Finančni koledar za poslovno leto 2016

Comments

Transcription

Finančni koledar za poslovno leto 2016
holdinška družba, d.d.
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper
Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515
Finančni koledar pomembnejših objav v letu 2016
Predvideni datum
objave / dogodka
Vrsta objave / dogodka
od 7. 4. 2016 do 21. 4. 2016 – tiho obdobje
Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Istrabenz in družbe
Istrabenz, d.d., za leto 2015
Objava Izjave o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
Petek, 22. 4. 2016
24. seja skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
Petek, 27. 5. 2016
od 12. 5. 2016 do 26. 5. 2016 – tiho obdobje
Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Istrabenz in
holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2016
Petek, 27. 5. 2016
od 11. 8. 2016 do 25. 8. 2016 – tiho obdobje
Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Istrabenz in
holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2016
Petek, 26. 8. 2016
od 10. 11. 2016 do 24. 11. 2016 – tiho obdobje
Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Istrabenz in
holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2016
Petek, 25. 11. 2016
Navedeni so predvideni datumi objav oz. dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju, v katerih družba javnosti ne posreduje
informacij o poslovanju.
Periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana (http://seonet.ljse.si) in na spletni strani družbe Istrabenz d.d.
(http://www.istrabenz.si). Na istem mestu bodo pravočasno in v skladu s predpisi in pravili objavljene tudi
morebitne spremembe predvidenih datumov objav/dogodkov.
Istrabenz, holdinška družba, d.d.

Similar documents