Mihaelov list z dogodki v juniju.

Comments

Transcription

Mihaelov list z dogodki v juniju.
Mihaelov
list
5
leto XXV
2016
številka 5
Srce Jezusovo,
usmili se nas!
stali Jezus je učencem
pokazal roke in stran.
Ko se ga je Tomaž dotaknil,
je izpovedal vero: »Moj
Gospod in moj Bog.« Tako
tudi mi izpovedujemo vero
v veliko Božje usmiljenje,
ki ga častimo in se mu
izročamo.
V Božjem srcu je
prostor za vsakega človeka.
Če koga sovražimo, smo
se izločili iz te ljubezni, saj
v Bogu ni prostora za greh
in zamero. Božje srce bije
za nas in nam razodeva to
največjo Božjo lastnost.
Tako se bližamo temu, da
bi bili tudi mi usmiljeni
kakor naš nebeški Oče.
Pastirčki v Fatimi so
bil povabljeni k odpovedi,
postu, molitvi in pokori
zase in za grešnike. Če jim
je šlo kaj narobe, če so bili
zaprti in so jim grozili, so
vse to darovali kot žrtev za
spreobrnjenje grešnikov.
To je delo, ki se nikoli ne
konča. Vedno najdemo
smisel za naše odpovedi in
molitve. In tako postajamo
priče Božje ljubezni za ves
svet.
V
Eden izmed vojakov je s sulico
prebodel stran in takoj sta pritekli
kri in voda. (Jn 19, 34)
Župnijska karitas
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
Pisarna in skladišče
letni čas: ob torkih
med 1700 in 1900
zimski čas: ob torkih
med 1630 in 1800
telefon: 01/723-89-77
Poslovni račun
02301-0091604341
Naš
utrip
MISLI PO OBISKU KIPA MARIJE IZ
FATIME
jubljanski nadškof metropolit Stanislav
Zore je 11.maja 2016 v kapelici prikazovanj
v Fatimi daroval mašo ob somaševanju
nekaterih drugih slovenskih duhovnikov za
romarje, ki so prišli v Fatimo po kip Marije
Romarice. Marija je prav v Fatimi leta 1917
skozi prikazovanja izrazila prošnjo, da bi Bog
privedel v nebesa vse ljudi, najbolj pa tiste, ki so
najbolj potrebni njegovega usmiljenja.
Nadškof je v pridigi poudaril, da prav vsi
potrebujemo molitev in da se moramo v molitvi
obrniti proč od sebe; velikodušno in nesebično.
Vsi pa lahko priznamo, da velikokrat molimo
za svoje potrebe in za potrebe ljudi, ki so nam
blizu. Fatimsko sporočilo pa pravi, naj molimo
tudi za ljudi, ki nam niso blizu in od njih ne
pričakujemo koristi, niti ne hvaležnosti. Moliti
moramo za grešnike, da se spreobrnejo, za mir
na svetu in za vse, potrebne pomoči (e-novice
20, 2016).
V milostnem času, ko je bila Marija
Romarica v naši cerkvi, smo imeli sodelavci
Župnijske karitas priložnost, da v eni uri v
fatimskem duhu molimo za druge. Spomnili
smo se vseh, ki k nam prihajajo v najhujših
stiskah. Nesebično smo prosili za rešitev težkih
situacij: duševnih, gmotnih, bolezenskih, stisk
po osebnem porazu, stisk osamljenih, mladih,
ki so padli v pasti zasvojenosti. Vse resnične
»zgodbe«, s katerimi
živimo, smo položili pred
Marijo…
Nadškof Zore je
pridigo v Fatimi zaključil
L
Nezlomljivi smo
Slovenci bili prav zato,
ker smo molili; ker
smo v rožnem vencu
Jezusa in njegovo
Mater za pomoč
prosili. (Ivan Likar)
s prošnjo, da se iz svetega kraja romarji vrnejo
kot molivci, ki v molitev zajamejo ves svet in ga
prinašajo pred Boga. Mi, ki smo Marijo Romarico
gostili v naši cerkvi, pa upamo, da molitev za
druge, ki izhaja iz našega okolja, ki je prav tako
del sveta, preko Marije prihaja pred Boga.
