beskrivelse av program her

Comments

Transcription

beskrivelse av program her
Dag 1
Temadag med DIPS-presentasjoner
Møterom
Tema
Energy Hall 1 (340)
Energy Hall 2 (350)
Arena 1
Arena 2
Tittel
Beskrivelse
1215-1245
Medikasjon i Arena
Demonstrasjon av løsning for
pasientens legemidler (oversikt og
registrering), grunnleggende eresept funksjonalitet og
samstemming mot
Reseptformidleren.
1250-1320
Demonstrasjon av hvordan dette
Intensivregistrering - et eksempel på fungerer i Classic, hvordan det
en konfgurert modul i Arena
fungerer i Arena, og deretter
hvordan løsningen i Arena er laget.
1325-1355
Pakkeforløp Kreft
Presentasjon og demonstrasjon av
hvordan vår løsning for oppfølging
av pakkeforløp kreft i Arena
fungerer for tverrfaglig samarbeid
rundt kreftbehandling.
Lars Morgan Karlsen
1400-1430
DIPS Kiosk
Presentasjon av funksjonalitet på
dagens løsning og hva vi tenker
fremover
Azra Resulbegovic
1430-1500
Kaffepause og besøk hos utstillerne
1500-1530
Psykiatriske vedtak og
tvangsbehandling i psykiatrien
Beskrivelse
Energy Hall 3 (330)
Samhandling
Foredragsholder
Tittel
Jon Even Sandvei
Pasientadministrative prosesser
i Arena knyttet til ØH- og
Pasientadminstrative prosesser elektiv oppmøteregistrering.
Azra Resulbegovic
i Arena
Registrering av innleggelse- og
polikliniske data.
Sengepostrutiner.
Foredragsholder
Nasrin Jamedari og Vidar
Åsbakk
Registrering av vedtak, klage og
Berit Nanna Gardarsdottir
gjennomføring av psykisk helsevern Nygård
Tittel
Beskrivelse
Foredragsholder
IDM Connector 2.0
Demo av funksjonalitet,
herunder støtte for flere
sykehus i databasen, og
erfaringer fra bruk.
Lene Rødmyr
Henvisning mellom HF
Behandler på poliklinikk
Operasjonsforløp i Arena
Presentasjon av hvordan ulike
Arena-produkter og
funksjonalitet støtter arbeidet
som utføres av behandler på
poliklinikk.
Hilde Hollås
Presentasjon av hvordan DIPS
Arena støtter
operasjonsforløpets ulike faser,
Anca Heyd
som henvisning, planlegging,
gjennomføring og
dokumentasjon, herunder
innkomstjournal og epikrise.
Implementering av
Henvisningsmelding 2.0 for
sending av henvisning til et Svein Pettersen, DIPS
annet foretak for en pasient
i et forløp
DIPS GAT Connector
Demo av oppgaver som
planlegges i Gat og
overføres til DIPS
Marianne Ersvik
DIPS Interactor for klinisk
henvisning og radiologi
Demonstrasjon av hvordan
DIPS Interactor kan bidra til
bedre kvalitet på klinisk og
radiologisk henvisning fra
primærhelsetjenesten til
spesialisthelsetjenesten.
Per Arne Engstad og Liv Karen
Johannesen
Visning av PLOKommunikasjon med Pleiefunksjonalitet og PLOog omsorgssektoren i Arena
skjema i Arena
Hva skal til for å innføre
BKM på Arena. Demo av
funksjonalitet og
gjennomgang av hvilke
erfaringer vi har fra
innføringsløp
Siv Marie Lien og Helge Pettersen
1535-1605
Behandlerkravmeldinger i
Arena
1610-1640
Barne og ungdomspsykiatri,
løsningsforslag i DIPS Arena
Hvordan skjema, smarteditor og
andre widgets kan konfigureres til
en brukervennlig løsning for BUP
Lars Morgan Karlsen
sektoren. Visning av forslag for BUP
Fonna.
Analyser og rapportering i
Arena
Løsninger med DIPS Reporting
Jenni Viitalla, DIPS
Finnes det en optimal
metode for innføring av DIPS
Arena? Hvilke utfordringer
finnes? Her deles erfaringer
fra innføring av Arena i Helse
Erfaringer fra innføringer av Sør Øst og Helse Vest.
Anne Mellgren, Deloitte og Jon Eikhaug,
DIPS Arena
Stikkord er
Deloitte
prosjektorganisering,
prosjektmetodikk og
ressursbehov, samt behov
rundt regional
standardisering.
1645-1715
Arena Tverrfaglig behandlingsplan
Presentasjon av funksjonalitet og
status på tverrfaglig
behandlingsplan
Kliniske data - analyser og
muligheter.
Med strukturerte data åpner
det seg nye muligheter for
analyser med klinisk fokus,.
Eksempler blant annet fra
operasjonsplanlegging og
pakkeforløp kreft.
Anca Heyd
Phoung Pedersen
Gerd Martinsen og Siv Marie Lien

Similar documents