Tverlandsmarkas venner.

Comments

Transcription

Tverlandsmarkas venner.
Tverlandsmarkas venner.
- ARBEIDSPLAN PROSJEKT 2016.
- HANDLINGSPLAN PROSJEKT 2017 og 2018.
ARBEIDSPLAN PROSJEKT
2016.
1
Drift/Vedlikehold/arbeid på utbedret
sti/turveg.
-Sti Sjurnakken / Vågnakken.
-Klatreberget og Tunnelstien.
Ettergrusing. Utbedre/legge nye
klopper. Lett sti- utbedring mot
Vågnakken og mot Nakvatnet.
2 grillplasser. Oppgrusing p-plass.
Utbedre drenering jernb.undergang.
BUDSJETT
inntekter
BUDSJETT
utgifter
Bodø
kommune
20.000
21.000
- Innkjøp materiell og maskinleie
-Dugnad 200 timer.
2
Nye utbedringer på 3 sti/turveg.
-Sti Ramnflåget / bruklopp Storelva.
-Sti Krykkjemoen.
- Sti Høgspent – Fv Naurstad.
Drenering, klopping, pkt. oppbygging m
fyllmasse/grus, skilt/merking.
Nordland
Fylkeskom.
31.300
62.600
- Innkjøp materiell
- Dugnad 250 timer.
3
Badekulp Heggmoen.
Ombygging gapahuk.
Bygge utedo.
- Innkjøp materiell, maskinleie.
- Dugnad 120 timer.
Bodø kom.
9.500
9.500.
19.000
4
Tilsyn/drift/vedlikehold Heggmoen
friluftsområde.
Rydding område. Rydde vegetasjon.
Mindre reparasjon på konstruksjoner.
Bodø kom.
20.000
- Innkjøp materiell
- Dugnad 40 timer.
5.000
Søppeltømming/ vask toalett etter
regning. 1 mai - 1 okt. ( kr. 580 pr. gang )
18.000
18.000
Renhold/vask toalett 1 okt- 1 mai. Ca 2000
5
6
7
Vinterpreparering med snøskuter og
brøyting p-plass v Radiomasta..
Bodø
kommune
- Vinterpreparering / rydd bord/benker.
- Brøyting p-plass ( inntil 5.000 )
- Dugnad 40 timer.
16.500
2.000
Turtrim
Drifte 4 trimkasser. 2.000,Premiering/gavekort. 2.000,-Dugnad 30 timer.
Drift av Tverlandsmarkas venner.
- Administrasjon.
– Medlemmer. Opprettholde min 200.
- Grasrotandel
- Salg brodder
-Innkjøp ryddesag
-Dugnad 50 timer. Arrangement +
medlemsverving.
8
4.000
-
20.000
15.000
12.000
2.000
7.000
Tot. 37.000
Prosjektforberedelse 2016.
Prosjektere/kostnadsberegne. Avklare
med grunneier. Søke om støtte.
- Utbedring gamle lysløype til
Tørrisdalen.
- Utsjekk etablering av ”Kyststi”.
Ref. KDP Tverlandet.
Fra overskudd 2015.
9.000
2.000
0
Tot. 19.000
SUM KR.
163.800
159.600
Sum Dugnad 720 timer.Verdi 216.000
Timesats dugnad : 300.
Pkt. 2 under forutsetning av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.
Alt. redusert utførelse ved egenfinansiering.
HANDLINGSPLAN PROSJEKT 2017 og 2018.
2017 og - Tilsyn/drift/vedlikehold Heggmoen friluftsområde.
2018
- Oppstart på utbedring gamle lysløype til Tørrisdalen.
- Utbedring sti Tørrisdalen – Nakvatnet ( Vågnakken )
- Drift/vedlikehold av utbedret stinett samt mindre utbedring
av nytt stinettet. Tilpasset årlig tilskudd Bodø kom. 20.000.

Similar documents