Etelä-Savon apurahat 2016 - Suomen Kulttuurirahasto

Comments

Transcription

Etelä-Savon apurahat 2016 - Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahaston
ETELÄ-SAVON RAHASTON
apurahat 17.05.2016
Palkinnot
Toiminnanjohtaja, konsuli Tuomas Hoikkala aistien sinfoniasta, taiteen siltojen rakentamisesta, Toivo Pyyn rahastosta
10.000
Kontiotuote Oy hirsirakentamisen kehittäjälle, pitkän elinkaaren edistäjälle, Rantasalmen rahastosta
20.000
Apurahat
Kuvataiteilija Riitta Heiskanen ja valtiot. kand. Hilkka Seppänen valokuvaaja Emil Tolvasen kuvista koostuvan kirjan valmistelutyöhön
4.000
Kasvatust. maisteri Pekka Hytinkoski opettajien ja rehtoreiden kokemuksia opiskelijaosuuskuntien ohjauksesta eri opetusasteilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pellervolaisen Osuustoiminnan rahastosta
24.000
Valtiot. maisteri Anne-Maria Hytönen luomualan tiedeviestintää Etelä-Savossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahastosta
24.000
Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Jenny Jumppanen ja muusikko Riku-Pekka Kellokoski
Kellotorni-vaellusdraamaesityksen toteuttamiseen
5.000
Muotoilija AMK Riikka Kaartilanmäki ympäristötaiteen toteuttamiseen
6.500
Metsätalousinsinööri Pauli Kaipainen Rantasalmi-opintostipendinä, Rantasalmen rahastosta
1.000
Yhteiskuntat. maisteri Päivi Kapiainen-Heiskanen, toimitusjohtaja Harri Räisä ja medianomi AMK Joni Nyman Halmeniemen kyläkoulun historiaa käsittelevän dokumenttielokuvan toteuttamiseen
15.000
Kasvatust. tohtori Liisa Karlsson ja työryhmä Kotoutuminen taidolla ja taiteella hankkeen toteuttamiseen, Kärkihankkeena
40.000
Kasvatust. maisteri Ilona Kauppi suomalaisten vaatetussuunnittelijoiden vaihtelevia
työuria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aarne J. Aarnion rahastosta
12.000
Kasvatust. maisteri Erja Kilpeläinen oppilaita osallistavaa, tutkivaa oppimista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaisu ja Urho Kiukkaan rahastosta
24.000
Hallintot. maisteri Jutta Kinnunen potilaan oikeusturvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mikkelin keskussairaalan 200-vuotisrahastosta
8.000
Yhteiskuntat. maisteri Marjaana Kovanen ja fil. maisteri Tiina Ottela Otavan koulutilan
museoesineistön inventointityöhön
8.000
Muusikko Heikki Kylmälä huilun hankintaan
5.500
Nukketeatteritaiteilija Katja Kähkönen Vauva- ja taaperoteatteriryhmä AEIOU:n toimintaan ja kehittämiseen
24.000
Kuvanveistäjä Kari Kärkkäinen taiteelliseen työskentelyyn, Juvan 550-vuotisrahastosta
12.000
Kuvataiteilija AMK Mari Liimatainen Back to Wonderland -teoskokonaisuuden toteuttamiseen, Juvan 550-vuotisrahastosta
6.500
Kuvataiteilija AMK Jarkko Liutu taiteelliseen työskentelyyn
Liikuntat. kand. Veera Louhivuori vanhempien merkitystä lasten fyysiseen aktiivisuuteen käsittelevään pro gradu -työhön, Toivo Pyyn rahastosta
12.000
1.500
Tait. maisteri Jaana Lönnroos taiteelliseen työskentelyyn
12.000
Kuvataiteilija Raija Marttinen taiteelliseen työskentelyyn
12.000
Kuvataiteilija Martti Matilainen taiteelliseen työskentelyyn, Toivo Kolehmaisen rahastosta
8.000
Fil. maisteri Ulla Moilanen ja fil. maisteri Ninni Närväinen arkeologisen yleisökaivauksen järjestämiseen Kangasniemellä
9.000
Kasvatust. tohtori Kati Mäkitalo-Siegl ISNITE 2016 -konferenssin järjestämiseen, Rantasalmen rahastosta
6.000
Fil. maisteri Saara Nissinen metsää oppimisympäristönä sekä oppijoiden ja asiantuntijoiden välistä kansainvälistä yhteiskehittelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, William,
Bertta ja Erkki Lylyksen rahastosta
24.000
Fil. maisteri Birgitta Partanen metsien sertifiointia luomukeruualueiksi käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Sisko ja Jaakko Viipurin rahastosta
12.000
Graafikko Marja-Liisa Hannele Partanen näyttelyn järjestämiseen
3.500
Kuvataiteilija YAMK Anne-Mari Pelkonen taiteelliseen työskentelyyn
12.000
