Salgsoppgave Lutvannsveien 20, 0676 Oslo

Comments

Transcription

Salgsoppgave Lutvannsveien 20, 0676 Oslo
LUTVANN
delikat, lys 3 roms selveier - innglasset, stor balkong
sentralfyr – garasjeplass – FLYTT RETT INN!
Lutvannsveien 20, 0676 OSLO
Prisantydning: kr 2.550.000 + omk.
Andel fellesgjeld: kr 145.161.Omkostninger ca kr 69.972.Totalt ca kr 2.765.133.- inkl gjeld/omkostninger
Areal: BRA/P-ROM: 84 kvm / 75 kvm
Gunnar M. Henriksen
Eiendomsmegler MNEF / CEO - Ansvarlig megler
Direkte telefonnr.: (a:) 21 06 31 13 (m:) 900 84 910
AS Casa Eiendom • Ullevålsveien 107 B, 0359 Oslo. Tlf. 22 44 19 09
Eiendomsmegler MNEF/CEO Gunnar M. Henriksen www.casa.no
Oppdragsnr: 216027 . Salget omfattes av avhendingsloven.
TYPE EIENDOM
LEILIGHET, SELVEIER
EIER
Karin Torgersen
EIENDOM
Lutvannsveien 20, 0676 OSLO, Etasje: 1
gnr. 142, bnr. 40 , snr. 81 i Oslo kommune.
SAMEIET
Lutvann boligsameie består av 226 seksjoner fordelt over 9 blokker.
BELIGGENHET
Leiligheten er gjennomgående i bygget. Det er ettermiddags- og kveldssol på
balkongen. Forretning, kommunikasjoner, skoler, barnehager i nærmiljøet. Det
tar ca 16 minutter med T-banen til sentrum og ca 25-30 minutter med bil til
Gardermoen. Det finnes masse flotte butikker i gå- og kort kjøreavstand, og det
er også en del store butikker i området: Tveita senter, Alna senter, Coop Obs
Alnabru (tidligere Smart club), A-Møbler og IKEA. Østmarka er nærmeste nabo
rett utenfor blokken med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter sommer og
vinter. Kort gangvei inn til Lutvann, som er et av Oslomarkas beste badevann, og
med flotte muligheter også for fiske, grilling, kanopadling m.m. Flotte forhold for
barn i alle aldre. Lutvannsveien er blindvei uten gjennomgangstrafikk. Denne
blokken ligger lengst vekk fra veien. Et hyggelig og veldrevet sameie på innsiden
av bomringen rundt Oslo. Det pågår arbeide med utbygging i Lutvann militærleir,
men det antas at dette ikke vil påvirke denne blokken.
BARNEHAGE/SKOLE
Barnehager og skoler i nærmiljøet. Se naboprofil senere i prospektet.
TOMTEN
Ca 27.462 m² Flott opparbeidet og parkmessig beplantet selveiertomt, felles for
hele sameiet. Det er store grøntarealer mellom blokkene. Lekeplasser for barn.
REGULERING
Eiendommen er regulert til boligformål. Eiendommer er omfattet av ny
kommuneplan for Oslo. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta
kontakt med megler. Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
BYGGEÅR
Ca 1974
BYGGEMÅTE
Lavblokk i 4 etasjer + u.etg, oppført i betong med betong etasjeskillere. Fasadene
er forblendet med rød tegl. Yttertakene er flate og tekket med papp.
PARKERING
Fast garasjeplass i felles, låst garasjehus medfølger leiligheten.
Gjesteparkeringsplasser utenfor garasjehuset.
AREALER
Bruttoareal: Ca 89m². Bruksareal: Ca 84m². P-ROM: Ca 75m²
INNHOLD
Leiligheten ligger i meget høy 1.etasje og inneholder: entre, stort, hyggelig og lyst
spisekjøkken, stue med utgang til vestvendt, innglasset balkong, 2 soverom, bad,
wc. Det medfølger 2 kjellerboder. Det ligger leilighet under denne leiligheten i
blokken.
