פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫‪9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪37‬‬
‫‪33‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪34‬‬
‫‪42‬‬
‫‪35‬‬
‫‪52‬‬
‫‪48‬‬
‫‪44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫‪29‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪17‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ש‬
‫ג‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ט ס‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ל‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ט ל‬
‫ו‬
‫א‬
‫ש ע‬
‫ז‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫י‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ס‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ח מ‬
‫י‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש כ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ח‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ת‬
‫א ח‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ג‬
‫י‬
‫ת‬
‫צ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫ו‬
‫נ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ח‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ש ד‬
‫פ‬
‫ז‬
‫צ‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ת ה‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ע‬
‫י‬
‫ל‬
‫ד‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬העתק‪ ,‬נוסח‪ )4 ,‬כלי בישול קדום‪ )7 ,‬ערמה‪,‬‬
‫‪ )8‬מין כד בעל שוליים מחודדים‪ )11 ,‬עיר בפ�נ‬
‫סילבניה שבארצות הברית‪ )12 ,‬חמאה הודית‪,‬‬
‫‪ )13‬מפל מים גבוה באוסטרליה‪ )16 ,‬גליסנדו‬
‫(מוזיקה)‪ )18 ,‬צמח קוצני גבוה‪ )20 ,‬חרך ירי‪)21 ,‬‬
‫עוד (ארמית)‪ )22 ,‬ציפור שיר באוסטרליה‪)24 ,‬‬
‫מדף‪ ,‬אצטבה‪ )26 ,‬יונק טורף ממשפחת הגחניים‪,‬‬
‫‪ )28‬רשע‪ ,‬נוכל‪ )30 ,‬כלי נשק קדום‪ )32 ,‬בעל‬
‫חיים במקרא‪ )34 ,‬מאכל הודי‪ )36 ,‬אפונה סינית‪,‬‬
‫‪ )38‬נהר בגרמניה‪ )39 ,‬מחוספס‪ )41 ,‬חומר כיור‪,‬‬
‫‪ )455‬עיר בספרד‪ )47 ,‬שם עממי לשיזף‪ )50 ,‬א�ל‬
‫רגיה ‪ )53 ,‬כינוי לאריג צבעוני תלוי מהמזרח ה�ר‬
‫חוק‪ )54 ,‬הבל‪ ,‬קיטור‪ )55 ,‬סוג של סלע‪ )57 ,‬עיר‬
‫עתיקה בטורקמניסטן‪ )59 ,‬שמא‪ )60 ,‬כתביו של‬
‫זרתוסטרה‪ )61 ,‬עיר בארצות הברית‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬תאנת בוסר‪ )2 ,‬גבעה מלאכותית‪ )3 ,‬ניצוץ‪,‬‬
‫‪ )4‬המוט שבפלך‪ )5 ,‬אוניית מפרשים דו תרנית‪,‬‬
‫‪ )6‬סלע‪ ,‬צוק‪ )8 ,‬אבנית‪ )9 ,‬כינויו של ג'וזף מריק‪,‬‬
‫‪ )10‬ציר מלח‪ )12 ,‬עיר בהונגריה‪ )14 ,‬מין‬
‫נורה‪ )15 ,‬מושחת‪ ,‬אינו ישר‪ )17 ,‬נהר בגרמניה‪,‬‬
‫‪ )19‬עיר כהנים מקראית‪ )22 ,‬מין שבלול בעל‬
‫קונכית גדולה השוכן בסלעים‪ )23 ,‬לחם הודי‪,‬‬
‫‪ )25‬איל ברזל לניגוח חומות‪ )27 ,‬עוף דורס‪)29 ,‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ע‬
‫י‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ו‬
‫לא חד‪ ,‬עגלגל‪ )30 ,‬מגדל אשורי ובבלי עתיק‪,‬‬
