Här kan du läsa hela programmet som pdf!

Comments

Transcription

Här kan du läsa hela programmet som pdf!
Välkomna på nätverksträff
för fängelsebibliotekarier!
Datum: 18-19/5 2016
Plats: Häktet Göteborg, Ungdoms- och kvinnoavdelningen
Adress: Ullevigatan 11, 411 39 Göteborg. Besöksingången är på
baksidan av häktet och dörrarna är märkta ”Besök”.
Program onsdag 18/5
09.00 Samling utanför Häktet Göteborgs entré för gemensam
inpassering.
09.30-10.00 Samling med fika.
10.00-10.30 Daniel Noelle – kriminalvårdsinspektör för ungdomsoch kvinnoavdelningen samt ungdomshandläggare på Häktet
Göteborg berättar hur man arbetar isoleringsbrytande på
avdelningen och vad man kan erbjuda unga intagna.
10.45-12.00 Katarina Risberg – berättar om projektet
Machofabriken som ska införas på Kriminalvårdens ungdomsavdelningar. Med hjälp av filmer och diskussionsmaterial ges
personalen verktyg för att initiera diskussion med unga klienter
om sexualitet, relationer och olika föreställningar om hur man ska
vara som man.
12.00-13.15 - Lunch
Svensk biblioteksförening är en ideell,
partipolitiskt obunden och fri aktör.
Föreningen samlar och verkar för alla typer av
bibliotek genom att informera om bibliotek
och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.
13.30-15.00 – Studiebesök på ungdomsavdelningen i två olika
grupper samt diskussionstid.
15.00 – Gemensam samling med fika och avslutning på dagen.
www.biblioteksforeningen.org
Program torsdag 19/5
09.00-09.30 Samling med fika.
09.30-10.30 Margita Persson – Kooperativet Karins
döttrar berättar om sitt arbete med häktade kvinnor
på Häktet Göteborg, där de erbjuds olika former av
kreativt arbete, alltifrån akvarellmålning till stickning
och virkning.
10.30-12.00 Diskussion och avslutning av nätverksträffen.
Nätverksträffen ordnas av
Svensk biblioteksförening
Nätverksträffen är gratis för enskilda medlemmar i
svensk biblioteksförening, bli medlem på hemsidan;
www.biblioteksforeningen.org
För övriga kostar denna träff 350 kronor.
Skicka din anmälan senast 9 maj till
[email protected]
rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser.
För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar
vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för
framtagande av forskningsansökningar.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för
människor med engagemang i och intresse för att
förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta
experterna på biblioteksverksamhet är våra
medlemmar och vi stödjer deras professionella
utveckling genom resesti- pendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande
branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår
tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas
landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!
Som medlem får du bland många andra förmåner
möjlighet att delta i våra expertnätverk.
Fyll i medlemsansökan på vår webbplats.
OBS! I anmälan ska fullständigt personnummer skickas
med inför inpasseringen på Häktet Göteborg. Även
önskemål om specialkost ska finnas med i anmälan.
Svensk biblioteksförening
Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
infor- mation, kunskap och kultur och som inspirerar
till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet
att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas,
tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill
se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i
livets olika skeenden.
En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna
bib- liotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra
medlem- mars uppdrag för att öka kunskapen om
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att
stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.
Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och nansiering och genom att sprida
kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till
exempel genom faktamaterial, undersökningar och
World Trade Center D5
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
Fax: 08-545 132 31
[email protected]
www.biblioteksforeningen.org
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Similar documents