Søknadsskjema - Høstutstillingen

Comments

Transcription

Søknadsskjema - Høstutstillingen
. Kunstutstilling
12. september –
SØKNADSSKJEMA 2015
*
1. JURYERING
Fornavn:
*
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Sted:
E-Post:
Telefon:
Fødselsnr:
Fødested:
Debutant Høstutstillingen:
Ja
Nei
Registrert søknad på nett:
Hver søker kan søke med opptil tre verk.
Todimensjonale arbeider dokumenteres med ett digitalt bilde pr. arbeid.
Tredimensjonale arbeider dokumenteres med ett bilde av hele arbeidet og ett
detaljbilde (merkes med «detalj» i tillegg til tittel på arbeidet, eks: detalj_tittel_år.jpg).
1
Tittel:
År:
Teknikk:
Format h × b:
2
Tittel:
År:
Teknikk:
Format h × b:
3
Tittel:
År:
Teknikk:
Format h × b:
Skjema + digitale bildefiler av verk
på CD/DVD/minnepinne sendes til:
Statens Kunstutstilling
NBK Grubbegata 14
0179 Oslo
Legg gjerne ved prosjektbeskrivelse
Side 1 av
Søknadsfrist
6. april 2016
Ja
Nei