i Vimmerby, Eksjö, Kinda, Västervik, Vetlanda och Hultsfreds

Comments

Transcription

i Vimmerby, Eksjö, Kinda, Västervik, Vetlanda och Hultsfreds
i Vimmerby, Eksjö, Kinda, Västervik, Vetlanda och Hultsfreds kommuner
Bönsöndagen 1/5
Nydöpta
Bönen
Gammaltestamentlig läsning: Jeremia 29:11-14
Epistel: Första Johannesbrevet 5:13-15
Evangelium: Lukasevangeliet 11:1-13
Psaltarpsalm: Psaltaren 13
Livsgnista
En undersökning nyligen visade att under 10 %
säger sig ha en gudstro i vårt land, medan 50 %
säger sig be. En märklig paradox!
Vad är då bön? Det är att ge röst åt världens
rop. Att be för världens utsatthet eller för en enskild människa är en övning i kärlek, ett sätt att
säga: Jag bryr mig om dig! Att be handlar om
överlåtelse, en övning i ett förhållningssätt till
livet och dess källa, Gud själv. Att be är tankens
omsorg och ansvarets påminnelse, en övning i
medlidande och medlevande.
Bön får konsekvenser för den som ber. Gud har
nämligen inga andra händer än våra, inga andra
hjärtan än våra.
Att be innebär att jag själv kan vara redskapet
för bönesvaret. Bön är därmed också lyhördhet
för Guds svar, en övning i aktivt lyssnande.
VIMMERBY
PASTORAT
Vimmerby
Sö 11 Mässa, Annelie Pettersson, sång, E-L Karlsson, B
Andersson, S Lundberg
Må 13 Kvinnor träffas i fh
14 Församlingskåren ”Småländska poeter i ord och ton” i fh,
med Torsten Gunnarsson, Bor
Ti 12 Sopplunch i fh, allsång
med Britt
14 Bibelstudium i fh, M Bergman
18.30 Kvällsmässa i fh, U Robertsson, G Larsson
On 09 Morgonbön i fh, E-L
Karlsson, A Lennartsson
14 Kyrkans damklubb i fh
To 11 Mässa, Vimmerby musikkår, U Robertsson, G Larsson
18 Grassride i fh, se annons
Frödinge
Sö 11 Gemensam gudstjänst i
Locknevi kyrka
To 08 Gökotta i Ingridstorp, M
Bergman, G Larsson
Locknevi
Sö 11 Gudstjänst med de
traditionella vårsångerna, M
Bergman, O Långström
Tuna
Lö 19 Valborgsgudstjänst i Betel,
U Robertsson, M Nilsson, samkväm
Sö 11 Gemensam gudstjänst i
Vimmerby kyrka
To 09 Gökotta vid Perstorpet, A
Thurehult, O Långström, medtag
kaffekorg och stol
Rumskulla
Lö 20 EkumeniskValborgsgudstjänst i Tyresbo, ekumeniska kören, M Bergman, O Långström,
vårsånger vid elden
On 12 Sopplunch, se annons
To 08.30 Gökotta på Prästgårdsängarna, brassextetten, E-L
Karlsson, A Lennartsson
Pelarne
Sö 11 Mässa, U Robertsson, E
Svensson
Lördagen den 16 April döptes Saga Tengvall
i Vimmerby kyrka. Hon är dotter till Sofie
och Peter Tengvall. Dopvattnet hälldes upp av
storebror Casper.
Fadder är kusinen Filippa Hultgren.
Livet bryter fram i vårens skaparkraft. Än en
gång. Och kanske är det bönens människor
som, trots allt, håller livet igång. Jag vågar inte
tänka mig en värld utan bönens människor, de
som bär upp världen i sin omsorg och kärlek.
Den som ber bär, ofta utifrån erfarenheten att
själv ha blivit buren av andra i bön. Så ropa,
viska, vänta, lyssna varje dag - i förtröstan, i
tillit, i bön.
Per Harling
HÄSSLEBY KRÅKSHULT
INGATORP - BELLÖ
Storebro
Må 17 Kvinnocafé i fh
To 08 Gökotta på Gisseskalle, B
Andersson, U Robertsson
Vimmerby församlingshem
Måndag 2 maj kl. 14.00
Vimmerby
församlingskår
”SMÅLÄNDSKA POETER
I ORD OCH TON”
Torsten Gunnarsson, Bor
Andakt
Alla hälsas varmt välkomna!
Vimmerby församlingshem
Torsdag 5 maj kl. 18
Hässleby-Kråkshult
Sön 11 Högmässa i Hässleby
kyrka, Andersson.
Tor 8 Friluftsgudstjänst vid
Hembygdsgården i Mariannelund, Andersson. Brasskvartett.
Kaffeservering
Ingatorp - Bellö
Sön 18 Högmässa i Bellö kyrka,
