Malli ilmoituksesta (vakuusmaksu + ennakkovuokrat)

Comments

Transcription

Malli ilmoituksesta (vakuusmaksu + ennakkovuokrat)
Myöntäneen sosiaalitoimiston tiedot
ILMOITUS
Sivu 1 / 1
Päivämäärä
Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö
PL 799
00101 Helsinki
ILMOITUS VUOKRANANTAJALLE MYÖNNETYSTÄ VAKUUSMAKSUSTA
Asiakkaamme ______________________ [nimi, hetu] on saanut teiltä vuokra-asunnon
osoitteessa ______________________[vuokra-asunnon osoite]. Toimistomme on maksanut
asunnon vakuusmaksun _____ [vakuuden €-määrä] euroa tilillenne. Lisäksi toimistomme on
maksanut kolmen kuukauden ennakkovuokran _______ [ennakkovuokran €-määrä] euroa.
Kolmen kuukauden ennakkovuokra käytetään kolmen ensimmäisen asumiskuukauden
vuokrien kattamiseksi, eikä sitä palauteta sopimuksen päättyessä.
VAKUUSMAKSUN PALAUTUS
Pyydämme palauttamaan vakuuden takaisin tilillemme vuokralaisen muutettua asunnosta
pois. Tilinumero jonne vakuuden voi palauttaa on: __________________________
[tilinumero palautusta varten]
Pyydämme kirjaamaan asiatietoihin vuokralaisen nimen ja henkilötunnuksen sekä laskun
saajan tietoihin ______________________________________________________
[vakuuden maksaneen sosiaalitoimiston yhteystiedot]
VAKUUSMAKSUN REALISOINTI
Vakuusmaksua ei saa käyttää vuokrasuhteen aikana vuokravelkoihin eikä asunnon
korjaustöihin. Vuokravelka tai asunnon korjaus tulee rahoittaa muulla tavoin
vuokrasuhteen ollessa voimassa, esimerkiksi hakemalla toimeentulotukea vuokravelkaan.
Mikäli HOAS:lla on vuokrasuhteen päättyessä vakuusmaksuun liittyvä vaatimus, pyydämme
lähettämään kirjallisen selvityksen vakuusmaksun käytöstä:


Mikäli vaatimus kohdistuu vuokralaisen asuinhuoneiston huolimattomaan hoitoon,
HOAS lähettää viimeistään kahden kuukauden sisällä vuokrasuhteen päättymisestä
selvityksen vakuusmaksun käytöstä asunnon korjauskustannuksiin. Liitteenä on
oltava selvitys vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta ja korjauskustannuksista.
Mikäli vaatimus perustuu maksamattomiin vuokriin, HOAS:n tulee jättää kirjallinen
selvitys kahden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä siihen
toimipisteeseen, josta vakuusmaksu on myönnetty. Selvityksen liitteenä tulee olla
tosite vuokrakirjanpidosta.
Sosiaalivirasto ilmoittaa HOAS:n antamasta selvityksestä asiakkaalle, että asiakkaalle
myönnetty vakuusmaksu on käytetty asunnon korjaustöihin tai maksamattomiin vuokriin.
Kirjallinen selvitys tarvittavine tositteineen (esim. vuokrakirjanpitoselvitys) lähetetään
osoitteeseen: ____________________________ [yhteystiedot selvityksen lähetystä varten]
Yhteistyöterveisin
____________________ [Sosiaalityöntekijän nimi ja yhteystiedot]
Postiosoite
XX
Käyntiosoite
XX
Puhelin
XX
Faksi
XX
Tilinumero
XX