‫‪ )31‬אויב‪ ,‬שונא‪ )33 ,‬מין קוף‪ )35 ,‬אי סקוטי‪,‬‬
‫‪ )37‬טבח מומחה‪ )40 ,‬חג של העדה האתיופית‪,‬‬
‫‪ )42‬מצבת זיכרון‪ )43 ,‬ריצה קלה של סוס‪)44 ,‬‬
‫תולענה‪ )46 ,‬קנים יבשים של תבואה‪ )48 ,‬פתח‪,‬‬
‫‪ )49‬מטבע יפני‪ )51 ,‬צמח עשבוני ים־תיכוני‪)52 ,‬‬
‫גרעין של חרוב‪ )56 ,‬דרך ורמס ברגליו‪ )57 ,‬צלוי‬
‫למחצה‪ )58 ,‬אל בבלי ראשי‪ )59 ,‬עיר במרוקו‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫א‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ל‬
‫י‬
‫ע‬
‫ה‬
‫ו‬
‫א‬
‫ל‬
‫ו‬
‫צ‬
‫צ‬
‫י‬
‫פ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ג‬
‫י‬
‫ל‬
‫א‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ק‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ח‬
‫י‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ש ח‬
‫ז‬
‫ע‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ק‬
‫ב‬
‫י‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ה ח ש ה‬
‫ע‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ד‬
‫י‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ש ל‬
‫כ‬
‫ה ס‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ה‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ר‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬המלצרית חטפה על הראש מלקוח מרוצה‬
‫(עפ"י אלי מועלם) (‪ .7 ;)4,2,4‬מראה הארץ‬
‫ליהודים (‪ .8 ;)3‬העופות שחגו ברמות! (עפ"י‬
‫יוסי קאופמן) (‪ .9 ;)7‬למדן בוחן כסף (עפ"י אלי‬
‫מועלם) (‪ .10 ;)5,2‬גמל שועט כצבי? (‪.11 ;)3‬‬
‫כפר או מושב שבו הרב( (‪ .12 ;)4‬יש לה בת דב�י‬
‫קה‪ ,‬אולי (‪ .13 ;)6‬ספרי על העגל של מוטל בן‬
‫פייסי (‪ .14 ;)3‬כנוי בוז לאנקרומה? (‪.16 ;)4,2‬‬
‫מזמר גם בסרטים (עפ"י אלי מועלם) (‪;)4‬‬
‫‪ 12+19‬אנכי‪ .‬היא תיקח אותי לחתן‪ ,‬זה מוסמך‬
‫(‪ .20 ;)3,3‬שופט את שליט תימן ללא האחר�ו‬
‫נה שבעדויות (עפ"י טלי רובינשטיין) (‪;)4,3‬‬
‫‪ .22‬היכן נתנה יהודית רביץ קול? בלהקה? (מ)‬
‫(‪ .23 ;)4,3‬חזית מלחמה (‪ .24 ;)3‬מה השאירו‬
‫הבננות בקבלה? (‪.)6,4‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬יישוב שידוע בגשמיו? (עפ"י איציק בלול)‬
‫(‪ .2 ;)5‬באהבתה המומחזת בלעה הבוס את‬
‫העיתונאי( (‪ .3 ;)3,4‬איך הרגלנו את התרנג�ו‬
‫לת? (‪ .4 ;)6‬לפני שירו של לוין קיפניס סופר‬
‫שכתב זאת טשרניחובסקי (‪ .5 ;)2,6‬מיכאל‬
‫הזמר הוכה (‪ .6 ;)7‬מן המטבח הסיני וקצת‬
‫חמום (‪ .11 ;)4,4‬בשר עם חלב קסם להן‬
‫(עפ"י ירון רחמים)( (‪ .12 ;)3,2,3‬ר' ‪ 19‬או�פ‬
‫קי; ‪ .13‬חלומו של כל חלוץ בירושלים (‪;)5,3‬‬
‫‪ .15‬החליט שהוא לא נאנח למרות העונג‬
‫(עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .17 ;)4,3‬מאפשר‬
‫לראות את הסיכון במוזיקה (עפ"י אלי מוענ‬
‫לם) (‪ .18 ;)7‬שוב הקפטן מדבר אל הבמאי‬
‫(עפ"י יחיאל שליטין)( (‪ .21 ;)6‬נרעשת מהז�ו‬
‫מבי (עפ"י איציק בלול) (‪.)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכתה‬
‫אילנה לוי בן־כליפא‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