rune Korneliussen
Åsveien 28 B, 8520 Ankenes
Tlf. 906 07 613
E-post: [email protected]
24
Bjørn Strandli
Røstadvegen 39 D, 2390 Moelv
Tlf. 901 65 258
E-post: [email protected]
Geir Tore Kravdal
Sandmoen, 2270 Flisa
Tlf. 916 59 958
E-post: [email protected]
Inge Myhre
Bruhola 8 D, 6770 Nordfjordeid
Tlf. 950 98 045
E-post: [email protected]
Inge Johan Kirketeig
Kirketeig, 6815 Førde
Tlf. 918 96 321
E-post: [email protected]
Morten Kvam
Hauerveien 95, 1540 Vestby
Tlf. 922 64 143
E-post: [email protected]
Espen Eriksen
Holbergsvei 1, 1412 Sofiemyr
Tlf. 920 58 854
E-post: [email protected]
Dagfinn Haga
Fanakrå 7, 5244 Fana
Tlf. 920 95 924
E-post: [email protected]
Trond Ringvold
Steinkjellerbakken 6 B, 5003 Bergen
Tlf. 952 68 460
E-post: [email protected]
BRANSJERÅD – SPEDISJON
MEDLEMMER:
VARAMEDLEMMER:
Monica Nkechi Okpe (leder)
Sverdrupsgate 1A, 0559 Oslo
Tlf. 913 86 867
E-post: [email protected]
Raymond Dowling
Åsbråtstien 15, 1251 Oslo
Tlf 473 59 658
E-post: [email protected]
Frode Mareno Danielsen (sekretær)
Christian Michelsens gt. 1 B, 0568 Oslo
Tlf. 410 03 291
E-post: [email protected]
Riza Akin
Malerhaugveien 24, 0661 Oslo
Tlf 480 25 014
[email protected]
John Henry Aursøy
Jonsvannsveien 810, 7057 Jonsvatnet
Tlf. 476 01 262
E-post: [email protected]
Frode Hurrød Larsen
Bjerkelundsveien 3, 1621 Gressvik
Tlf. 414 03 779
E-post: [email protected]
Jon Andrè Fosstvedt
Tøyengata 45 A, 0578 Oslo
25
Tlf. 974 04 604
E-post: [email protected]
Trond Juklerød
Setesdalsveien 116, 4617 Kristiansand
Tlf 456 70 052
E-post: [email protected]
Jon Johannessen
Nilsebakken 4 A, 1619 Fredrikstad
Tlf. 905 15 874
E-post: [email protected]
[email protected]
BRANSJEUTVALG OLJE
Jo Jørstad (leder)
Chr. Ankers gate 23, 9900 Kirkenes
Tlf. 909 63 401
E-post: [email protected]
Ole Andreas Vinje
Texnestoppen 5, 1591 Sperrebotn
Tlf. 901 06 352
E-post: [email protected]
Robert Jacobsen
Damgata 43, 3179 Åsgårdstrand
Tlf. 950 67 177
E-post: [email protected]
Ole Skaalbones
Torvgata 46, 8004 Bodø
Tlf. 906 83 509
E-post: [email protected]
LANDSUTVALG – SCHENKER
Vara
Jon Johannessen (leder)
Nilsebakken 4 A, 1619 Fredrikstad
Tlf. p. 69399103 / 905 15 874
E-post: [email protected],
[email protected]
Frank Roland
Nattlandsveien 97, 5094 Bergen
Tlf. 922 20 764
E-post:
[email protected]
Sten Rune Wold
Skotselvveien 107, 3300 Hokksund
Tlf. 926 44 916
E-post: [email protected]
Erik Eriksen
Roseveien 7, 3360 Geithus
Tlf. 928 94 230
E-post: [email protected]
26
Arild Tveit
Nedre Brattbakken 15, 4635 Kristiansand
Tlf. 924 24 358
E-post: [email protected]
Hans-Edgar Johannessen
Espedamveien 133, 1766 Halden
Tlf. 911 66 767
E-post: [email protected]
Roy Einar Nilsen
Fjordgata 38, 7010 Trondheim
Tlf. 976 43 881
E-post: [email protected]
Roy Valsjø
Brynjevegen 17, 7540 Klæbu
Tlf. 920 19 352
E-post: [email protected]