Andersson.
Tor 11 Gudstjänst vid Ingatorps
församlingshem. Medverkande:
Magnus Andersson, Marianne
Boo, Brita Carlsson, gemensam
kör. Ingatorps syförening bjuder
på kyrkkaffe
15 minuters orgelmusik i
kyrkan följt av soppa i fh
Taffeltäckare: Olle Långström
Välkomna!
Karlstorps kyrka
Lör Valborgsmässoafton 19
Gudstjänst, C Rudvall, M Palmgren. Traditionellt valborgsfirande, vårtal C Rudvall.
Tors Kristi Himelsfärdsdag 08
Otta i Prästgårdsträdgården, C
Rudvall.
Skede kyrka
Lör Valborgsmässoafton, 20
Gudstjänst, P Åström, C Esselgren. Kyrkokören. Fackeltåg till
Hembygdsgården. Vårtal Maria
Bjelke von Sydow. Sommarkyrkan
Alseda
Sön 11 Mässa, C Rudvall, C
Esselgren.
Sönd 18 Gospelövning L Snygg
Aronsson.
Tis 11-13 Våffelcafé.
med GRASSRIDE
Kaffe och kaka
Entré 50 kr
Välkomna!
ORGELSOPPA
ALSEDA
FÖRSAMLING
Alseda församlingshem
GOSPELKONSERT
Rumskulla kyrka
och församlingshem
Onsdag 4/5 kl. 12.00
Jag var jätteglad under hela dopet, skrattade
och pratade med både prästen och alla gästerna. Dagen var helt perfekt!
Emmagården
Ons 15 Allsång, A Rudvall, C
Esselgren.
KINDA
PASTORAT
Hultsfred
Kisa
Sön 11 Högmässa
Tis 18.30 Symöte sockenstugan
Jenny Ahlén
Ons 08.45 Morgonmässa med
gemensam frukost
Tors 11 Högmässa
Fre 19 Gospelkonsert med
Grassride församlingsgården,
inträde 100:-
Horn
Sön 11 Mässa
Tors 10 Korum, traditionsenligt
med musikkåren spelande från
tornet
11 Gtj Stångågården
Hycklinge
Lör 19 Kyrkan öppen för bön
& andakt
Sön 15 Mässa
Västra Eneby
Sön 18 Mässa
Tors 09 Friluftsgtj Malma
SÖDRA VI DJURSDALA
Södra Vi
Sönd 11 Mässa, Marklin.
Kristi him.färds d/Torsd 11
Konfirmation med mässa,
Marklin.
Gullringens förs.hem
Kristi him.färds d/Torsd 11
Ekumenisk gudstj med Fältjäger
o Wik, kaffe.
SÖDRA TJUSTS
PASTORAT
Hallingeberg-Blackstad
HALLINGEBERGS KYRKA
Sönd 11 Gudstjänst, K Sanell, G
Ekblom
Hjorted
HJORTEDS KYRKA
Sönd 11 Mässa, N-H Sikström,
J Larsson
TOTEBO
Fred 17 Språkcafé
Sönd 11 Mässa, P-I Planefors
Tisd 12-13 Sopplunch
Onsd 13.30 Onsdagsträffen
Kristi him.f.dag 11 Gudstjänst,
P-I Planefors
Lönneberga
Sönd 11 Mässa, H Elfving
Kristi Him.f.dag 09 Friluftsgudstjänst i kyrkparken, Kyrkokören
medv. H Elfving
Vena
Sönd 14 Friluftsgudstjänst i
Äspebäcken, Kyrkokören medv.
A Arenander, Vid regn i kyrkan
Månd 13 Kyrkliga syföreningen
Onsd 10 Gubbträff
Kristi him.f.dag 08.30 Koraler
från tornet, Vena musikår, P-I
Planefors
Virserum
Sönd 11 Mässa, Körensemble, O
Sandberg
Tisd 19 Stilla ro och nära i
kapellet, O Sandberg
Järeda
Bergudden
Tors Kristi Himmelsfärdsdag 10
Otta, A Rudvall, C Esselgren.
Kvillfors IF medverkar.
ASPELANDS
PASTORAT
RIMFORSA
FÖRSAMLING
(Rimfg = Rimforsa församlingsgård)
Sön 11 Mässa i Hägerstad
kyrka. Helena Savén
17 Mässa i Rimfg. Savén
Tis 14 Bibelsamtalsgrupp i
Rimfg
Tors (Kr.himf.) 08 Gökotta i Hägerstad gamla kyrka. Hägerstad
syförening bjuder till frukost!
11 Mässa i Rimfg (Obs platsen!). Helena Savén
Bed för våra konfirmander, som
ska på resa under Kristi himmelsfärdshelgen!
Sönd Se Virserum
Kristi him.f.dag 09 Gudstjänst i
Ryds missionshus, O Sandberg
Mörlunda/Tveta
Sönd Sammanlyst till Målilla
Kristi Him.f.dag 11 Gudstjänst
vid Ryssebostugan, H Elfving.
Aktiviteter för alla åldrar.
Friluftsfrämjandet bjuder på
kaffe.
Målilla-Gårdveda
Sönd 18 Musikgudstjänst, M
Rosen. Voces Gaudia under
ledning av A-M Daag Albrechtsson, Christian Andersson, bas.
Tisd 12 Sopplunch
Kristi Him.f.dag 11 Gudstjänst
vid masugnen i Hagelsrum, A
Arenander