5.פרקים לפי הובלה ימית

Comments

Transcription

5.פרקים לפי הובלה ימית
‫ יבוא ויצוא‬- ‫ פרקים לפי הובלה ימית‬- .5 ‫לוח‬
Table 5. - Chapters by sea transport - Imports and Exports
‫מיליוני דולרים‬
Million $
Imports
Chap-
ter
Description
Total
‫ יבוא‬Exports
2015
2014
‫יצוא‬
2015
‫תיאור‬
2014
‫פרק‬
‫סך הכל‬
38652.4
46530.3
18916.5
22542.7
01
Live animals
195.9
114.1
0.0
0.0
‫בעלי חיים‬
01
02
Meat and edible meat offal
449.1
428.5
0.3
4.3
‫בשר ושאריות בשר אכילים‬
02
03
Fish, crustaceans and mollusca
259.5
290.6
0.4
0.5
‫ סרטנים ורכיכות‬,‫דגים‬
03
04
Dairy produce; eggs, natural honey;
;‫ ביצים; דבש טבעי‬,‫חלב ותוצרת חלב‬
04
102.4
100.7
14.4
21.7
‫מוצרים מן החי הראויים למאכל אדם‬
5.8
4.0
0.2
0.6
‫מוצרים שמקורם מבעלי חיים לנמ"א‬
05
,‫אילנות וצמחים חיים אחרים‬
06
6.4
7.0
27.3
35.0
‫ שורשים וצמחי נוי אחרים‬,‫פקעות‬
125.2
93.7
358.9
461.6
263.4
264.2
471.0
559.7
edible products of animal origin
05
Products of animal origin n.e.c.
06
Live trees and other plants,
bulbs, roots and other garden plants
07
Edible vegetables, roots and tubers
08
Edible fruits and nuts; peel of melons
and other citrus fruit
09
Coffee, tea, mate and spices
145.6
131.6
12.8
16.8
10
Cereals
807.3
1067.2
0.5
0.3
11
Products of the milling industry;
malt and starches; inulin; wheat gluten
12
Oil seeds, grains, fruits, industrial
13
Tree gum; resins, other
and medical plants, straw and fodder
vegetable saps and extracts
14
Vegetable plaiting materials; vegetable products n.e.c.
15
Animal or vegetable fats and oils;
animal or vegetable waxes
16
61.3
72.5
1.8
2.2
345.4
398.4
39.7
44.7
15.8
24.1
18.9
15.7
2.2
2.8
0.0
0.0
143.2
181.9
23.9
25.4
79.7
103.8
24.7
29.1
245.3
292.0
58.1
81.4
18
Cocoa and cocoa preparations
183.5
180.2
19.3
16.0
19
Preparations of cereals, flour
Preparations of vegetables,
08
‫של מלונים ופרי הדר‬
‫ מתה ותבלינים‬,‫ תה‬,‫קפה‬
09
‫דגנים‬
10
‫מוצרי תעשיית הטחינה; לתת‬
11
‫ועמילנים; אינולין; דיבקית החיטה‬
242.1
249.2
88.5
91.7
12
‫ קש ומספוא‬,‫תעשייתיים ורפואים‬
13
‫ותמציות צמחיות אחרות‬
‫חומרים צמחיים לקליעה; מוצרי צמחים לנמ"א‬
14
;‫שמנים ושומנים מבעלי חיים וצמחים‬
15
‫שעווה מבעלי חיים או מצמחים‬
‫ מדגים או מחסרי‬,‫תכשירים מבשר‬
Sugar and sugar confectionery
20
‫פירות ואגוזים למאכל; קליפות‬
‫ הפרשות‬,‫שרף עצים; שרפים‬
17
starch or milk; pastry products
07
‫ צמחים‬,‫ פירות‬,‫זרעי שמנים; גרעינים‬
Preparation of meat, of fish, or
other aquatic invertebrates
‫ שורשים ופקעות הראויים למאכל‬,‫ירקות‬
16
‫חוליות אחרים החיים במים‬
‫סוכר לסוגיו וממתקי סוכר‬
17
‫קקאו ומוצרי קקאו‬
18
‫ מעמילן‬,‫ מקמח‬,‫מוצרים מדגנים‬
19
‫או מחלב; מוצרי מאפה‬
‫ מפירות‬,‫תכשירים מירקות‬
20
fruits, nuts and other plants
220.4
213.0
266.7
297.6
21
Miscellaneous edible preparations
317.8
343.6
178.1
204.2
22
Beverages, alcohol drinking and vinegar
