Energilager - Energimyndigheten

Comments

Transcription

Energilager - Energimyndigheten
EnergyHub
Förändrar sättet vi bygger in och
använder förnybar energi i våra
fastigheter och elnät
Traditionell investering i solel
Funktion när solen skiner
1. Likström produceras
3. Lokal konsumtion (fullt värde)
eller export/försäljning till elnät
(ersättning beroende på avtal)
2. Växelriktare konverterar till 230 VAC
Funktion när solen inte skiner
Bättre utväxling på din investering!
Total elkostnad
Total investering
Fasta avgifter
Solpaneler
+
Installation
Rörlig förbrukning kWh
Återbetalning
Ny elkostnad
Traditionell solel
Fasta avgifter
Rörlig förbrukning kWh
Ny elkostnad
Fasta avgifter
Omvandlare
Sänkta
nät/effektavgifter
Rörlig förbrukning
kWh
Ökad
självkonsumtion
Producerad
Solel
Återbetalning
Producerad
Solel
Minskade förluster
Energieffektivisering
EnergyHub
Exempel: Traditionellt mot EnergyHub
5-40 % mindre kraftelektronik
5-30 % lägre installationskostnader
50% minskade konverteringsförluster
…och massor av smarta funktioner
1000 V Likspänning
Solel+ batteri kombi system
EnergyHub System
48 V Likspänning
DC
DC
DC
DC
AC
760 DC
nanogrid
DC
AC
AC
DC
DC
AC
DC
AC
Växelspänning 3 x 230V AC
AC
DC
AC
AC
EnergyHub - EnergyLAN
Börja med solel – bygg efter behov – framtidssäker investering
Lättare att bygga och anpassa
EnergyHub
Cloud services
Vind/Hydro
Optimizers
SSO
(Solar String Optimizer)
MPPT, fast utspänning,
säkerhetsavstängning
Smart och effektivt
DC energinyttjande
Kraftfull DC
elbilsladdning
från solel , energilager och
elnät
760 VDC
DC Nanogrid Fast
likströmsnät
Smarta elnät
integration
Unika funktioner
Smart elmätare
ESO
(EnergyStorage
Optimizer)
Skalbar växelriktare,
två-vägs brygga
mellan växel- och likström
Skalbart
energilager
Växelström
Likström
EnergyHub - EnergyLAN
kombinera nyttan från flera applkationer
Vind och Hydro
EnergyHub
Cloud services
Solel
Lättare ombyggnad och anpassning
Vind/Hydro
Optimizers
SSO
(Solar String Optimizer)
MPPT, fast utspänning,
säkerhetsavstängning
Energieffektivisering
Smart och effektivt
DC energinyttjande
Energieffektivisering
760 VDC
DC Nanogrid Fast
likströmsnät
Kraftfull DC
Elbilsladdning
från solel , energilager och
elnät
Elbilsladdning
Smart grid
integration
Unika funktioner
Smarta elmätare
ESO
(EnergyStorage
Optimizer)
Energilager
Skalbart
Backup
(UPS)
energilager
EnergyHub - EnergyLAN
Smart kraftelektronik och mätningar ger kontroll och flexibilitet
Lättare ombyggnad och anpassning
EnergyHub
EnergyHub
Cloud services
services
Cloud
Vind/Hydro
Optimizers
SSO
(Solar String Optimizer)
MPPT, fast utspänning,
säkerhetsavstängning
Smart och effektivt
DC energinyttjande
Kraftfull DC
Elbilsladdning
från solel , energilager och
elnät
760 VDC
DC Nanogrid Fast
likströmsnät
Smart grid
integration
ESO
(EnergyStorage
Optimizer)
Unika funktioner
Skalbar, bi-direktionell,
4-kvadrant växelriktare
Skalbart
energilager
Bygg med tre komponenter
Optimerare
Envägs eller tvåvägs DC/DC
omvandlare för olika tillämpningar
Distribuerad intelligens och kontroll.
Std interface mellan likström energikällor, lager och laster.
Lättare att bygga och förändra
EnergyHub
Skalbar, tvåvägs, 4-kvadrant
omvandlare mellan
växelström och likström
Smart elmätare
Systemkontroll
Energilager
Möjliggörare för smart och
effektiv energihushållning.
Kombinera olika storlek,
kemi/teknik och ålder.
Skalbart och modulärt.
Optimera för tillämpning
Anpassa efter teknikutveckling
EnergyHub skalbarhet
3 x 120A ( 84 kW)
Systemkontroll
Omvandlare 28kW
Omvandlare 28kW
3 x 20A (14 kW)
Omvandlare 28kW
Villor och mindre
fastigheter
Energilager
Energilager
Större anläggningar
Smart elmätare med strömutjämning
Flytta energi - skydda huvudsäkring och minska nätavgiften
80A
80A
63A
63A
50A
Lägsta nätavgift med lägsta huvudsäkring
63 A
74 A - 85 sec
65 A - 300 sec
50 A
35 A
63 A – 50A
4 500 SEK/år
63 A – 35A
Ca 7 500SEK/år
Energilager
Storlek och kostnad
Balanskraft
Utnyttja
tidsvariationer
Energi
Lagringskapacitet
kWh
Självanvändning av solel
Frekvenskontroll
kWh/m2
Spänningskontroll
Kapacitets
reserv
Effekt
kW
Skydda
huvudsäkringar
Förskjuta
nätkostnader
Reservkraft
Reducera
effekttariffer
Fördelar
Molntjänst ger samlad kontroll och övervakning
Utvecklad för framtidens elnät
Frequency control
Energy reserve
Voltage control
Virtual Power Plant
aggregator
Tack!
Ferroamp Elektronik AB
[email protected]

Similar documents