Träffpunkt Bjärkegården

Comments

Transcription

Träffpunkt Bjärkegården
Kontakta oss
Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Alingsås
kommuns äldreomsorg, frivilliga och olika organisationer.
Samarrangörer: Studieförbunden, Pensionärsföreningarna
I Sollebrunn, Kyrkorna i Sollebrunn.
Samtliga aktiviteter är öppna för alla seniorer oavsett var
man bor.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Det serveras kaffe till självkostnads pris:
- Enklare kaffe 10:- Café med underhållning eller föreläsning 20:- Fester 50:Detta aktivitetsblad finns att hämta på:
www.alingsas.se/omsorg-hjalp/aldre/traffpunkteroch-aktiviteter eller på Träffpunkt Bjärkegården.
Vill du veta mer?
Kontakta kommunens frivilligsamordnare på
Bjärkegården, telefon: 0322 – 835 72.
Träffpunkt Bjärkegården
Program för mars – april 2016
Träffpunkt Bjärkegården
0322-835 72
Centrumgatan 3, Sollebrunn
www.alingsas.se
Mars 2016
Gudstjänster jämna veckor .Svenska Kyrkan Missionsförsamlingen.Pingstkyrkan
14.30 H1 15.00 Gläntan 15.30 D huset 16.00 samlingssalen.
Tis 1
Frågesport kaffe 10.30, videocirkel 14.00.
Ons 2
Gymnastik 10,30, kaffe 11.00, 14.00 bakgrupp.
Tors 3
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.
Fre 1
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Fre 4
Promenad 10.30,kaffe 11.00.
Mån 4
Mån 7
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00, herrcirkel 14.00.
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00 Ulla Sundvall pratar om
vårens mat, herrcirkel 14.00.
Tis 8
Musikstund med Anneli o Kim kaffe 10.30,videocirkel 14.00
Tis 5
Musikstund med Anneli o Kim kaffe, 10.30, videocirkel 14.00.
Ons 9
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, Em andakt enl schema.
Ons 6
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, em andakt enl schema.
Tors 10
Boccia 10.00,kortbingo kaffe 11.00 , högläsning 14.00.
Tors 7
Boccia 10.00 kaffe kortbingo 11.00, högläsning 14.00.
Fre 11
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Fre 8
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Mån 14
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00 Ulla Sundvall pratar
om påsken, herrcirkel 14.00.
Mån 11
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00 sittande dans med Rike
Forsberg , herrcirkel 14.00.
Tis 15
Kaffe 10.30. Café S.P.F 14.30 i restaurangen.
Tis 12
Frågesport kaffe 10.30, videocirkel 14.00.
Ons 16
Gymnastik 10.30.kaffe 11.00, bakgrupp 14.00.
Ons 13
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, trädgårdsgrupp 14.00
Tors 17
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.
Tors 14
Senior shop modevisning 10.30,klädförsäljning 11.15 –
14.00.
Fre 18
Promenad 10.30, kaffe 11.00. Cotton Blue klädförsäljning
10.00 – 13.00 i samlingssalen.
Fre 15
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Mån 21
Bingo 10.15 kaffe, herrcirkel 14.00,damklubb 14.00 Tove
Sköld gör påsk arrangemang med blommor i
restaurangen.
Mån 18
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00. herrcirkel 14.00.
Tis 19
Musikstund med Annelie o Kim kaffe 10.30, videocirkel 14.00.
Ons 20
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, em andakt enl schema.
April 2016
Tis 22
Musikstund med Anneli o Kim kaffe 10.30, videocirkel 14.00
Tors 21
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.
Ons 23
Gymnastik 10,30, våffelcafé 11.00, em andakt enl schema.
Fre 22
Tors 24
Påskkaffe och underhållning med Stig Lövenius i
restaurangen klockan 10.30.
Promenad 10.30, kaffe 11.00. Underhållning med Jazzband
från Alingsås jazzfestival klockan 13.45 – 14.30 i restaurang
Mån 25
Bingo 10.15 kaffe. Vår sånger med Torbjörn Lantz klockan
15.00 i restaurangen.
Fre 25 -måndag 28 Träffpunkten stängd
Tis 29
kaffe 10.30,videocirkel 14.00.
Tis 26
Frågesport 10.30 kaffe, P.R.O Café 14.30 i restaurangen.
Ons 30
Gymnastik 10.30,kaffe 11.00, trädgårdsgrupp 14.00.
Ons 27
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, trädgårdsgrupp 14.00.
Tors 31
Boccia 10.00, kortbingo kaffe, Cafébandet spelar upp till
dans klockan 15.00. Cider med tilltugg 20:-
Tors 28
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.
Fre 29
Promenad 10.30,kaffe 11.00.