Tværkommunale samarbejder - 4 kommune samarbejde, Philip

Comments

Transcription

Tværkommunale samarbejder - 4 kommune samarbejde, Philip
4KBYGGESAG - HVEM HVAD HVOR
250.000
indbyggere
Et ”CENTER uden VÆGGE”, der er et digitalt
samarbejdsrum – fysisk forankret i tilhørskommunen, som derved har både lokalpolitisk
nærhed og egen myndighedsfunktion
Hvert år behandler vi tilsammen ca. 5000 sager og 50.000 henvendelser
Enkeltvis er vi sårbare ved fravær, men samlet er vi ca. 50 medarbejdere,
der bruger vores kompetencer på tværs.
4KBYGGESAG er rollemodel for dansk DIGITAL byggesagsbehandling…… fra DanDigiByg (2007)
over DOB (2009) og KTC’s innovationspris (2011) til 4KBYG&MILJØ (2014)
4KBYGGESAG PROJEKT 2014-16
Gevinstrealisering
Indbyggere
Årsværk
2011 (businesscase) 240.000
53
2014
247.000
51
2016
254.000
46 (2017)
Forsøgsprojekt – Hvor langt kan vi gå indenfor lovens rammer?
4KBYGGESAG, HVAD HAR VI OPNÅET?
Samarbejdsaftale med fællesfinansieret projektleder
FÆLLES:
• Robust (stor)drift med videndeling og i vid udstrækning fælles
administrationsgrundlag
• Sikre den lokale forankring til den øvrige forvaltning og det
politiske niveau
•
•
•
•
Serviceniveau med benchmark (brugertilfredshed)
Digital sagsbehandling (F2 og SBSYS) og kommunikation
Timepris og timeregistrering til gebyr
Efteruddannelse, undervisning (fx. brand, energi, jura) og jobswap
• Brevskabeloner , bbr-registrering, ens hjemmesider og FAQ

Similar documents