Årsmöte - Moränvägens vägsamfällighet

Comments

Transcription

Årsmöte - Moränvägens vägsamfällighet
Agenda:
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Resultaträkning:
Intäkter
Medlemsavgifter
Driftbidrag från kommunen
Övriga intäkter
2015
2014
2013
2012
98 400 kr 98 400 kr 98 400 kr 98 400 kr
15 620 kr 27 335 kr
17 730 kr
2 400 kr
800 kr 1 884 kr
131 750 kr 128 135 kr 99 200 kr 100 284 kr
Kostnader
Löpande underhåll
Snöröjning
Vägavgift, Skällared
Administrativa kostnader
Avsättning till underhållsfond
Årets resultat:
Årsmöte, 2016-04-14
-25 329 kr
-30 797 kr
-6 400 kr
-10 225 kr
-58 000 kr
-130 751 kr
-18 601 kr
-25 348 kr
-6 400 kr
-10 569 kr
-65 000 kr
-125 918 kr
-45 713 kr
-27 427 kr
-6 400 kr
-10 743 kr
-8 500 kr
-98 783 kr
-26 147 kr
-19 739 kr
-6 400 kr
-9 330 kr
-35 000 kr
-96 616 kr
999 kr
2 217 kr
417 kr
3 669 kr
Moränvägens vägsamfällighet
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Balansräkning:
Tillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa tillgångar
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
397 kr
437 897 kr
438 294 kr
48 000 kr
321 kr
272 504 kr
320 825 kr
1 140 kr
386 kr
368 867 kr
370 393 kr
16 740 kr
646 kr
324 497 kr
341 883 kr
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
107 795 kr
999 kr
108 794 kr
153 578 kr
2 217 kr
155 795 kr
153 161 kr
417 kr
153 578 kr
0 kr
3 669 kr
3 669 kr
Underhållsfond
206 500 kr
148 500 kr
83 500 kr
75 000 kr
Skulder
Tv-anläggningen
Kortfristig skuld
Summa skulder och eget kapital
123 000 kr
438 294 kr
16 530 kr
133 315 kr
320 825 kr
370 393 kr
112 582 kr
1 140 kr
192 391 kr
Eget kapital
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från
medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
1) Justering av stadgar.
Enligt föregående årsmöte; Styrelsen ämnar till nästa årsmöte göra smärre
revideringar av stadgarna.
Förslag till smärre revideringar av § 5, 7, 13, 16
Ändringarna beskrivs i bilagan bilaga1_förslag_justerade_paragrafer.pdf nedan
Som referensdokument nedan ligger befintliga stadgar.
**
Inga inkomna motioner från medlemmar.
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
8. Styrelsens förslag till budget
Budget
2016
Moränvägens vägsamfällighet
Konto
Utfall
2015
Budget
2016
Förklaringar
Antal hus Månadskostn Årskost
Intäkter
Månadsavgifter väg
Övriga intäkter "Kassa"
Driftsbidrag kommunen
Räntor
Summa intäkter
98 400,00
17 730,00
15 620,00
-
123 000,00
1 800,00
12 600,00
-
131 750,00
137 400,00
Vägavgifter
82
Summa
125,00
123 000,00
-
123 000,00
Kostnader
Kassa
Snöröjning
Vägavgift Skällared
Administration
Löpande underhåll (lekplats mm)
Avsättning underhållsfond
Summa kostnader
Beräknat resultat
Årsmöte, 2016-04-14
0,00
-30 797,00
-6 400,00
-10 225,00
-25 329,00
-58 000,00
-
130 751,00
999,00 kr
0,00
-32 000,00
-6 400,00
-11 000,00
-60 000,00
-28 000,00
- 137 400,00
-
kr
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Kandidater för omval:
Anders Sandberg
Jens Ringvall
Mikael Frosch
1 år kvar:
Fredrik Karlgren (ordf 2015)
Charlotta Klockare (kassör 2015)
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
10. Val av revisor och suppleanter
Kandidater för omval:
Roger Lindblom
Jan Norén (Suppl)
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
11. Övriga anmälda ärenden
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare till stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till budget
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorsuppleant
11. Övriga anmälda ärenden
12. Meddelande om plats där protokollen hålls
tillgängliga
Årsmöte, 2016-04-14
Moränvägens vägsamfällighet

Similar documents