obvestilo za zatiranje bolezni in škodljivcev v ozimnih žitih

Comments

Transcription

obvestilo za zatiranje bolezni in škodljivcev v ozimnih žitih
Obvestilo za
POLJEDELSTVO
Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravila: Karmen Rodič, e-pošta: [email protected]
ISSN
št. 5
Datum: 22. april 2016
OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V OZIMNIH ŽITIH
Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena
Ozimna pšenica je na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi dveh kolenc (BBCH 32), na zgodnejših
legah pa tudi že v tretjem kolencu (BBCH 33). Posevki ozimnega ječmena se nahajajo v razvojni fazi od
kolenčenja do nabrekanja listne nožnice (BBCH 33-47). Posevki jarin so v fazi razraščanja (BBCH 21-23).
Zatiranje bolezni v posevkih ozimne pšenice in ječmena
Pri pregledu posevkov pšenice opažamo povečan pojav listne pegavosti. Prvo preventivno zatiranje je
priporočljivo izvesti pred padavinami, ob pojavu bolezni oz. v razvojnem stadiju kolenčenja (2 – 4 kolence
oz. 32 – 34 po BBCH). Prag je presežen, če najdemo septorijske pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 %
rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0
L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), MIRADOR FORTE (1,5 – 2 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha),
RETENGO (1,25 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha) ali ARCHER
MAX (1 L/ha), ARTEA PLUS (0,5 L/ha), AVOCA SUPER (2 L/ha), BUMPER 25 EC (0,5 L/ha),
CARAMBA (1,5 L/ha), EMINENT 125 EW (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), KEYPRO (1 L/ha),
OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PROPI 25 EC (0,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS
XTRA (1 L/ha) ali ZAMIR (1,5 L/ha).
V posevkih ozimnega ječmena smo že zelo zgodaj spomladi opazili prve pojave ječmenovega listnega ožiga
in ječmenove mrežaste pegavosti. Priporočamo vam, da pregledate posevke in v primeru, da so na 35 %
rastlin dobro razvite posamezne pege ječmenovega listnega ožiga, izvedete preventivno zatiranje. Ravno tako
bodite pozorni na pojav ječmenove mrežaste pegavosti. Prag je v začetku kolenčenja (stadij EC 32 do 33)
presežen, če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Opis bolezni s slikovnim materialom je
dostopen na spletni strani KGZS Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ,
glivične bolezni v žitih 2016).
Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi:
AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), RETENGO
(1,25 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha) ali ARCHER MAX (1 L/ha),
FALCON EC 460 (0,5 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 - 1,5 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1
L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha) oz. ZAMIR (1,5 L/ha).
Uporabo fungicidov lahko načrtujete sočasno z uporabo insekticidov.
MKGP-UVHVVR
KGZS-Zavod Novo mesto
Slika 1 in 2: okužbe z ječmenovim listnim ožigom, dne 15.04.2016. Foto: K. Rodič
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje
okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih
fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem
času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.
Zatiranje škodljivcev v posevkih ozimne pšenice in ječmena
V preteklem tednu (15.04.) smo v posevkih žit opazili pojav odraslih osebkov rdečega žitnega strgača in
žitnih uši. V posevkih kjer opazite 1 ličinko rdečega žitnega strgača na posamezni vrhnji list ali 10 ličink/m2
ali če je poškodovano vsaj 15% listne površine najbolj vitalnih zgornjih listov, priporočamo uporabo
insekticidov. Uporabo insekticidov lahko načrtujete sočasno z uporabo fungicidov.
Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača v letu
2016.
PRIPRAVEK
BISCAYA
BULLDOCK EC 25
DECIS 2,5 EC
DECIS
FASTAC 100 EC
GAT DECLINE 2,5 EC
KAISO EG
KARATE ZEON 5 CS
MAVRIK 240
POLECI
SPARVIERO
ODMEREK (L/ha)
0,3
0,3 – 0,5
0,2 – 0,3
0,2 – 0,3
0,12
0,2 – 0,3
150 (g/ha)
0,15
0,2
0,2 – 0,3
0,075
NAČIN DELOVANJA
sistemično
kontaktno
kontaktno
kontaktno
kontaktno+želodčno
kontaktno
kontaktno+želodčno
kontaktno+želodčno
kontaktno+želodčno
kontaktno+želodčno
kontaktno+želodčno
UPORABA NA
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
strna žita
strna žita
pšenica, ječmen
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
strna žita
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
strna žita
pšenica, ječmen, tritikala, rž
Pozorni bodite tudi na pojav žitnih uši. Prag je presežen, ko v času cvetenja na klas najdete več kot 5 do 8 uši
ali je z ušmi naseljenih več kot 20% klasov oziroma, ko v času mlečne zrelosti na klasu najdete 7 do 10 uši ali
ko imate z ušmi naseljenih več kot 30 % klasa. Za zatiranje uši so dovoljena naslednja sredstva. Uporabo
insekticida lahko načrtujte sočasno z uporabo fungicidov.
Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje listnih uši v letu 2016.
PRIPRAVEK
BISCAYA
BULLDOCK EC 25
DECIS 2,5 EC
ODMEREK (L/ha)
0,3
0,3 – 0,5
0,2 – 0,3
DECIS
DECIS 100 EC
0,2 – 0,3 l/ha
63 ml/ha
FASTAC 100 EC
GAT DECLINE 2,5 EC
KAISO EG
KARATE ZEON 5 CS
MAVRIK 240
PERFECTHION
PIRIMOR 50 WG
0,12
0,2 – 0,3
150 (g/ha)
0,15
0,2
0,5 L/ha
0,3 kg/ha
NAČIN DELOVANJA
sistemično
kontaktno
kontaktno
kontaktno
kontaktno
kontaktno, želodčno
kontaktno
kontaktno, želodčno
kontaktno, želodčno
kontaktno, želodčno
sistemično, kontaktno
kontaktno
MKGP-UVHVVR
UPORABA NA
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
strna žita
strna žita
ječmen, pšenica, oves
pšenica, ječmen
strna žita
strna žita
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž
pšenica, rž, tritikala
pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala
KGZS-Zavod Novo mesto
POLECI
SPARVIERO
TEPEKI
0,2 – 0,3
0,075
0,14 kg/ha
kontaktno, želodčno
kontaktno, želodčno
sistemično
strna žita
pšenica, ječmen, tritikala, rž
pšenica, rž, tritikala
Slika 3: Odrasli hroščki rdečega žitnega strgača. Slika 4: Žitne uši. Foto: K. Rodič, 15.04.2016.
Foto: K. Rodič, 15.04.2016.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje
okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih
fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem
času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.
MKGP-UVHVVR
KGZS-Zavod Novo mesto

Similar documents