8617/16 pa/--/tu 1 DPG Zakonodajna posvetovanja – Predlog

Comments

Transcription

8617/16 pa/--/tu 1 DPG Zakonodajna posvetovanja – Predlog
Svet
Evropske unije
Bruselj, 12. maj 2016
(OR. en)
8617/16
PTS A 32
SEZNAM TOČK POD „A“
Zadeva:
3463. seja SVETA EVROPSKE UNIJE (zunanje zadeve/trgovina)
Datum:
13. maj 2016
Kraj:
Bruselj
Zakonodajna posvetovanja
–
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena
za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi
Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prva obravnava)
=
politični dogovor
7759/1/16 REV 1 TRANS 101 MAR 110 CODEC 406
odobril Coreper (1. del) 20. aprila 2016
8617/16
pa/--/tu
DPG
1
SL