Option 4 - Beredskab Fyn

Comments

Transcription

Option 4 - Beredskab Fyn
Option 6, Røgdykkerapparat
Bilag 3
Ordregiver forbeholder sig ret til, at leverer materiel jf. afsnit 1
Leverandøren drifter og vedligeholder jf. afsnit 2
Leverandøren monterer jf. afsnit 3
Indhold
Afsnit 1,0 .............................................................................................................................. 1
Materiel ............................................................................................................................ 1
Pris ................................................................................................................................... 2
Afsnit 1,1 .............................................................................................................................. 2
Materiel ............................................................................................................................ 2
Pris ................................................................................................................................... 2
Afsnit 1,2 .............................................................................................................................. 3
Materiel ............................................................................................................................ 3
Pris ................................................................................................................................... 3
Afsnit 2 ................................................................................................................................. 3
Drift................................................................................................................................... 3
Vedligeholdelse ................................................................................................................ 3
Pris ................................................................................................................................... 3
Afsnit 3 ................................................................................................................................. 3
Montering ......................................................................................................................... 3
Pris ................................................................................................................................... 3
Afsnit 1,0
Materiel
Forventet Beskrivelse
antal
Røgdykkerapparat
6 stk.
Minimumskrav

Overordnede krav:
Apparatet er godkendt i henhold til EN 137:2006 (som type 2 - brandbekæmpelse)
Udbud af brandslukningsydelsen – Beredskab Fyn
Side 1 af 3


















Apparatet skal kunne tilsluttes til kemikalieindsatsdragt
300 bars overtryksapparat
Kemikaliebestandigt
Letvægtsskjold og ergonomisk
Indstillings muligheder i højden, så det kan tilpasses individuelt
Bevægeligt hoftebælte
Slidstærkt seletøj med polstringer
Røgdykkerapparatet skal kunne vaskes i maskine
Flasketilslutning som standard G5/8
Lungeautomat skal kunne tages af separat med lynkobling
Trykluftsflasken skal være med flowsikring
Selvlysende manometer
Røgdykkermaskerne skal kunne afprøves på en testbænk
Røgdykkermasker kan være som remmasker og klikmasker
Klikmasker skal være funktionsdygtig til brandhjelmen jf. option til
brandslukningsydelser bilag 1.
1 stk. røgdykkerapparat:
1 stk. komplet rygskjold
1 stk. røgdykkermaske
1 stk. 300 bars 6,8L letvægts trykluftsflaske inkl. flaskeovertræk
Pris
Pris på materiel oplyses i tilbudslisten.
Afsnit 1,1
Materiel
Forventet Beskrivelse
antal
4 stk.

300 bars 6,8L letvægts trykluftsflasker inkl. flaskeovertræk
Pris
Pris på ydelsen oplyses i tilbudslisten.
Udbud af brandslukningsydelsen – Beredskab Fyn
Side 2 af 3
Afsnit 1,2
Materiel
Forventet Beskrivelse
antal
6 stk.

Røgdykkermasker
Pris
Pris på ydelsen oplyses i tilbudslisten.
Afsnit 2
Drift
Leverandøren skal til enhver tid sikre, at optionen er funktionsdygtig efter brug og på et hvert
tidspunkt klar til operativ drift. Er der lovgrundlag for optionen vedrørende eftersyn og vedligehold påhviler det leverandøren, at sikre dette.
Vedligeholdelse
Kvartalsvis funktionstest, funktionstesten skal dokumenteres i logbog, som ordregiver kan
rekvirere ved forespørgsel. Ved vedligeholdelse og udskiftning af optionen som følge af tabt,
defekt og mistet udstyr, påhviler det leverandøren, at indsætte mindst tilsvarende udstyr
som skal godkendes af ordregiver. Udstyret indsættes uden beregning for ordregiver.
Pris
Pris på drift og vedligehold oplyses i tilbudslisten.
Afsnit 3
Montering
Ordregiver ønsker, at tilbudsgiver oplyser pris på montering af materiel fra afsnit 1 på køretøj
mm. som beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Prisen skal oplyses som engangsvederlag.
Pris
Pris oplyses i tilbudslisten.
Udbud af brandslukningsydelsen – Beredskab Fyn
Side 3 af 3