268.6
243.2
45.2
45.1
23
Residues and waste from the food
industries; prepared animal fodder
24
Tobacco and tobacco substitutes
25
Salt, sulphur; earth and stone;
plastering materials, lime and cement
26
Ores, slag and ash
27
Mineral fuels, mineral oils and their products,
bituminous substances and mineral waxes
28
Inorganic chemicals
29
Organic chemicals
30
Pharmaceutical products
31
Fertilizers
32
Tanning & dyeing extracts; dyes
inks and mastics; putty
33
Essential oils and resinoids;
34
Soap, washing, lubricating, polishing, scouring
cosmetic and toilet preparations
preparations, candles and dental preparations
35
366.7
439.6
22.5
22.0
200.6
84.9
0.1
0.0
386.0
363.3
198.2
206.0
8.3
7.8
0.2
2.5
7388.8
36
Pyrotechnic products; matches;
37
Photographic or cinematographic goods
38
Miscellaneous chemical products
39
40
41
Raw hides and skins (other than furskins) and leather
42
Articles of leather; travel goods;
43
Furskins and artificial fur and manufactures thereof
44
Wood and articles of wood
45
Cork and articles of cork
46
Manufacture of straw or of other
certain combustible preparation
‫תכשירי מזון שונים‬
21
‫ כהלים לשתיה וחומץ‬,‫משקאות‬
22
‫שאריות ופסולת של תעשיות מזון‬
23
‫מספוא מעובד לבעלי חיים‬
‫טבק ותחליפי טבק‬
24
;‫מלח; גופרית; אדמות ואבן‬
25
‫ סיד ומלט‬,‫חומרי גבס‬
‫ סיגים ואפר‬,‫עפרות‬
26
‫ שמנים מינרליים‬,‫דלק מינרלי‬
27
12755.2
135.3
225.5
‫חומרים ביטומיניים ושעוות מינרליות‬
279.1
326.3
911.1
1036.3
‫כימיקלים אנאורגניים‬
28
1204.5
1388.3
727.7
1107.0
‫כימיקלים אורגניים‬
29
387.0
361.4
1238.3
1192.8
‫מוצרים פרמצבטיים‬
30
57.4
68.0
1200.5
1494.1
‫דשנים‬
31
;‫תמציות לבורסקאות ולצביעה‬
32
264.4
283.0
137.8
131.8
‫ דיו מסטיקים‬,‫ מרק‬,‫חומרי צבע‬
;‫שמני תמצית וריזינואידים‬
366.4
394.3
286.7
320.5
281.5
316.4
189.6
223.7
93.1
94.4
9.0
15.8
33
‫תכשירים של קוסמטיקה וטואלט‬
,‫ הברקה‬,‫ סיכה‬,‫ תכשירי כביסה‬, ‫סבון‬
34
‫ תכשירים דנטליים‬,‫ נרות‬,‫מירוק‬
‫חומרים אלבומיניים; עמילנים‬
Albuminoidal substances;
modified starches; glues, enzymes
‫מאגוזים וצמחים אחרים‬
35
‫ דבקים; אנזימים‬,‫שלאחר שינוי‬
;‫מוצרים פירוטכניים; גפרורים‬
36
‫תכשירים דליקים מסוימים‬
4.4
4.0
0.0
0.0
44.5
50.0
0.3
0.2
‫טובין פוטוגרפיים או סינמטוגרפיים‬
37
442.8
464.6
3126.8
5103.6
‫מוצרים כימיים שונים‬
38
Plastics and articles thereof
1997.9
2231.5
2135.6
2378.0
‫פלסטיק ומוצריו‬
39
Rubber and articles thereof
396.3
421.2
149.2
195.3
‫גומי ומוצריו‬
40
18.1
18.8
16.1
20.3 ‫שלחים וגלדים גולמיים (למעט עורות פרווה) ועור‬
41
;‫פריטים מעור מעובד; חפצי נסיעה‬
42
articles of animal gut
‫מוצרים ממעי בעלי חיים‬
133.0
129.1
7.3
3.7
0.1
0.3
0.0
0.0
‫עורות פרווה ופרווה מלאכותית ומוצריהם‬
43
567.0
627.1
4.5
5.9
‫עץ ומוצרים מעץ‬
44
5.1
5.5
0.0
0.0
‫שעם ומוצרים משעם‬
45
;‫מוצרים מקש או חומרי קליעה אחרים‬
46
plaiting materials; wickerwork