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV
NA BREZJE
Letos bomo z bolniki in invalidi romali na
Brezje 18.6.2016. Avtobus bo izpred župnijske
cerkve odpeljal ob 8.30 h. Prosimo, da se za
romanje prijavite v župnišču ali na Župnijski
karitas. Lahko tudi pokličete na telefonsko
številko 031 294 933 (Jerca). Lepo povabljeni,
za vse bo poskrbljeno!
Sodelavci Župnijske karitas
Obisk Marije Romarice iz Fatime
na DVD-ju
e vedno ne moremo pozabiti 13. maja letos,
ko nas je obiskal kip fatimske Marije. Bi
želeli posredovati svoje doživetje naprej ali pa
ga sami podoživeti?
KD foto, kino in video klub Mavrica je
dogodek posnel in nastala sta dva videa na
DVD-ju. Na prvem je sprejem Marije pri sestrah
v Domu sv. Katarine in župniji, poslovilna
sv. maša in slovo. Na drugem DVD-ju pa je
slovesna maša škofa msgr. Francija Šuštarja
in čudovita procesija z Marijinim kipom po
drevoredu. Celota obeh
DVD-jev stane 10 €.
Lahko ju naročite v
župnišču.
Š
PRESTAVITEV SV. MAŠE NA 20. URO
V naši župniji poleti prestavimo začetek
večerne sv. maše, namreč na 20. uro. Tako bo
tudi letos. Dnevi so dolgi in mnogi po svojem
delu ali izletu lažje pridejo k sv. maši nekoliko
pozneje. Tako bo vse do poletnega oratorija, 22.
avgusta.
DOGODKI PRED NAMI
Zaključni koncert glasbene šole
Mengeš (ponedeljek, 30. 5.)
Že nekaj let ob koncu maja glasbena šola
Mengeš v župnijskem domu pripravi nastop
svojih učencev. Tako bo tudi letos zaključni
koncert v ponedeljek, 30. maja, ob 19h. Vsi lepo
vabljeni.
junija. Vsakič bomo eno uro pred sv. mašo,
torej ob 18.00, molili premišljevalni rožni venec
pred Najsvetejšim zakramentom. K molitvi in
praznovanju smo posebej povabljeni posvečeni
enemu, dvema ali vsem trem sv. Srcem.
Molitve teh treh pobožnosti namenimo
za posvetitev Evrope presvetemu Jezusovemu
Srcu in brezmadežnemu Marijinemu Srcu ob
stoletnici fatimskih prikazovanj, ki jo bomo
obhajali prihodnje leto.
Prva sreda v mesecu (1. 6.)
Vsako prvo sredo v mesecu se posebej
priporočamo sv. Jožefu. Varuh Sv. družine naj
bo tudi naš varuh in priprošnjik. Naj posreduje
za trdnost v zadnjih dneh tega šolskega leta
in začetku izpitov. Jožefov rožni venec bomo
molili pred Najsvetejšim od 18h naprej.
Vabljeni k Jožefu!
VRTNICE (1.–30. 6.)
Vrtnice so junijska pobožnost k Srcu
Jezusovemu. Za vsak dan je pripravljeno
razmišljanje. Naj predstavimo letošnje. Avtor
vrtnic za leto 2016 je p. Branko Petauer. Spisal
je 30 pripovedi o slovenskih pričevalcih. Za
mnoge se je že začel postopek beatifikacije.
Nam blizu so misijonar dr. Janez Janež, arhitekt
Jože Plečnik, pokojni nadškof Alojzij Šuštar, pa
tudi usmiljenka, misijonarka s. Marjeta Mrhar
in še mnogi drugi, ki vas vabijo v odprto rano
Jezusovega srca. Srce Jezusovo, potrpežljivo in
neskončno usmiljeno, usmili se nas!
ČETRTEK pred prvim petkom (2. 6.)
V četrtek, 2. junija, bo molitvena ura pred
Najsvetejšim pred sv. mašo ob 18.15. Molili
bomo za duhovne poklice. V juniju bodo
posvečeni novomašniki. V naši župniji pa se
bomo
pripravili
na kar dve zlati
maši. Naj zgled
in življenje že
posvečenih kliče
na pot tudi nova
mlada srca, da
bi
se
odzvali
klicu
Božjega
srca po popolni
izročitvi Kristusu
v
duhovniškem
ali redovniškem
poklicu.
Presveto Srce Jezusovo,
brezmadežno Srce Marijino
in prečisto Srce Jožefovo
Praznovanju sv. Rešnjega telesa in krvi
sledijo prazniki sv. Src – Jezusovega, Marijinega
in Jožefovega, ki so pravzaprav eno samo Srce.
