huoltajansuostumuslomake

Comments

Transcription

huoltajansuostumuslomake
Tyhjennä lomake
Huoltajan suostumus
Asuminen Hoasilla ei ole asuntolatyyppistä, jolloin voisimme valvoa asukkaiden asumista. Alaikäiselle emme myöskään
pysty järjestämään erityistä valvontaa. Yksin asuminen vaatii alaikäiseltä hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan
ja nuoren omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa huomioon tämä allekirjoittaessaan suostumuksen.
Huoltajan luottotiedot tarkistetaan.
Alle 18-vuotiaalle tehdään määräaikainen 4 kk:n vuokrasopimus, jota voidaan jatkaa, mikäli asuminen on sujunut ongelmitta.
Sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, kun nuori täyttää 18 vuotta.
Yhteisvastuullisessa vuokrasopimuksessa (perhe- ja kaverisopimukset) huoltaja vastaa koko huoneiston vuokravelvoitteista
kuten vuokralainenkin.
Täytä lomake, tulosta ja allekirjoita.
Hakijan tiedot
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus/syntymäaika
Etunimet
Henkilötunnus/syntymäaika
Huoltajan tiedot
Sukunimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Allekirjoittamalla tämän suostumuksen vastaan huoltajana henkilökohtaisesti kaikista vuokrasopimuksen velvoitteista.
Aika ja paikka
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö / Foundation for Student Housing in the Helsinki Region
Pohjoinen Rautatiekatu 29, PL 799, 00101 Helsinki
09 549 900 / Y-tunnus: 0116514-9 / Kotipaikka Helsinki / www.hoas.fi
Tulosta