Hva forklarer frafall i videregående skoler? Funn fra bruk av

Comments

Transcription

Hva forklarer frafall i videregående skoler? Funn fra bruk av
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Funn fra bruk av eksperimentelle variabler,
personlighetskarakteristikker og familiebakgrunn
Ingvild Almås, Alexander Cappelen, Kjell G. Salvanes, Erik
Sørensen and Bertil Tungodden
Norges Handelshøyskole
HIB
April, 2016
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Forskningsprosjektet
eksperimentelle variabler (15 åringer i laben, 2011),
survey iforbindelse med eksperiment
(personlighetskarakteristikker, tidsbruk, preferanser),
registerdata,
foreldres inntekt og utdannelse,
følger 15 åringene (de er nå 20!) inn i arbeidsmarkedet.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
15 år og store valg
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Eksperimentet
Ca 500 elever, 15 år, fra Bergen kommune.
Skolene ble valgt på en randomisert måte, høy deltakelse (86
prosent).
Representativt sample for observerbare størrelser i Norge.
Eksperimentet gjennomført samme år, men før de søker seg
inn på Videregående.
Vi følger dem gjennom SSB.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Hva er viktig på en arbeidsplass?
Vurdering av hva som er viktig ved jobb
Godt arbeidsmiljø
Spennende arbeidsoppgaver
Høy inntekt
Liten sjanse for å miste jobb
Samfunnsnyttig
Mye fritid
Høy status
4.5
5
5.5
6
Gjennomsnittlig vurdering (på 1−7 skala)
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
6.5
Kunnskaper om arbeidsmarkedet
Sykepleier tjener mindre
0
100
200
300
400
Sykepleier tjener det samme eller mer
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
0
.2
Share (+/− SE)
.4
.6
.8
Andelen som tror at sykepleiere tjener mer eller like mye
som jurister
Low SES
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
H/M SES
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Kunnskap om arbeidsmarkedet
Kjennskap til lønnsforskjeller
.3
Fraction
.1
.2
0
0
.3
5 år ekstra utdanning
Fraction
.1
.2
Allmennfag vs yrkesfag
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
.3
Fraction
.1
.2
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
0
0
.3
Elektriker vs frisør
Fraction
.1
.2
Jurist vs sjukepleier
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Kunnskap om arbeidsmarkedet, lav ses
kjennskap til lønnsforskjeller
.1
Fraction
.2 .3
.4
5 år ekstra utdanning
0
0
.1
Fraction
.2 .3
.4
allmennfag vs yrkesfag
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
re re re re re me mer mer mer mer mer
nd nd nd nd nd
mi mi mi mi mi t sam20% 45% 55% 75% 90%
% % % % %
90 75 55 45 20 de
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
.1
Fraction
.2 .3
.4
elektriker vs frisør
0
0
.1
Fraction
.2 .3
.4
jurist vs sjukepleier
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Kunnskap om arbeidsmarkedet, høy og medium ses
kjennskap til lønnsforskjeller
.4
Fraction
.2 .3
.1
0
0
.1
.4
5 år ekstra utdanning
Fraction
.2 .3
allmennfag vs yrkesfag
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
.4
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
.1
Fraction
.2 .3
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
0
0
.1
.4
elektriker vs frisør
Fraction
.2 .3
jurist vs sjukepleier
re re re re re e er er er er er
nd nd nd nd nd m m m m m m
mi mi mi mi mi am % % % % %
% % % % % t s 20 45 55 75 90
90 75 55 45 20 de
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Hvem er villige til å konkurrere?
Jenter
.4
.3
.2
0
.1
Andelen som konkurrerer
.5
Gutter
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
.6
.6
Hvem er villige til å konkurrere?
Males
0
0
Share that compete (+/− SE)
.2
.4
Share that competes (+/− SE)
.2
.4
Females
High SES
Low SES
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
High SES
Low SES
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
0
.2
share given
.4
.6
Hvor mye vekt legges på å opptre rettferdig?
low SES
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
m/h SES
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
0
.2
share egalitarian
.4
.6
Hva oppfattes som rettferdig?
low SES
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
m/h SES
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Hvor mange timer bruker du en vanlig hverdag på?
paid work
housekeeping
physical activities
m/h ses
low ses
m/h ses
mean hours
.5
1
1.5
m/h ses
m/h ses
computer/tv
low ses
reading books
m/h ses
low ses
m/h ses
low ses
mean hours
.25
.5
m/h ses
low ses
m/h ses
low ses
sleep
0
0
2
mean hours
.1
.2
mean hours
4
6
8
.3
reading newspapers
0
.5
0
0
0
.5
mean hours
.5
1
mean hours
1
1.5
mean hours
1 1.5 2
2
.75
facebook
low ses
1.5
other activities
low ses
0
mean hours
.25
.5
.75
0
0
0
mean hours
.5
1
mean hours
1
2
3
1
2
4
1.5
homework
m/h ses
low ses
m/h ses
low ses
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Hva nå?
Vi har nå de to første utfallsvariablene i arbeidsmarkedet:
Skolevalg,
Frafall.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Frafall fra videregående opplœring,
Guttene og lav SES.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