OPPVARMING
Det er sentralfyranlegg i sameiet og fellesutgifter inkluderer oppvarming og
varmt vann. Varmt forbruksvann er påkoblet jordvarme. På grunn av
sentralfyren, er utgiftene til strøm i leiligheten veldig lave!
STANDARD
En lys og delikat oppusset leilighet - FLYTT RETT INN!
GULV: parkett i entreen og stuen, ellers laminatgulv. Fliser med gulvvarme på
badet. VEGGER: alle veggflater er malte eller tapetserte. Fliser på badet. Alle
himlingene er malte. Hvitt kjøkken med profilerte fronter med mye benk- og
skapplass. Alle hvitevarer kjøkken medfølger; keramisk koketopp, integrert
stekeovn, integrert microbølgeovn, oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap. Delikat og
romslig bad med dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin. Nyere inngangsdør til
leiligheten. Kabel-tv via fiber fra CanalDigital inkludert internett tilkobling. Det er
også mulighet for å koble seg til stort, felles parabolanlegg i området med et utall
av kanaler. Flott innglasset, stor balkong. Det er sentralfyranlegg i sameiet og
fellesutgiftene inkluderer både oppvarming og varmt vann.
Eiendommen er tilknyttet off. vei, vann og kloakkavløp.
DIVERSE
Salg og utleie til andre enn fysiske personer må styrebehandles i sameiet. Det
antas at stuevindu er punktert. Seng kan medfølge på lite soverom.
FELLESUTGIFTER
Kr. 4.375,- pr måned. Fellesutgiftene inkluderer blant annet oppvarming, varmt
vann, trappevask, garasjeplass, andel fellesgjeld, kommunale avgifter,
fullverdiforsikring av eiendommen, gårdsstrøm og generell drift av eiendommen.
FELLESGJELD
Andel fellesgjeld for denne leiligheten utgjør kr 145.161,- pr. 1.4.2016. Total
restsaldo i sameiet kr 32.806.667.- pr 31.12.2015. Rest løpetid 22 år 3 mnd.
Fastrente 7,17%.
REGNSKAP SAMEIET
Omløpsmidler kr 5.147.278.- Langsiktig gjeld kr 33.300.000.- pr 31.12.2015.
LIGNINGSVERDI
Oppgitt som primærbolig av Skatt Øst til kr 631.598 pr 31.12.2014.
TAKST
Verditakst kr 2.550.000.- Lånetakst kr 2.150.000
FORRETNINGSFØRER
OBOS Eiendomsforvaltning AS , Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 OSLO
HEFTELSER
Sameiet har lovbestemt panterett tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (1G)
og/eller tinglyst panterett. Panteretten følger seksjonen og kan ikke slettes
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett
for kommunen til å anlegge vann- og kloakk-ledninger inkl. reparasjon av disse,
bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse
erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.
Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.
RETTIGHETER OG
FORPLIKTELSER
I sameiet praktiseres det dugnad. Husdyrhold tillatt etter nærmere
bestemmelser. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens
klientkonto før overtagelse.
EIERSKIFTEFORSIKRING
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector forsikring på eiendommens
salgssum, dog maks på kr 10.000.000.- Eiers egenerklæringsskjema følger vedlagt.
SALGSBETINGELSE
Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse,
jfr. Lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9 hvor det heter:
Eigedom selt ”som han er” el. - Endå om eigedomen er selt ”som han er” eller
med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av
§§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare
stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og til
tilhøva elles.
Selgeren bekrefter at han ikke er kjent med at eiendommen er beheftet med
mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr.
Avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt er
selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke
eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).
OMKOSTNINGER
Ved kjøp av fast eiendom betales følgende omkostninger i tillegg til
kjøpesummen:
-
Dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen inkl. evt andel fellesgjeld
Tinglysingsgebyr for skjøtet kr 525,-
-
Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 5.000,-
Dersom kjøper skal belåne eiendommen, betaler kjøper i tillegg gebyr til
tinglysingsmyndighetene for tinglysing av pantet med kr 525,- for hvert
pantedokument som skal tinglyses. I tillegg kommer attestgebyr til
tinglysingsmyndighetene på kr 172,-.
