8794/16 COR 1 tm/--/fh 1 DG G 2B V dokumentu 8794/16 opomba 5

Comments

Transcription

8794/16 COR 1 tm/--/fh 1 DG G 2B V dokumentu 8794/16 opomba 5
Svet
Evropske unije
Bruselj, 19. maj 2016
(OR. en)
8794/16
COR 1
Medinstitucionalna zadeva:
2016/0010 (CNS)
FISC 74
ECOFIN 384
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov (2. del)/Svet
Št. dok. Kom.:
5638/16 FISC 9 + ADD 1 - COM(2016) 25 final
Zadeva:
Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne
avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja
-
sprejetje
V dokumentu 8794/16 opomba 5 na strani 2 postane opomba 6, opomba 6 pa postane opomba 5.
8794/16 COR 1
tm/--/fh
DG G 2B
1
SL