Avslut Lärarförbundets Medlemskort / Lån & Spar Bank MasterCard

Comments

Transcription

Avslut Lärarförbundets Medlemskort / Lån & Spar Bank MasterCard
Avslut Lärarförbundets Medlemskort /
Lån & Spar Bank MasterCard
Personuppgifter
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon mobil
E-postadress
Uppgifter om Lärarförbundet MasterCard
Kontonummer MasterCard (ej obligatoriskt, finns på din faktura)
Utbetalning av tillgodohavande
Eventuellt tillgodohavande på mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard önskar jag få insatt på konto enligt
uppgifter nedan. Utbetalning sker endast till konto som tillhör huvudkortsinnehavaren.
Clearing- och kontonummer
Bank
Kontot tillhör
Jag begär härmed att mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard samt Lån & Spar Bank MasterCard, inklusive
eventuella extrakort, och tillhörande konton ska avslutas. Jag är medveten om att för avslutade kort och konton gäller
villkor i tillämpliga delar. Eventuellt tillgodohavande på mitt Lärarförbundets Medlemskort MasterCard önskar jag få
insatt på konto enligt uppgifter ovan. Utbetalning sker endast till konto som tillhör huvudkortsinnehavaren.
Banken hanterar begäran om avslut och utbetalning av eventuellt tillgodohavande så snart som möjligt.
Datum
Underskrift huvudkortsinnehavare
Skicka in blanketten portofritt till: Frisvar 20663541, Lån & Spar Bank, 211 05 Malmö
lsb.se [email protected] telefon 040– 205 600
Lån & Spar Sverige, bankfilial. Filialregistret, Bolagsverket, org.nr 516406-0971. Filial till Lån & Spar Bank A/S, Köpenhamn, registrerad hos Erhvervsstyrelsen, CVR-nr 13 53 85 30.
Namn