Totalsum på forsiden av prospektet er stipulert.
Vi tar forbehold om endringer i omkostningene.
OVERTAGELSE
Etter avtale med eier.
HVITVASKINGSLOVEN
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer
at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til
Økokrim.
FINANSIERING
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med
konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Selskapet mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder.
FERDIGATTEST
Det er utstedt ferdigattest på blokken datert 18.12.2012.
ENERGIATTEST
Energikarakter F, oppvarmingskarakter Grønn.
ANSVARLIG MEGLER
Eiendomsmegler MNEF/CEO Gunnar M. Henriksen
Direkte telefonnr.: (a:) 21 06 31 13 (m:) 900 84 910
E-post: [email protected]
AS Casa Eiendom
Ullevålsveien 107 B, 0359 Oslo
Tlf: 22 44 19 09 Fax. 22 44 17 34. Org.nr 959 828 652 mva.
Husordensregler, vedtekter for sameiet, årsberetning med regnskap samt reguleringskart etc kan
meget enkelt lastes ned via vår hjemmeside: www.casa.no – prospekt. Alle interessenter
oppfordres til å sette seg inn i disse dokumentene før bud inngis.Ta gjerne kontakt med megler
dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av disse dokumentene.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger
innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke
eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Eiendommen overskjøtes til
kjøper etter oppgjør/ overtagelse. Selger har godkjent prospektet. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette
fremkommer av nærværende prospekt. Dette gjelder også hvitevarer. Fastmontert og innebygget
kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen.
BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers
signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til:
([email protected]), eller per fax til megler: (22.44.17.34). Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til
selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt
til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste
budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte
i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en
forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må
skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha
akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi
av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen
kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Se ellers
budreglene på baksiden av budskjemaet i salgsoppgaven. Bud som sendes utenom vanlig arbeidstid
blir ikke behandlet før neste arbeidsdag. Budgivning etter 1.bud foregår år epost.
Oppdragtagers vederlag:
Provisjon 1,875% + visning + markedspakke kr 14.500.- Ved ikke gjennomført salg, belastes ikke
oppdragsgiver med noe honorar, kun utlegg og markedspakke.
Dato:
28.4.2016
Korrigert dato:
Budskjema
Telefax 22 44 17 34
Epost: [email protected]
Oppdragsnr: 216027
Bud på eiendommen Lutvannsveien 20, gnr. 142, bnr. 40 , snr. 81
i Oslo kommune
Undertegnede inngir herved følgende bud på overnevnte eiendom:
Kjøpesum kr.___________________________________________
+ vanlige omkostninger (dokumentavgift og tinglysningsgebyr etc)
Kjøpet vil bli finansiert således:
Låneinstitusjon
1. pr.
2. pr.
3. pr.
Referanse
Lånebeløp
kr
kr
kr
kr
Egenkapital
Totalt
kr
kr
Egenkapitalen består av:
□
□
□
Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)
Annet
Bankforbindelse___________________________________________tlf._________________________
Dette tilbudet står ved makt til og med den _____________/________________
NB! Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budet er bindende for
budgiver når det er kommet til selgers kunnskap dvs. er kommet frem til megler, som er selgers adressat. Budet er
bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg
kjent med salgsoppgave og vedlegg. Eiendommen er besiktiget av undertegnede.
Eventuelle betingelser:
Navn
Adresse
,den
/
Postnr./sted
Underskrift
Fødsels- og personnr.
Tlf. arbeid/mobil:
Underskrift
Gunnar M. Henriksen
Eiendomsmegler MNEF/FIABCI
E-post:
as Casa Eiendom
Ullevålsveien 107 B, 0359 Oslo
Telefon 22 44 19 09
Telefaks 22 44 17 34
E post: [email protected]
Org.nr. NO 959 828 652 mva