NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om

Comments

Transcription

NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om
NEW BEGINNER COURSES (A1) and
NORWEGIAN COURSES towards level A2, B1 and B2
at OSLO VO ROSENHOF
[email protected] / Tel.22 38 77 00
* Hvor mange timer du har per uke er avhengig av spor og om kurset er på dagtid eller kveldstid. Hvilket spor og nivå deltakeren tilhører, bestemmes i inntakssamtalen på Servicesenteret ved
førstegangsregistrering. ENGLISH: * How many hours/week you can take is dependent upon your learning track and whether the course is in the daytime or evening. Which learning track and level you are on is
decided during the registration process at Oslo VO Servicesenter.
* Rosenhof has courses in 3 different locations: Dynekilgata 10, Trondheimsveien 2 and Osterhausgata 22. You will be assigned to location that has the courses that best suits your level and learning speed.
SPOR 2 og SPOR 3 (Spor = Learning speed)
Timeplan / Schedule
ROSENHOF
SCHOOL ,
Hours/week
Ganger/uke
Times/week
*1 school hour = 45 minutes
Kursperiode 6
Kursperiode 7
Kursperiode 1
Kursperiode 2
25.apr – 03.jun
(6 uker)
06.jun – 23.jun
(3 uker)
22.aug – 30.sep
(6 uker)
10.okt – 18.nov
(6 uker)
6 100 Kr
6 100 Kr
4 500 Kr
4 500 Kr
3 600 Kr
3 000 Kr
5100 - 5300 kr *
2800 - 3000 kr *
MORNING
kl.08.30 - 11.50
4
16 (for SPOR 2 students)
avhengig av
timeplanen
avhengig av
timeplanen
AFTERNOON
kl.12.10 - 15.30
3
12 (for SPOR 3 students)
4000 kr *
EVENING
kl.17.30 - 20.50
2
8
2000 – 2300 kr *
Dynekilgata 10
monday & wednesday
or tuesday & thursday
avhengig av
timeplanen
3000 – 3300 kr *
1800 kr *
avhengig av
timeplanen
avhengig av
timeplanen
* The school will be closed Mai 5th, 6th, 16th and 17th. Therefore course prices will vary depending on the course schedule.
Side 1 av 5
OSLO VO ROSENHOF – NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om trykkfeil / May contain typographical errors.
NEW BEGINNER COURSES (A1) and
NORWEGIAN COURSES towards level A2, B1 and B2
at OSLO VO ROSENHOF
[email protected] / Tel.22 38 77 00
* Hvor mange timer du har per uke er avhengig av spor og om kurset er på dagtid eller kveldstid. Hvilket spor og nivå deltakeren tilhører, bestemmes i inntakssamtalen på Servicesenteret ved
førstegangsregistrering. ENGLISH: * How many hours/week you can take is dependent upon your learning track and whether the course is in the daytime or evening. Which learning track and level you are on is
decided during the registration process at Oslo VO Servicesenter.
* Rosenhof has courses in 3 different locations: Dynekilgata 10, Trondheimsveien 2 and Osterhausgata 22. You will be assigned to location that has the courses that best suits your level and learning speed.
SPOR 1 (= Learning speed)
Timeplan / Schedule
ROSENHOF,
Trondheimsveien 2
and / or
Osterhaugsgate 22
MORNING
EVENING
kl.09.00 –
14.20
kl.09.00 –
14.20
kl.09.00 –
12.30
kl.09.00 –
12.30
kl.16.30 –
19.50
Ganger/uke
Times/wee
k
Hours/week
1 school hour = 45 minutes
Kursperiode 6
25.apr – 23.jun
uker)
(9
2
innbetalinger
Kursperiode 1
Kursperiode 2
22.aug – 30.sep
(6 uker)
10.okt – 18.nov
(6 uker)
5
30
21 800 kr
14 500 Kr
14 500 Kr
4
24
17 400 kr
11 600 Kr
11 600 Kr
4
16
11 600 kr
7 700 Kr
7 700 Kr
2
12
8 700 kr
5 800 Kr
5 800 Kr
2
8
7 000 kr
4 600 Kr
4 600 Kr
Side 2 av 5
OSLO VO ROSENHOF – NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om trykkfeil / May contain typographical errors.
BERGENSTESTKURS i skolens lokaler (Dynekilgata 10) – Test i nosk på høyere nivå (after level B2)
Passing a level test called opptaksprøve is required in order to join this course.
Opptaksprøve (= level test):
Dynekilgata 10
(rom 411 – inngang B)
ROSENHOF
SCHOOL ,
Kurs periode og timeplan
PRIS
Påmeldingsfrist til skriftlig
Bergenstest
Dynekilgata 10
MORNING
kl.08.30
16.08.1
6
EVENING
kl.17.30
22.08.16 –
23.09.16
(5 uker – 80 timer)
kl.08.30 –
11.50
(4
times/week)
kl.17.30 –
20.50 (4
times/week)
4 600 Kr
24.08.16
5 300 Kr
Skr
iftli
g
Ber
gen
ste
st
(tes
tav
vikl
ing)
24.
09.
16
Resultat
03.11.16
BERGENSTESTKURS ON INTERNET (contact us: [email protected])
Deltakeren leverer arbeidsoppgaver til læreren i forhold til en arbeidsplan. Deltakeren bestemmer når på dagen/uken han/hun jobber med nettkurset.
A level test called opptaksprøve is required in order to join this course.
ROSENHOF
SCHOOL
Påmeldingsfrist til
opptaksprøven for
BT-kurs på nettet
Påmeldingsfrist for
levering av
opptaksprøven på
nett
BT-kurs på
nettet
PRIS
Påmeldingsfrist til skriftlig
Bergenstest
Skr
iftli
g
Ber
gen
ste
st
Resultat
Side 3 av 5
OSLO VO ROSENHOF – NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om trykkfeil / May contain typographical errors.
(tes
tav
vikl
ing)
17.01.16
22.01.15 –
09.04.16
19.01.16
6 300 kr
02.03.16
24.08.16
09.
04.
16
24.
09.
16
24.05.16
03.11.16
INTRODUKSJONSPROGRAM (kun henvendelser fra Bydelene)
ROSENHOF
SCHOOL,
Dynekilgata 10
ROSENHOF
SCHOOL,
Trondheimsveien
2
og
Osterhaugsgate 22
Ganger/uke
Times/week
08.30 – 13.40
5
30
08.30 – 13.40
(mandag, tirsdag og fredag)
3
24
(inkl. praksisoppfølging)
Timeplan / Schedule
Ganger/uke
Times/week
09.00 – 14.20
(Torsdag 08.10-13.35)
5
SPOR 2
og
Hours/week
Timeplan / Schedule
1 school hour
= 45 minutes
SPOR 3
SPOR 1
Hours/week
1 school hour
= 45 minutes
30
Side 4 av 5
OSLO VO ROSENHOF – NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om trykkfeil / May contain typographical errors.
09.00 – 14.20
(Torsdag 08.10-13.35)
4
24
Side 5 av 5
OSLO VO ROSENHOF – NORWEGIAN COURSES – Updated 06.04.2016 – Forbehold om trykkfeil / May contain typographical errors.

Similar documents