Presveto Srce Jezusovo bomo obhajali v petek,
3. junija, brezmadežno Srce Marijino v soboto,
4. junija, in prečisto Srce Jožefovo v sredo, 8.
PRVI PETEK (3. 6.)
Vsak prvi petek obiskujemo bolnike po
domovih. Tisti, ki se zaradi starosti in bolezni
ne morete udeležiti sv. maše, sporočite vaše želje
v župnišče in z veseljem vas bomo obiskali!
Uro pred večerno sv. mašo bo priložnost za
sv. spoved in molitev pred Najsvetejšim za še
nerojene otroke in njihove starše.
Srce Presveto, umiri me ti, v boju mi daj
moči! pojemo v pesmi. Naj bo vsakomesečna
pobožnost na čast Jezusovemu srcu spodbuda za
redno duhovno življenje in vstopanje v odprto
rano Jezusove dobrote za vsakega človeka.
Praznik Srca Jezusovega
(petek, 3. 6.)
Letos je praznik na prvi petek v mesecu, kar
je dodatna spodbuda k obhajanju pobožnosti
do Božje dobrote in srca, ki je v ljubezni
prebodeno za nas.
Praznik bomo obhajali pri sv. mašah ob 8h
in 19h.
Srce Marijino (prva sobota, 4. 6.)
Marijino brezmadežno Srce častimo vsako
prvo soboto v mesecu in na praznik Marijinega
Srca, ki je vedno dan po prazniku Srca
Jezusovega, to je letos na prvo soboto v juniju,
4. junija. Njeno brezmadežno srce se nam je
posebej razodelo v Fatimi. Marija nas vabi,
da jo častimo ter zadoščujemo za žalitve in
grehe človeštva. Prav zato se bomo radi odzvali
skupni molitvi premišljevalnega rožnega venca,
ki ga bomo ta dan molili uro pred sv. mašo.
Vsako prvo soboto v mesecu molimo eno
uro pred sv. mašo premišljevalni rožni venec.
V tem času bo priložnost za sv. spoved.
VPISOVANJE SV. MAŠ (sobota, 4. 6.)
Po stari navadi bomo na prvo soboto v
juniju od 700 do 830 začeli vpisovati sv. maše
za julij in avgust. Seveda lahko prinesete dar
za sv. maše tudi kadar koli pozneje, vse do
zapolnitve terminov.
V Mengšu po vaših namenih vsak dan
mašujeva dva duhovnika, eno sv. mašo pa še
vedno opravi tudi p. Boštjan Nemanič. Vesel
sem, da cenite duhovnikovo delo in radi
darujete za sv. maše. Reden dohodek duhovnika
je prav vaš dar za sv. mašo.
Prav tako se z mašno daritvijo spominjamo
svojih dragih rajnih ter jih priporočamo
Božji dobroti in hvaležnemu spominu vsem
župljanom.
Hvala tudi za lepo navado, da namesto
cvetja na grob ob pogrebu darujete za sv. maše.
Bog vam povrni za vaše mašne darove!
Nočno bedenje v adoraciji
(sobota/nedelja, 4./5. junij)
Hvala vsem, ki z veseljem prihajate na naša
celonočna bedenja in molitve pred Najsvetejšim
s prve sobote v mesecu na nedeljo. Hvala vsem,
ki ste molili tudi ob obisku fatimske Marije
Romarice. Jezus in Marija nista nikoli sama,
ampak je nekdo, ki tudi ponoči moli in se
žrtvuje za druge. Veliko je potreb, za katere
molimo. Nesmiselno je tarnati nad Bogom in
se pritoževati zaradi težav v življenju. Bolje
se je z njim o tem pogovoriti in mu zaupati
svoje skrbi. Zato se bomo toliko raje pridružili
molitvi, ki poteka od prve sobote, 4. junija,
po večerni sv. maši, do nedelje, 5. junija, pred
jutranjo mašo do 7.45 v kapeli v župnišču.
Lahko pridete katero koli uro. Za vsako uro
je nekdo odgovoren. Nekateri imajo radi tiho
molitev, drugi radi molite rožni venec. O
načinu molitve naj odloči tisti, ki je na sezamu
molivcev odgovoren za kakšno od ur. Hvala
vsem za razumevanje.
