Anbudsblankett: Anbud på Svenljunga Styrkunga 1:1

Comments

Transcription

Anbudsblankett: Anbud på Svenljunga Styrkunga 1:1
Ver 2016-05-12
Anbudsblankett:
Anbud på Svenljunga Styrkunga 1:1
Utgångspriset är 7 900 000 kr för fastigheten.
Undertecknad lämnar härmed ett bud om ....................................................................... kr.
Budet textat: ……………………………………………………………………………….
Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i objektbeskrivningen.
Bankreferent och övrigt:
.....................................................
Ort och datum
.....................................................
Namn
.....................................................
Org-/Personnummer
.....................................................
Namnförtydligande
.....................................................
Telefon dagtid/kvällstid
.....................................................
Adress
.....................................................
Postadress
.....................................................
Mailadress
.....................................................
Mobiltelefon
Annat fastighetsinnehav inom Svenljunga kommun:
………………………………………………………………………
Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 15/6 2016:
Skogssällskapets Förvaltning AB, Att: Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A,
582 73 Linköping. Anbud skall lämnas i slutet kuvert märkt ”Styrkunga”
Budgivaren medger att lämnade anbud och en efterföljande budgivning kan komma att visas för den som blir
köpare. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid
penningtvätt” innan ett köpeavtal undertecknas. Budgivaren medger att lämnade anbud och en efterföljande
budgivning kan komma att visas för den som blir köpare. Kreditkontroll kan komma ske av budgivaren.
Ver 2016-05-12
Budgivaren medger att lämnade anbud och en efterföljande budgivning kan komma att visas för den som blir
köpare. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid
penningtvätt” innan ett köpeavtal undertecknas. Budgivaren medger att lämnade anbud och en efterföljande
budgivning kan komma att visas för den som blir köpare. Kreditkontroll kan komma ske av budgivaren.

Similar documents