47
Pulp of wood or other fibrous cellulosic material;
48
Paper and paperboard; articles of paper
waste and scrap of paper or paperboard
pulp, paper or paperboard
49
10.4
10.6
0.0
0.0
;‫פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר‬
102.0
92.9
13.5
11.3
50
Silk and waste silk
51
Wool, fine or coarse animal hair;
horsehair yarn and woven fabric
52
Cotton
53
Other vegetable textile fibres
54
Man-made filaments
55
Man-made staple fibres
56
Wadding, felt and nonwovens; special yarns;
47
‫פסולת וגרוטאות של נייר או קרטון‬
,‫ פריטים מפולפת נייר‬,‫נייר וקרטון‬
48
‫מנייר או מקרטון‬
598.0
699.8
106.9
119.2
24.5
23.6
61.1
48.3
0.2
0.3
0.4
0.0
5.7
4.9
0.5
0.6
61.1
77.2
59.2
68.4
‫כותנה‬
52
,‫ ספרים‬:‫מוצרי תעשיות הדפוס‬
Products of the printing industry: books,
newspapers, pictures, manuscripts
‫מוצרי נצרים‬
49
‫ כתבי יד‬,‫ תמונות‬,‫עיתונים‬
‫משי‬
50
‫ שיער בעלי חיים עדין או‬,‫צמר‬
51
‫גס; חוט ובד ארוג משיער סוס‬
6.8
4.4
0.1
0.1
‫סיבים טקסטיליים צמחיים אחרים‬
53
84.1
86.2
135.5
170.5
‫נימים עשויים‬
54
202.3
244.4
24.2
20.1
‫קציץ סיבים עשויים‬
55
;‫ לבד ובדים לא ארוגים; חוטים מיוחדים‬,‫מוך‬
56
twine, cordage, ropes and cables
62.1
56.6
264.5
291.5
57
Carpets and other floor coverings
53.5
55.4
12.6
12.7
58
Special woven fabrics; lace;
59
Impregnated, coated, covered textile fabrics;
tapestries, trimmings; embroidery
textile articles for industrial use
60
Knitted or crocheted fabrics
61
Articles of apparel, and clothing
accessories knitted or crocheted
62
13.1
16.5
0.2
0.2
63
Other made-up textile articles;
64
Footwear, gaiter and the like; parts of such articles
65
Headgear and parts thereof
66
Umbrellas, sticks and parts thereof
67
Feathers, down and their products;
worn textile articles; rags
artificial flowers; human hair articles
‫שטיחים וכיסויי רצפה אחרים‬
57
‫ תחרה‬,‫בדים ארוגים מיוחדים‬
58
‫מרבדי קיר; עיטורים; רקמה‬
;‫ מצופים‬,‫בדי טקסטיל מוספגים‬
53.0
57.5
91.1
26.5
83.6
83.4
120.4
126.5
636.3
628.6
34.0
44.0
471.9
514.1
13.8
19.9
59
‫פריטי טקסטיל לשימוש תעשייתי‬
‫בדים סרוגים או צנורים‬
60
‫פריטי לבוש ואביזרי הלבשה‬
61
‫סרוגים או צנורים‬
‫פריטי לבוש ואביזרי הלבשה‬
Articles of apparel and clothing
accessories, not knitted or crocheted
‫ חבלים וכבלים‬,‫פתילים‬
62
‫שאינם סרוגים או צנורים‬
‫פריטי טקסטיל אחרים; בגדים‬
63
187.8
204.6
40.3
54.6
‫ סמרטוטים‬,‫ופריטי טקסטיל משומשים‬
417.6
433.6
25.8
28.4
‫ קרסוליות וכד'; חלקי מוצרים אלה‬,‫מנעלים‬
64
25.4
25.8
0.7
1.2
‫כיסויי ראש וחלקיהם‬
65
9.7
8.7
0.0
0.2
‫ מקלות וחלקיהם‬,‫מטריות‬
66
,‫ פלומה ומוצריהם; פרחים מלאכותיים‬,‫נוצות‬
67
7.2
7.0
0.0
0.0
‫מוצרים משיער אדם‬
'‫ נציץ וכד‬,‫ אסבסט‬,‫ מלט‬,‫ גבס‬,‫מוצרים מאבן‬
68
12.1
‫מוצרי קרמיקה‬
69
57.8
‫זכוכית ומוצרי זכוכית‬
70
68
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica etc.