Sven Lund
Stensetgutua 2, 2032 Maura
Tlf. 915 35 472
E-post: [email protected]
Dag Arne Forbord
Remviksletta 30, 6010 Ålesund
Tlf. 936 46 291
E-post: [email protected]
Morten Børke
Byflatvegen 59, 2385 Brumunddal
Tlf. 970 71 563
E-post: [email protected]
Karl Magne Johnsen
Malmveien 141, 8516 Narvik
Tlf. 468 03 666
E-post: [email protected]
KONSERNRÅDET
MEDLEMMER:
Jon Johannessen , Nilsebakken 4 A, 1619 Fredrikstad
Tlf. p. 69399910-a. 69360515-90515874
E-post: [email protected], [email protected]
Johnny Sletvold, Arildsgt. 1 B, 7018 Trondheim
Tlf. p. 73514133/918 53 728 – a. 73911800
E-post: [email protected]
Svein Thomassen, Bjørnemyrveien 1, 2750 Gran
Tlf. p. 613 31 269 / 950 71 618- a. 22 81 23 65
E-post: [email protected]
UTVALGET FOR MANGFOLD OG LIKEVERD
MEDLEMMER:
Steinar Jakobsen, leder
Fairbankveien 7E, 8610 Mo i Rana
Mobil 909 63 066
E-post:[email protected]
VARAMEDLEMMER:
June Anita Sørensen
Lineveien 11, 1655 Sellebakk
Mobil 916 69 266
E-post: [email protected]
27
Nina Risinggård
Orrfuglvegen 18, 3741 Skien
Mobil 920 43 195
E-post: nina.risinggå[email protected]
Marit Solveig Nedrebø
Liatun 3, 6977 Bygstad
Mobil 951 54 345
E-post: [email protected]
Monica Nkechi Okpe
Sverdrupsgate 1 A, 0559 Oslo
Mobil 913 86 867
E-post: [email protected]
Nils Bjarte Sæle
Nordrevegen 7, 5363 Ågotnes
Mobil 944 88 190
E-post: [email protected]
Sven Lund
Stensetgutua 2, 2032 Maura
Mobil 915 35 472
E-post: [email protected]
Abdi Asis Hussein
Hålogalandsgata 124 H0311, 8008 Bodø
Mobil 400 56 217
E-post: [email protected]
OPPLYSNINGS- OG VERVEUTVALGET
MEDLEMMER:
Johnny Sletvold - leder
Arilds gate 1 B, 7018 Trondheim
Mobil: 918 53 728
E-post: [email protected]
Jack Narve Sæther
Grønebelgvegen 21, 6057 Ellingsøy
Mobil: 930 45 541
E-post: [email protected]
Steinar Jakobsen
Fairbankveien 7 E, 8610 Mo i Rana
Mobil: 909 63 066
E-post: [email protected]
Pål Aronsen
Haraldstua 40, 3030 Drammen
Mobil: 959 79 707
E-post: [email protected]
Bjørn Jonassen
Administrasjonen
Mobil: 920 12 514
E-post: [email protected]
28
UNGDOMSUTVALGET
MEDLEMMER:
VARAMEDL.:
Roy Einar Nilsen (leder)
Fjordgata 38, 7010 Trondheim
Mobil 976 43 881
E-post: [email protected]
Viggo Lund Follestad
Årvollveien 54 U, 0590 Oslo
Mobil 918 37 465
E-post: [email protected]
Thomas A. Nørstad Jørgensen
Mauritz Hansens vei 4, 2013 Skjetten
Mobil 468 79 040
E-post: thomas.jorgensenahlsell.no
Elin Aase
Idrettsvegen 14, 4352 Kleppe
Mobil 952 01 787
E-post: [email protected]
Joakim Hagen
Tellusvegen 3 A, 6419 Molde
Mobil 936 73 157
E-post: [email protected]
Henrik Nørve
Steggvn. 34, 8028 Bodø
Mobil 480 43 263
E-post: [email protected]
Rune Ekren
Langarinden 119, 5132 Nyborg
Mobil 920 50 971
E-post: [email protected]
Alexander Loiro
Olderveien 4 C, 8622 Mo i Rana
Mobil 919 96 802
E-post: [email protected]
Glenn Rinden
Nordtjønnveien 23 E, 4620 Kristiansand S
