Basinformation - Stockholms Centrum för Ätstörningar

Comments

Transcription

Basinformation - Stockholms Centrum för Ätstörningar
Basinformation
Vad är Basinformation?
Basinformationen är ett första led i din behandling på Stockholms
centrum för ätstörningar. Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om
ätstörningen, informera om våra olika behandlingsalternativ och även ge
dig möjlighet att ställa frågor. Basinformationen äger alltid rum mellan
klockan 15:30-16:45 i föreläsningssalen på kliniken. Se tillfällen för
Basinformation på folderns baksida.
Vem kan delta?
Alla som har varit på ett nybesök på Stockholms centrum för ätstörningar
är välkomna att delta på Basinformation. Vill du ta med dig en anhörig
eller en vän går det också bra.
Anmälan och kostnad
Ingen föranmälan krävs till Basinformation och det är helt kostnadsfritt
för samtliga deltagare. När du kommer behöver du bara anmäla dig i
Receptionen. Kom gärna i tid till föreläsningarna eftersom det ofta blir
fullsatt!
Basinformation består av tre föreläsningar
Basinformationen består av tre separata föreläsningar med olika teman och
föreläsare som följs upp av diskussion och frågestund. Du kan välja fritt
när du vill gå på respektive föreläsning som löper på under varje termin (se
tillfällen på folderns baksida). Vi rekommenderar att du kommer på alla tre
föreläsningar för att få mest utbyte.
1. Kroppen och ätstörningen
På första föreläsningen informerar en läkare om vilka fysiska och psykiska
konsekvenser ätstörningar för med sig på kroppen. En fysioterapeut är
också med och berättar om fysisk aktivitet vid ätstörning.
2. Maten och ätstörningen
Andra föreläsningen leds av en dietist som berättar om energibehov,
måltidsordning och hur ämnesomsättningen påverkas av ätstörningen.
3. Känslorna och ätstörningen
Föreläsningsserien avslutas med en psykolog som talar om
vidmakthållande mekanismer bakom ätstörningen och hur invanda
mönster kan brytas. Vid det här tillfället medverkar även
patientorganisationen Frisk & Fri som informerar om sin verksamhet.
Föreläsningar våren 2016
Kroppen och
ätstörningen
Maten och
ätstörningen
Känslorna och
ätstörningen
Gisela Adamski
Leg. överläkare
Dragana Embretsén
Leg. dietist
Karolin Lindberg
Leg. psykolog
Ingeborg Lönnquist
Leg. fysioterapeut
11 jan
8 feb
7 mar
11 apr
2 maj
13 jun
Frisk & Fri
Patientförening
18 jan
15 feb
14 mar
4 apr
9 maj
20 jun
25 jan
22 feb
21 mar
18 apr
16 maj
27 jun
Samtliga föreläsningar äger rum mellan klockan 15:30-16:45 i
föreläsningssalen på Stockholms centrum för ätstörningar.

Similar documents