Lääket. lis. Helena Puonti ihotunnon palautumista rintasyöpäpotilaalle rakennettuun
rintaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, Rantasalmen rahastosta
12.000
Yhteisöpedagogi YAMK Kirsi Purhonen nuorten kohtaamisen ammattiosaamista ja koulutustarpeita ammattien rajapinnoilla käsittelevään tutkimukseen, Rantasalmen rahastosta
12.000
Maat. ja metsät. maisteri Sari Pynnönen metsäsuunnittelun monitavoitteisuuden kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suur-Savon Energiasäätiön rahastosta
12.000
Iktyonomi AMK Tuomas Pöyry metsätalouden vesiensuojelun tehostamista käsittelevään opinnäytetyöhön, Toivo Pyyn rahastosta
1.500
2
Tanssitait. maisteri Kira Talvikki Riikonen taiteelliseen työskentelyyn
24.000
Fil. tohtori Teijo Rytteri EU:n uusiutuvan energian politiikan epävarmuuksia käsittelevään tutkimukseen, Toivo Pyyn rahastosta
9.500
Fil. maisteri Jarkko Saipio lapinraunion arkeologista kaivausta käsittelevään tutkimukseen
4.000
Fil. lis. Jukka Selin rakennusten toiminnallisen suunnittelun menetelmän kehittämistä
käsittelevään väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Rantasalmen rahastosta
24.000
Kulttuurituottaja Ilkka Seppä, läänintaiteilija Susanna Kolehmainen ja yrittäjä Eila Keinonen Sylvi Symposiumi 2016 -kirjallisuustapahtuman järjestämiseen
15.000
Valokuvaaja Peter Strebel Juvan 575-vuotisjuhlan Pattoi elää -näyttelyn järjestämiseen,
Juvan 550-vuotisrahastosta
4.000
Kuvataiteilija Maisa Tikkanen taiteelliseen työskentelyyn
4.000
Hum. kand. Pia Tolvanen Haapakosken tehdasyhteisön arjen historiaa käsittelevään
tutkimukseen, Suur-Savon Energiasäätiön rahastosta
4.000
Kuvataiteilija Kirsimaria Törönen-Ripatti taiteelliseen työskentelyyn, Rantasalmen rahastosta
24.000
VARAUS Rantasalmi-stipendit, Rantasalmen rahastosta
2.500
Musiikkipedagogi AMK Laura Vartio ja mus. maisteri Katri Susitaival musiikkiesityksen
toteuttamiseen
4.000
Musiikinopiskelija Varpu Vehomäki sopraano- ja alttonokkahuilun hankintaan, Rantasalmen rahastosta
4.500
Fil. maisteri Kirsi Vertainen ja fil. maisteri Juha Ruohonen Juvan Partalan Kuninkaankartanon 1500-luvun asiakirjoja käsittelevään tutkimukseen, Juvan 550-vuotisrahastosta
4.000
Ars Nova ry Galleria Ars Novan näyttelytoimintaan, Rantasalmen rahastosta
12.000
DeSavo ry Mikkeli Art & Design Week 2016 -tapahtuman järjestämiseen
10.000
Etelä-Savon Musiikkiteatteri- ja Oopperayhdistys ESMO ry Punahilkka‒satuoopperan
valmistamiseen
14.000
Hopeantakojat ry kirjahautomon toiminnan käynnistämiseen
10.000
Joel Lehtosen seura ry kirjailija Joel Lehtosen 135-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen
5.500
Juvan Kamerakerho ry Galleria Kuninkaankartanon näyttelyn järjestämiseen, Juvan
550-vuotisrahastosta
5.000
Mikkelin Seudun Lausujat MILA ry yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden lausuntaillan järjestämiseen
3.000
3
Puumala-Seura ry Puumalan Kirjakemmakat -tapahtuman järjestämiseen, Länsi-Savo
Oy:n rahastosta
4.000
Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ry orkesterituolien hankintaan, Rantasalmen
rahastosta
22.000
Saimaan Metsänhoitajat ry Kulttuuriset metsävarat sukupolvelta toiselle -hankkeen
toteuttamiseen, Toivo Kolehmaisen rahastosta
29.000
Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys ry S/s Mikko Saimaan viimeinen tervahöyry -teoksen
kirjoittamiseen
3.000
Savonlinnan kansainvälisten luontoelokuvafestivaalien kannatusyhdistys ry kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen, Rantasalmen rahastosta
12.000
Savonlinnan kuvataidekoulun tukiyhdistys ry Culture Shock - Kulttuurishokki työpajojen järjestämiseen, Rantasalmen rahastosta
4.000
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry J. H. Erkon kirjoituskilpailun 60vuotisjuhlavuoden tapahtuman järjestämiseen, Länsi-Savo Oy:n rahastosta
8.000
Valamon Luostari Valamon luostarin käspaikkakokoelman dokumentointi- ja luettelointihankkeen toteuttamiseen
10.000
Yhteensä 678.000 euroa
4