0
Share with some college at age 35
.1
.2
.3
.4
.5
Male
Female
1930
1940
1950
1960
1970
Birth year
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
1980
.6
Share dropout from college−track
.2
.3
.4
.5
.1
0
girls
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
boys
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Boys
Girls
Start college track?
Start college track?
No
(46%)
Yes
(54%)
No
(36%)
Continue?
Other, 46%
No
(24%)
Other, 13%
Continue?
Other, 36%
Yes
(76%)
College track, 41%
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Yes
(64%)
No
(14%)
Other, 9%
Yes
(86%)
College track, 55%
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Figure A2: Flows of participants for children without any college level education
among parents
Boys
Girls
Start college track?
Start college track?
No
(62%)
Yes
(38%)
No
(51%)
Continue?
Other, 62%
No
(28%)
Yes
(72%)
Other, 11% College track, 27%
Yes
(49%)
Continue?
Other, 51%
No
(26%)
Yes
(74%)
Other, 13% College track, 36%
Figure A3: Flows of participants for children with some college level education among
parents
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen
Boys and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall
Girlsi videregående skoler?
Figure A3: Flows of participants for children with some college level education among
parents
Boys
Girls
Start college track?
Start college track?
No
(36%)
Yes
(64%)
No
(28%)
Continue?
Other, 36%
No
(22%)
Yes
(72%)
Continue?
Other, 28%
Yes
(78%)
No
(9%)
Other, 14% College track, 50%
Yes
(91%)
Other, 7% College track, 66%
5
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
g
ce
kin
k ta
tien
Ab
ility
Co
m
Ris
Pa
al c
olle
Fam
ge
ily
inc
om
e
ent
par
Info
pet
e
rme
db
elie
fs
Co
nfid
BF
enc
Ag
e
ree
BF
abl
Co
ene
nsc
ss
ien
tiou
sne
BF
ss
E xt
rav
ers
BF
ion
Ne
uro
tici
sm
BF
Op
enn
ess
me
So
−1
Mean difference (boys − girls), in SD
−.5
0
.5
All
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Table A1: Explaining adolescent dropout from college track
Male
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.133∗∗∗
(0.045)
0.133∗∗∗
(0.044)
0.169∗∗∗
(0.043)
0.168∗∗∗
(0.045)
0.164∗∗∗
(0.043)
0.122∗∗∗
(0.047)
0.156∗∗∗
(0.044)
Parents with some college
-0.216∗∗∗
(0.049)
-0.141∗∗∗
(0.049)
Family income
-0.192∗∗
(0.081)
-0.165∗∗
(0.076)
Ability
-0.139∗∗∗
(0.021)
-0.085∗∗∗
(0.023)
Patience
-0.047∗∗
(0.022)
-0.019
(0.021)
Risk taking
0.024
(0.022)
0.001
(0.022)
-0.070∗∗∗
(0.023)
-0.009
(0.024)
Compete
Informed beliefs
-0.069∗∗∗
(0.023)
-0.052∗∗
(0.022)
Confidence
-0.124∗∗∗
(0.021)
-0.054∗∗
(0.025)
BF Agreeableness
BF Conscientiousness
BF Extraversion
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
0.027
(0.024)
0.022
(0.021)
-0.104∗∗∗
(0.025)
-0.071∗∗∗
(0.024)
-0.030
-0.024
(0.024)
Hva forklarer frafall i videregående
skoler?(0.022)
-0.070∗∗∗
(0.023)
Compete
-0.009
(0.024)
Informed beliefs
-0.069∗∗∗
(0.023)
-0.052∗∗
(0.022)
Confidence
-0.124∗∗∗
(0.021)
-0.054∗∗
(0.025)
BF Agreeableness
0.027
(0.024)
0.022
(0.021)
-0.104∗∗∗
(0.025)
-0.071∗∗∗
(0.024)
BF Extraversion
-0.030
(0.024)
-0.024
(0.022)
BF Neuroticism
0.009
(0.025)
-0.010
(0.024)
BF Openness
-0.001
(0.023)
-0.001
(0.022)
BF Conscientiousness
Constant
Observations
R2
0.453∗∗∗
(0.033)
0.684∗∗∗
(0.050)
0.435∗∗∗
(0.031)
0.435∗∗∗
(0.032)
0.437∗∗∗
(0.031)
0.459∗∗∗
(0.032)
0.612∗∗∗
(0.051)
483
0.018
483
0.091
483
0.094
483
0.049
483
0.104
483
0.066
483
0.199
The table displays estimation results for linear probability models explaining an indicator for dropout
from college track by participant characteristics. Robust standard errors are given in parentheses (∗ p <
0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01).
6
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Artikler
1
“What explains the gender gap in college track dropout?”
(with Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden),
American Economic Review P&P. 2016.
2
“Willingness to compete: Family matters” (with Cappelen,
Salvanes, Sørensen and Tungodden), Management Science.
2016.
3
“Fairness and family background” (with Cappelen, Salvanes,
Sørensen and Tungodden, Politics, Philosophy and Economics.
2016.
4
“Et valg i blinde? Norske ungdommers kjennskap til ulikheter
i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg” (med
Salvanes and Sørensen). Magma – Tidsskrift for økonomi og
ledelse, no 5 2012.
5
“Development of fairness preferences in children” (with
Cappelen, Sørensen and Tungodden). Science, 328(5982),
2010.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?
Kort sammendrag av funn
Familie er viktig. Lav SES har
Mindre kunnskap om arbeidsmarkedet,
Gutter som er mindre konkurransevillige,
Andre syn på hva som er rettferdig fordeling av inntekt,
Større frafall fra videregående opplœring.
Kjønn er viktig. Gutter har
Større vilje til å konkurrere,
Større selvtillit,
Er mindre nevrotiske,
Har mindre kunnskap om arbeidsmarkedet,
Faller i større grad av fra videregående opplœring.
Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen and Tungodden (NHH)
Hva forklarer frafall i videregående skoler?

Similar documents