217.0
239.9
330.8
310.9
69
Ceramic products
346.9
361.2
11.8
70
Glass and glassware
215.2
229.7
61.0
71
,‫ מתכות יקרות‬,‫ אבנים יקרות‬,‫פנינים‬
Pearls, precious stones, precious metals
imitation jewellery and coins
17.8
17.5
4.6
6.4
71
‫ מטבעות‬,‫חיקויי תכשיטים‬
72
Iron and steel
1261.7
1357.3
89.6
143.5
‫ברזל ופלדה‬
72
73
Articles of iron or steel
662.3
722.6
381.8
204.7
‫מוצרים מברזל או מפלדה‬
73
74
Copper and articles thereof
172.7
200.0
76.9
124.9
‫נחושת ומוצריה‬
74
75
Nickel and articles thereof
76
Aluminium and articles thereof
78
23.1
20.6
2.1
2.1
‫ניקל ומוצריו‬
75
490.2
522.8
177.4
196.7
‫חמרן ומוצריו‬
76
Lead and articles thereof
14.6
15.6
28.4
26.9
‫עופרת ומוצריה‬
78
79
Zinc and articles thereof
18.0
24.6
2.5
2.5
‫אבץ ומוצריו‬
79
80
Tin and articles thereof
3.4
5.3
0.0
0.0
‫בדיל ומוצריו‬
80
81
Other base metals; cermets; articles thereof
76.9
100.2
98.1
126.5
‫מתכות פשוטות אחרות; צרמטים; מוצרים מהם‬
81
82
Tools, implements, cutlery, spoons
‫ כפות‬,‫ כלי חיתוך‬,‫ מכשירים‬,‫כלים‬
82
& forks of base metal; parts thereof
115.7
120.7
44.6
42.3
83
Miscellaneous articles of base metal
197.8
210.2
26.2
32.5
84
Machinery and mechanical appliance
3708.0
3662.9
2443.6
2687.1
and computer equipment
85
Electrical machinery and equipment, sound and
TV recorders and reproducers; parts.
86
2091.9
2310.1
926.7
857.7
120.4
258.6
4.3
9.3
4612.4
5383.8
119.9
122.7
84.0
71.1
262.5
0.0
0.0
0.0
‫מוצרים שונים ממתכת פשוטה‬
83
‫מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים‬
84
,‫מכונות וציוד חשמליים; מקליטים ומפיקים לקול‬
85
‫ולתמונה לטלויזיה; חלקים‬
‫ ורכב אחר הנע על‬,‫קטרים‬
Railway locomotives, rolling-stock
and parts thereof
‫ומזלגות ממתכת פשוטה וחלקיהם‬
86
‫מסילות ברזל וחלקיהם‬
‫כלי רכב וחלקיהם‬
87
190.9
‫כלי טיס וחלקיהם‬
88
0.0
‫ סירות ומבנים צפים‬,‫אניות‬
89
,‫מכשירים וכלים אופטיים‬
90
87
Vehicles and their parts
88
Aircraft and parts thereof
89
Ships, boats and floating structures
90
Optical, photographic, measuring
353.7
316.5
313.6
318.7
91
Clocks, watches and parts thereof
13.0
13.6
0.3
0.1
‫שעונים וחלקיהם‬
91
92
Musical instruments
16.1
16.0
0.9
0.8
‫כלי נגינה‬
92
94
Furniture; bedding; lamps; medical
,‫ מנורות‬,‫ כלי מיטה‬,‫רהיטים‬
94
749.9
765.7
266.3
271.4
and medical instruments
furniture; prefabricated buildings
95
96
Miscellaneous manufactured articles
97
Works of art, collectors pieces and antiques
00
Unclassified and miscellaneous goods
‫ריהוט רפואי; מבנים טרומיים‬
;‫ צורכי ספורט‬,‫ משחקים‬,‫צעצועים‬
Toys, games and sports requisites;
parts and accessories thereof
‫ רפואיים וכלי מדידה‬,‫פוטוגרפיים‬
95
‫חלקיהם ואביזריהם‬
248.7
238.0
35.3
49.3
234.6
246.1
53.3
60.3
‫פרטים מיוצרים שונים‬
96
4.9
2.7
1.3
1.8
‫ פריטי אספנות ועתיקות‬,‫יצירות אמנות‬
97
86.0
119.8
0.0
0.0
‫טובין שונים ולא מסווגים‬
00

Similar documents