Mobil 977 19 784
E-post: [email protected]
NTFs MEDLEMMER I LOs REPRESENTANTSKAP
MEDLEMMER:
PERSONLIGE VARAMEDL.:
Terje Fenn Samuelsen
Norsk Transportarbeiderforbund
Mobil 916 94 430
E-post:
[email protected]
Dag Einar
Jon Heggelund
Sivertsen
Norsk Transportarbeiderforbund
Mobil 467 47 883
E-post:
[email protected]
29
Nina Risinggård
Orrfuglvegen 18, 3741 Skien
Mobil 920 43 195
E-post: [email protected]
Heidi Hoem Bjurbeck
Hellandshavn, 6270 Brattvåg
Mobil 907 07 254
E-post: [email protected]
Pål Aronsen
Haraldstua 40, 3030 Drammen
Mobil 959 79 707
E-post: [email protected]
Jon Magne Aspelund
Korketrekkeren 58, 2635 Tretten
Mobil 952 22 240
E-post: [email protected]
30
ITF-INSPEKTØRER
Koordinator Nils Kr. Pedersen
ITF
Rosenkrantzgate 15-17
0125 Oslo
Tlf. 22825835
Mob. 90148487
Fax 22423056
email. [email protected]
Angelica Gjestrum
ITF Oslo
Rosenkrantzgate 15-17
0125 Oslo
Tlf. 22825824
Mob. 97729357
Fax. 22423056
email. [email protected]
Tore Steine
ITF Bergen
Nordnesgaten 35
5005 Bergen
Tlf. 55230059
Mob. 90768115
Fax. 55900152
email. [email protected]
Truls M. Hellenes
ITF Porsgrunn
POB 421
Down Town
3902 Porsgrunn
Tlf. 35548240
Mob. 90980487
Fax. 35548023
email. [email protected]
Åge Bærheim
IndustriEnergi
Kongsgate 52-58
4005 Stavanger
Tlf. 51840549
Mob. 90755776
Fax. 51840501
email. [email protected]
31
LOs DISTRIKTSKONTORER OG BRUSSEL-KONTORET
ØSTFOLD
OSLO/AKERSHUS
HEDMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK
LO-KONTORET
BRUSSEL
St. Mariesgate 42
1706 SARPSBORG
E-post: [email protected]
Storgata 33 C, 0184 Oslo
E-post: [email protected]
Folkets Hus,
2326 HAMAR E-post: [email protected]
Postboks 611
2809 Gjøvik
E-post: [email protected]
Folkets Hus, Ø. Torggt. 9
3017 DRAMMEN
E-post: [email protected]
Farmandsvn. 3, 3111 TØNSBERG
E-post: [email protected]
Folkets Hus, Postboks 242,
3901 PORSGRUNN
E-post: [email protected]
Torvet 10, 4836 Arendal
E-post: [email protected]
Kongensgt. 31,
4610 KRISTIANSAND
E-post: [email protected]
Folkets Hus, Ny Olavskleiv 16,
4008 STAVANGER
E-post: [email protected]
Teatergt. 34, 5010 BERGEN
E-post: [email protected]
Postboks 128, 6801 FØRDE
E-post. [email protected]
Storgt. 9, 6413 MOLDE
E-post: [email protected]
Folkets Hus, Postboks 791,
7408 TRONDHEIM
E-post: [email protected]
Bomveien 3, 7725 STEINKJER
E-post: [email protected]
Nyholmsgt. 15, 8005 BODØ
E-post: [email protected]
Boks 6166, 9291 TROMSØ
E-post: [email protected]
Postboks 1, 9917 KIRKENES
E-post: [email protected]
Bd. Du Roi Albert II 5,
Box 23, 1210 BRUSSEL, BELGIA
E-post: [email protected]
69 13 01 70
23 06 17 03
62 54 09 26
03200
32 21 77 00
33 30 70 40
35 57 27 00
03200
38 12 88 70
51 50 02 00
55 30 92 00
57 82 87 00
71 20 16 00
73 80 73 00
03200/908 10 408
75 54 96 50
77 60 35 30
78 97 02 80
00 32 2 2011810
32

Similar documents