פיקדון שקלי לשלוש שנים המשתתף ב- 115% מעליית מדד ה

Comments

Transcription

פיקדון שקלי לשלוש שנים המשתתף ב- 115% מעליית מדד ה