Zadnja molitev pred počitnicami naj bo
prošnja za blagoslov dopustov, za razumevanje
v naših družinah ... Ponekod je toliko dela in
hitenja, da se niti srečamo ne več. Dopust pa je
priložnost, da smo skupaj in se pogovarjamo.
Tisti člani družin, ki so odtujeni, naj v skupnem
preživljanju dopusta spet najdejo drug drugega
v spoštovanju in z dobro voljo. Molimo pa
tudi za našo domovino Slovenijo, ki konec
meseca praznuje svoj srebrni jubilej, 25-letnico
osamosvojitve.
PRIMOŽEV VEČER V LOKI (sobota, 4. 6.)
Ob praznovanju loškega zavetnika sv.
Primoža in 10-letnici prepevanja Pevske
skupine Rž bosta Kulturno društvo Antona
Lobode Loka in Župnija Mengeš v soboto, 4.
junija 2016, v cerkvi sv. Primoža in Felicijana
v Loki pripravila tradicionalni Primožev večer.
Program se bo začel ob 18.30 s pritrkavanjem
mengeških pritrkovalk, nato bo ob 19. uri sv.
maša, ob 20. uri pa koncert s Pevsko skupino
Rž. Program bo zajemal narodno, ljudsko in
sakralno glasbo. Gost večera bo Stopar trio s
klasično glasbo. Obeta se nam lep in prijeten
večer! Lepo vabljeni!
Koncert Komornega moškega
zbora Lek (nedelja, 5. 6.)
Že nekaj let zapovrstjo v začetku junija v
loški cerkvi nastopajo tudi možje Komornega
moškega zbora Lek. Tudi letos nas vabijo na
koncert sakralnih in drugih pesmi v nedeljo,
5. junija, okoli 17h v loški cerkvi sv. Primoža in
Felicijana. Točna ura bo še oznanjena.
Kateheze za odrasle
(ponedeljek, 6. 6.)
Zadnje kateheze za odrasle v tem
pastoralnem letu bodo v ponedeljek, 6.
junija, po večerni sv. maši v župnišču. To bo
zaključno srečanje, ki je vsako leto priložnost
tudi za druženje in odgovore na porajajoča se
vprašanja. Naslednje srečanje bo jeseni.
Prečisto Srce sv. Jožefa (sreda 8. 6.)
Sreda je dan, ki je posvečen posebej sv.
Jožefu. Tako obhajamo vsako leto v sredo
po prazniku Srca Jezusovega tudi praznik
prečistega Srca sv. Jožefa. Tudi ta dan bomo
uro pred sv. mašo molili pred Najsvetejšim v
čast sv. Jožefu in obnovili svojo posvetitev sv.
Jožefu. Sveti Jožef, varuj naše družine!
Zaključna maša veroučnega leta
(nedelja, 5. 6.)
Bogu hvala za naše katehete in katehistinje.
Bogu hvala za vse znanje o veri, ki so ga otroci
pridobili v tem veroučnem letu. Hvala staršem
za zaupanje, s katerim ste podpirali otroke v
njihovi hoji k samostojni odrasli veri.
Bogu se bomo zahvalili pri sv. maši v
nedeljo, 5. junija, ob 10h. Med njo bodo otroci
dobili tudi Slomškova bralna priznanja. V
tednu pred ali po tem bodo dobili veroučna
spričevala.
Molitveni plesi (petek, 10. 6.)
Pomlad je čas plesa in veselja. Pa tudi čas
molitve in češčenja. Vse to združujejo molitveni
plesi – povezali nas bodo v skupnost molivcev,
ki z vsem bitjem stojijo pred Gospodom.
Srečanje za molitveni ples bo v petek, 10. junija,
ob 20h v župnijskem domu.
TAIZEJSKA MOLITEV MLADIH
(sobota, 11. 6.)
Drugo soboto v mesecu, 11. junija, nam
bodo mladi ob 20h pripravili taizejsko molitev
v župnijski cerkvi. Vsi prijatelji Taizéja, lepo
vabljeni! To bo zadnja taizejska molitev pred
poletjem, ko se bomo teh molitev udeleževali
kar v Taizeju ali pa bodo sestavni del molitev na
svetovnem dnevu mladih. Prijatelji taizejskega
petja in molitve se bomo s tem priporočili Bogu
za pomoč ob koncu šolskega in akademskega
leta.
Poletni tedni v Taizeju se
približujejo!
