Konference Nærhed i livet efter en hjerneskade

Comments

Transcription

Konference Nærhed i livet efter en hjerneskade
Konference
Nærhed i livet efter en hjerneskade
- Når nærheden kan blive på ændrede livsvilkår
Program
Onsdag d. 20. april 2016
Scandic Odense
Arrangører:
Program
8.45-9.15
Kaffe/the og morgenbrød
9.15-9.30
Velkomst
v/ Ann Frederiksen, områdeleder Specialområde Hjerneskade, Region
Midt
9.30-10.30
Hjerner og seksualitet
Seksualitet er en drift, som styres af storhjernen. Indlægget vil berøre
hjernelidelsernes betydning for seksualitetens styring og de særlige
krav til pårørende, støttepersoner og behandlere, som lidelserne stiller.
Den nye viden på området vil blive omtalt sammen med de nye
udfordringer, som skyldes den stigende levealder.
v/ Albert Gjedde, læge, hjerneforsker, professor dr.med., Panum
instituttet, Københavns Universitet
10.30-10.45
Pause
10.45-11.45
Hvad har seksualitet og selvstændighed med hinanden
at gøre? Del 1
Seksualitet er et element i menneskelivet, der positivt beriger og
forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og
almenmenneskelige relationer. På baggrund af et dugfrisk
interviewstudie blandt fagfolk og personer med erhvervet hjerneskade
vil oplægget komme under, over og omkring de barrierer og behov,
som forbinder sig til seksualitet og den betydning seksualitet
antageligvis har.
Der vil være en vekslen mellem oplæg og fælles refleksion
v/Klaus Nielsen, professor, Psykologisk institut, Aarhus Universitet &
Linda Klitgaard, forskningsmedarbejder, Specialområde Hjerneskade,
Region Midt
11.45-12.45
Frokost
12.45-14.00
Hvad har seksualitet og selvstændighed med hinanden
at gøre? Del 2
Fortsættelse af oplægget før frokost.
v/Klaus Nielsen, professor, Psykologisk institut, Aarhus Universitet &
Linda Klitgaard, forskningsmedarbejder, Specialområde Hjerneskade,
Region Midt
14.00-14.30
Pause
14.30-15.00
Hvordan kommer man sig som menneske efter en
hjerneskade?
At komme sig efter en hjerneskade handler ikke kun om at rehabilitere
kroppens funktioner eller lære at være selvhjulpen, men at tage
udgangspunkt i det enkelte menneske og "recovering a life"
v/Chalotte Glintborg, ph.d. adjunkt, Institut for kommunikation, Ålborg
Universitet
15.00-15.15
Afslutning
v/ Sanna Dragholm, kontorchef Center for Handicap, Socialstyrelsen
Tilmelding senest d. 26. februar 2016
Tilmeldingen er bindende. Deltagergebyr refunderes ikke efter sidste
tilmeldingsfrist, men du er velkommen til at sende en kollega i stedet for.
Ved afbud sker henvendelse til: [email protected]
Pris kr. 750.00 inklusiv moms
Sted Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV, tlf. 6617 6666