פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫‪9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪37‬‬
‫‪33‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪34‬‬
‫‪42‬‬
‫‪35‬‬
‫‪52‬‬
‫‪48‬‬
‫‪44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫‪29‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪17‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ס‬
‫ט ב‬
‫ו ק‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ח‬
‫ו י‬
‫ר ד‬
‫י‬
‫ש‬
‫י ל‬
‫ק י‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ע‬
‫צ‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ר‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬עיר בסלובקיה‪ )4 ,‬כלי בישול קדום‪ )7 ,‬א�ל‬
‫פנטינה ‪ )8 ,‬עוגה עגולה ודקה הנאפית על ג�ח‬
‫לים‪ )11 ,‬בן קטורה‪ )12 ,‬מילת ברירה‪ )13 ,‬ושים‬
‫לב‪ ,‬ועיין היטב‪ )16 ,‬שוקת ציבורית‪ )18 ,‬הר געש‬
‫פעיל בקולומביה‪ )20 ,‬מפל מים גבוה בברזיל‪,‬‬
‫‪ )21‬קיים‪ )22 ,‬כלי חרס‪ )24 ,‬בהמה בטיבט‪)26 ,‬‬
‫הטעמה והדגשה יתרה ‪ )28 ,‬עוף דורס‪ )30 ,‬ק�י‬
‫צץ‪ ,‬כרת‪ )32 ,‬פגיעה בכבוד‪ ,‬חרפה‪ )34 ,‬מושב‬
‫ליד בית שמש‪ )36 ,‬אמתחת‪ )38 ,‬אי אינדונזי‪,‬‬
‫‪ )39‬גבוה‪ )41 ,‬החוליה הצווארית הראשונה‪)45 ,‬‬
‫עיר במרוקו‪ )47 ,‬דג גרם קטן ממשפ' הקרפיונים‪,‬‬
‫‪ )50‬צייר צרפתי‪ )53 ,‬שמו הספרותי של אוריאל‬
‫שלח ‪ )54 ,‬מידת נפח קדומה‪ )55 ,‬עיר במקס�י‬
‫קו‪ )57 ,‬פרזנטור‪ )59 ,‬תו נגינה‪ )60 ,‬שוק של‬
‫תבואות ופירות‪ )61 ,‬רומן של זאב ז'בוטינסקי‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬בניין פולחן גבוה עתיק במסופוטמיה‪ )2 ,‬שער‪,‬‬
‫‪ )3‬מוקיון‪ )4 ,‬אדם שמקצועו ייצור אוכפים‪)5 ,‬‬
‫משורר סקוטי‪ )6 ,‬באופן זה‪ )8 ,‬יין (מליצית)‪)9 ,‬‬
‫עם איטלקי קדום‪ )10 ,‬פסלי האבן הענקיים באי‬
‫הפסחא‪ )12 ,‬נהר בסין‪ )14 ,‬תו־נגינה‪ )15 ,‬בעל‬
‫רגליים מעוקלות כלפי פנים‪ )17 ,‬מנת אוכל‪)19 ,‬‬
‫לשד העצמות ‪ )22 ,‬תמר לא בשל ששוטחים ב�ש‬
‫מש כדי להבשילו‪ )23 ,‬עיר בצרפת‪ )25 ,‬ממכות‬
‫ט‬
‫י ש‬
‫ט ו‬
‫ה נ‬
‫י מ‬
‫ו‬
‫נ ר‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ל ד‬
‫נ‬
‫ג ד‬
‫א פ‬
‫נ ה‬
‫ה‬
‫פ ר י‬
‫ש ר‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ע ר‬
‫ט פ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫פ ש‬
‫א פ י‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ח ו‬
‫ש י ח‬
‫י ד‬
‫ס‬
‫צ‬
‫ל ר‬
‫ס ט ו‬
‫א מ ו‬
‫ב י ט‬
‫י ר‬
‫י‬
‫ג‬
‫ל י צ‬
‫ד ע‬
‫ס ו‬
‫ד ג‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ל ח ש‬
‫כ‬
‫ו‬
‫פ א‬
‫י ד ה‬
‫נ ה נ‬
‫ס‬
‫ב‬
‫ת‬
‫י‬
‫ה‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ש‬
‫מצרים‪ )27 ,‬חומה נמוכה‪ )29 ,‬צמח דוקרני‪)30 ,‬‬
‫שיר איגיון של לואיס קרול‪ )31 ,‬אפונה סינית‪,‬‬
‫‪ )33‬סופר ישראלי‪ )35 ,‬פחד‪ ,‬בהלה‪ )37 ,‬עומד‬
‫(ארמית)‪ )40 ,‬עמק בלוב‪ )42 ,‬ילדים קטנים‪)43 ,‬‬
‫עיר בצפון ארגנטינה ‪ )44 ,‬חזר על דברים יד�ו‬
‫עים‪ )46 ,‬מתנודד‪ )48 ,‬יחידת מידה ללחץ‪)49 ,‬‬
‫שבט אינדיאני באמריקה‪ )51 ,‬אופרה של אלבן‬
