Jon-Olav Sigvartsen - Byggevaredagen.no

Comments

Transcription

Jon-Olav Sigvartsen - Byggevaredagen.no
Papirløs byggeplass
Jon-Olav Sigvartsen, Norgeshus Jos-Bygg
• 18 mill
• 70 mill
Omsetningsvekst- kontroll
Fornøyde kunder og gode bygg
2012 –sårbar- burde/skulle hatt – ringte hjem
Rekrutering – Våre nye medarbeidere
Godt fornøyde – 2 frem, et tilbake- Smerte
Kunde- Byggeplass-Underentreprenør
KPD – Dokumenter- App- Prosjekthotell
Flyttekaos –mistet- tid
40% til 80-90% kontor – 7%- 30 milliarder
 Prosess søknad
 Prosess regulering
 Standardisering
Veien videre -7% - 2%- 2%-2%- Forbildeprosjekt-Samspill- Holte- Hva er neste steg?
Takk for oppmerksomheten!

Similar documents