Graftinfektiner - Infektion.net

Comments

Transcription

Graftinfektiner - Infektion.net
GRAFT INFEKTIONER
Björn Sonesson
VO Thorax Kärl SUS MALMÖ/Lund
Graftinfektioner
• Aortagraft infektion (endovaskulära stent grafter, öppet inlagda grafter)
• Perifera graftinfektioner ( SSI, by-pass (extermitet-djupa infektioner))
Aorta Graft Infektioner (AGI)
•
•
•
•
•
•
0.6 % incidens efter endovaskulär aorta kirurgi
3% incidens vid öppen aorta kirurgi
30-60% perioperative mortalitet vid revision
40-60 % allvarlig morbiditet
vid revision
c
10-40 % amputationsfrekvens
Stora kostnader
Riskfaktorer Aorta Graft Infektioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvinnor
Obesitas
Ålder
Akut kirurgi
Op> 4 timmar
Malnutrition
Diabetes
Njurinsuff
Reop
Prevention
• Teknik
– preop klorhexidin dekontaminering
– percutan acess,
– snittföring, diatermi kontra scalpell
– förslutning av arteriotomier,
– förslutning av op sår, triclosansuturer
– post op sårvård, PICO förband, VAC
– motverka ödem-pumpstövel
– enkelrum
– endoteknik alltid att föredra
• Nutrition
• AB profylax
• Om öppen kirurgi Graftval, autolog ven, PTFE, Silver/triclosan grafter
Patogenes
•
•
•
•
Kolonisering-hematogent eller direct invasion
Biofilm-motstånd mot AB och immunförsvar
Mer än hälften graft inf mellan 25-70 månader
Staff Aureus 38-40 %
– Streptococci
– Entercocci
– Gram negative 25-36 %
Diagnos
• Symptomatologi
Hög gradig
•
•
•
•
•
•
•
Sepsis
Rygg/buksmärtor
Pseudoaneurysm
Grafttrombos
Ljumsksvullnad
Fistulering
GI blödning, rec UVI, Hemoptys
Låg gradig, trötthet, viktnedgång, obefinnande
• Lab
• Odling/biopsi
• Imaging
Diagnos
• Imaging
• CT,
– perigraft gas/vätska,
– pseudoaneurysm,
– focal förtjockad tarm
Diagnos
• Imaging
• CT,
– perigraft gas/vätska,
– pseudoaneurysm,
– focal förtjockad tarm
• PET-CT
Diagnos
• Imaging
• CT,
– perigraft gas/vätska,
– pseudoaneurysm,
– focal förtjockad tarm
• PET-CT
• Ultraljud-för mikrobiologisk diagnostisk/ punktion
• Direktpunktion
• (Endoscopi-fistlar esophagus,duodenum,bronker)
Klassisk Behandling
• Excision periprotes infekterad vävnad
• Excision infekterad graft
• Sekundär revaskularisering
30-60% perioperative mortalitet vid revision
40-60 % allvarlig morbiditet vid revision
10-40 % amputationsfrekvens
Klassisk behandling
• Extra anatomisk Axillofemoral by-pass
• Excision av graft/stent graft
• Excision av aneurysm vägg/perigraft vävnad
Extraanatomisk bypass
Stump blow-out!
30-60% perioperative mortalitet vid revision
40-60 % allvarlig morbiditet vid revision
10-40 % amputationsfrekvens
Modifierad klassisk behandling
• In situ rekonstruktioin
– Dacron (15 % reinfektion)
– PTFE (6 % reinfektion)
– Triclosan/silver grafter (4-10 % reinfektion)
– Allograft ( 3% reinfektion)
– Autolog ven (v femoralis eller spiraliserad saphena magna 0 % reinfektion)
30 % 1 års mortalitet
Semikonservativ behandling
• Semikonservativ behandling=stent graft/graft lämnas in situ
– Dränering
– Excision aneurysmvägg, avlägsnande infekterad vävnad
– Stent graft för anastomosaneurysm och övriga pseudoaneurysm
– Antibiotika
Modular Stent-Graft (Zenith)
Stentgraften införes
Huvudkroppen deponeras
Landningsställe vänster ben
Slutresultat
Fenestrerad stent-graft
Fenestrerad stentgraft

Similar documents