‫ברג‪ )52 ,‬מין אגוז‪ )56 ,‬מנביאי תרי עשר‪)57 ,‬‬
‫מצבת זכרון‪ )58 ,‬חומר ממכר‪ )59 ,‬אל מצרי‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫נ‬
‫ח ת‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש ר‬
‫מ‬
‫י‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ש ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ב‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ו‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ר‬
‫י‬
‫ל‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ל ש כ‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫צ‬
‫א ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫ב‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ב‬
‫א‬
‫ש ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫כ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש ר‬
‫א‬
‫ע‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ע‬
‫י‬
‫ת א‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ל‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ר‬
‫כ‬
‫נ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ע‬
‫נ‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ת‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬היו להם דרישות משנה (עפ"י אלי מועלם)‬
‫(‪ .7 ;)5,6‬מכרה לו למפה (עפ"י אלי מועלם) (מ)‬
‫(‪ .8 ;)4,3‬כמו תינוק בעמידה על זה (‪ .9 ;)3‬ידים‪,‬‬
‫כתפים ולב( (‪ .10 ;)3‬למרות הרטיבות בביתי יכ�ו‬
‫לתי לקיים סדר פסח כהלכתו (עפ"י אורי סלע‬
‫ויוסי קאופמן) (מ) (‪ .11 ;)4,3‬שוב ירכשו תבואה‪,‬‬
‫אבל לא מצגר! (מחידושי המחבר) (‪.13 ;)4,2‬‬
‫למרות יושרם הם מכה! (‪" .15 ;)4‬חבר בסכום"‪,‬‬
‫אמרה (‪ .17 ;)3‬מאייר מתוך בית גבוה (‪.19 ;)4‬‬
‫את חייבת לגמור בעיר עם הגישה השלילית‬
‫(‪ .22 ;)6‬שמחת המתקוטטים בפסח (‪.23 ;)5,2‬‬
‫מחזיר עטרה למקצועו (‪ .24 ;)3‬דבריהם לא היו‬
‫אמת ולא פסח( (‪ .25 ;)3‬שקט‪ ,‬אל תתעקש ל�ה‬
‫גיד שהם נמצאים בסכנה (עפ"י אלי מועלם) (מ)‬
‫(‪ .26 ;)4,3‬אנשים לא נחמדים מיצרים שם‪ ,‬אבל‬
‫זה בסדר (עפ"י יוסי אילן) (‪.)5,6‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬זה הרי המקרקר כסמל של עוני (‪ .2 ;)4,5‬ה�מ‬
‫נהיג שהבטיח המון בשר?( (‪ .3 ;)4,3‬לאן נעלם מ�ה‬
‫קולנוע ספר תנ"כי וסרט של לואץ'? (עפ"י יוסי‬
‫קאופמן) (‪ .4 ;)3,5‬קרא לבן גם לאחר המועד (עפ"י‬
‫אליעזר כמון)( (‪ .5 ;)4,2‬אייצר צייר‪ ,‬אומרים ב�פ‬
‫סח (עפ"י איציק בלול) (‪ .6 ;)7‬כשברקוביץ דיבר‬
‫בהפוכה‪ ,‬גם אימן את הנבחרת (עפ"י יעקב טומל‬
‫שין) (מ) (‪ .12 ;)5‬קוטנר נקי‪ ,‬גם מנעלים (‪.14 ;)3‬‬
‫הן שלחו אותו בדואר תת־קרקעי בהגדה (עפ"י‬
‫רפי שוץ( (‪ .16 ;)6,3‬בסדר מנסים להפוך יונים ל�נ‬
‫צים? (עפ"י אליעזר כמון)( (‪ .18 ;)4,4‬קרובים קר�ו‬
‫בים ברשות השידור בעבר (‪ .20 ;)4,3‬אברהמל'ה‬
‫קורא ברפרוף "על כפות המנעול" (מ) (‪.21 ;)4,3‬‬
‫כשהבדרן עומד על ידיו — היכן הן? (מ) (‪.22 ;)6‬‬
‫קופצים על שתי רגלים בחוץ (עפ"י דורון לוי) (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכה‬
‫דובי עפר מרעות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