oklic o i. javni dražbi - Finančna uprava Republike Slovenije

Comments

Transcription

oklic o i. javni dražbi - Finančna uprava Republike Slovenije

Podpisnik: Darija Svajger
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 00AC97A62E
Potek veljavnosti: 26.03.2019
Čas podpisa: 12.04.2016 11:03
Št. dokumenta: 4934-582014/2015-19
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Finančni urad Ptuj
Trstenjakova 2/a, p.p. 115, 2250 Ptuj
Številka:
Datum:
T: 02 748 23 23
F: 02 748 23 66
E: [email protected]
www.fu.gov.si
4934-582014/2015-19
12. 04. 2016
OKLIC O I. JAVNI DRAŽBI
Na podlagi 195. člena Zakona o davčnem postopku–ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 22/14 – Odl. US, 25/14 – ZFU,
40/14-ZIN-B, 90/14 in 91/15) odreja FURS, Finančni urad Ptuj, Trstenjakova 2 A, 2250 Ptuj,
javno dražbo zarubljene premičnine v postopku davčne izvršbe davkov in drugih obveznosti.
Javna dražba bo na naslovu A.N.B. TRADE d.o.o., Spodnje Stranice 11, 3206 Stranice, in se
bo vršila dne 4. 5. 2016 ob 11.15 uri.
Opis zarubljene premičnine:
Zap.
Št.
Zarubljena premičnina
št.
kosov
1.
1 KOM.
OSEBNI AVTO VW GOLF VAR. 1.9 D,
LETNIK 1999, 66 Kw, 1896 ccm,
VIN WVWZZZ1JZYW277714
Ocenjena
vrednost oz.
izklicna cena
2.000,00 EUR
Stopnja DDV
ali DMV
Vozilo je srednje ohranjeno, primerno letniku, prevoženih je 391.951 km. Vidne so razne
praske, poškodovano vetrobransko steklo.
Ogled zarubljene premičnine je mogoč dne 4. 5. 2016 od 11.00 do 11.15 ure na dražbenem
prostoru. Dodatne informacije na tel.št. 02 748 23 94 ali 051 684 849 vsak delovni dan med 8.
in 11. uro.
Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene
zarubljene premičnine. Varščina se vplača na račun MF, FURS, št. SI56 0110 0600 0009 626,
sklic 19 92754317-55000.
Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.
Varščina v gotovini se pred dražbo ne bo mogla vplačati. Udeležencu, ki javno dražbo
zapusti pred njenim zaključkom ali ni pripravljen ponuditi niti izklicne cene ali kupcu, ki ne plača
kupnine, se varščina ne vrne.
Kupec mora položiti znesek kupnine na prehodni račun FURS, št. SI56 0110 0600 0009 626,
sklic 19 92754317-55000, ter prevzeti kupljeno premičnino takoj po končani javni dražbi.
Premičnina se prodaja na javni dražbi po načelu VIDENO – KUPLJENO, je brez garancije,
reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna!
Darija Švajger
vodja sektorja
1/1