Čeprav se bo kar nekaj bratov z mladimi
udeležilo Svetovnega srečanja mladih v
Krakovu od 19. julija do 1. avgusta letos, jih
bo nekaj ostalo v skupnosti. Vabljeni, da se jim
pridružite v preprostem življenju in molitvi
sredi francoskega podeželja! V Taizé lahko
greste kadar koli čez leto, za termin od 27. junija
do 3. julija (prvi teden poletnih počitnic) pa je
organiziran poseben prevoz. Za več informacij
pišite na [email protected]
SV. KRST (nedelja, 12. 6.)
Krščevanje v mengeški župniji je redno na
drugo nedeljo v mesecu. Tako bodo sv. krsti
v nedeljo, 12. junija, ob 1100, priprava staršev
in botrov pa bo v soboto, 11. junija, ob 1700 v
župnišču. Vsak otrok je Božji dar. Molimo za
starše, da bi radi sprejeli tudi tretjega in četrtega
otroka v svoji družini, da bi bili skratka odprti
za življenje. Veseli smo vsakega otroka med
nami.
SVETOPISEMSKA SKUPINA
(ponedeljek, 13. 6.)
Zadnje srečanje svetopisemske skupine
v tem pastoralnem letu bo v ponedeljek, 13.
junija, po večerni sv. maši. Po binkoštih se
je končal velikonočni čas in se začel t. i. čas
med letom. Na tem srečanju boste obravnavali
odlomke prihajajoče 12. nedelje med letom
(Zah 12, 10–11;13,1; Ps 63; Gal 3, 26–29; Lk 9,
18–24).
ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV
NA BREZJE (sobota, 18. 6.)
Tudi letos ste vabljeni na romanje bolnikov
in invalidov na Brezje v soboto, 18. junija.
Avtobus bo odpeljal izpred župnijske cerkve ob
8.30 in postal še pred Domom počitka.
Na Brezjah bo pred sv. mašo od 9h molitev
rožnega venca. Vse dopoldne bo priložnost
za sv. spoved. Romarsko sv. mašo bo ob
10h na trgu pred baziliko ob somaševanju
duhovnikov vodil mariborski nadškof Alojzij
Cvikl. Med njo bo maziljenje bolnikov, po njej
pa blagoslov z Najsvetejšim in sprevod mimo
podobe Milostne v cerkvi. Takoj po slovesnosti
bomo odšli domov. Izkoristite priložnost tudi
za vstop skozi sveta vrata, ki so na levi strani
cerkve, in pridobite svetoletni odpustek.
Spremstvo na našem avtobusu bodo
zagotovili prostovoljci Župnijske karitas.
Za vaš sedež na avtobusu se, lepo prosimo,
prijavite ge. Jerci po telefonu 031-294-933 ali
osebno v pisarni Karitas med uradnimi urami,
ki so vsak torek od 17h do 19h.
Vera in luč (nedelja, 19. 6.)
Že pred leti smo doživljali neposrednost
otrok s posebnimi potrebami pri sv. mašah v
loški cerkvi. Tako bodo naše lučke, starši in
prijatelji spet obiskali Loko in sodelovali pri sv.
maši v nedeljo, 19. junija, ob 11h. Lepo vabljeni
na srečanje in druženje po sv. maši.
Med poletjem pa se bodo lučke rade
udeležile duhovnopočitniških tednov, ki bodo
potekali v Kančevcih, na Pohorju, v Soči in
Portorožu.
Sprememba ure večerne sv. maše
(ponedeljek, 20. 6.)
V naši župniji je v juliju in avgustu večerna
sv. maša ob 20h. To časovno prestavitev bomo
začeli v ponedeljek, 20. junija, in tako bo vse do
oratorija v mesecu avgustu, torej do nedelje, 21.
avgusta. Dan potem, v ponedeljek, 22. avgusta,
pa bo večerna sv. maša spet ob 19h. Vsem hvala
za razumevanje.
Romanje na Šmarno goro
(sreda, 22. 6.)
Tradicionalno romanje na Šmarno goro
je na god sv. Ahaca, 22. junija. Peš se lahko
odpravite skupaj, in sicer izpred cerkve ob 6h,
da na poti ne bo hitenja. Romarska sv. maša bo
ta dan na Šmarni gori ob 12h.
Međugorska molitev (petek, 24. 6.)
Međugorje je kraj molitve, spovedovanja in
izrednih duhovnih trenutkov. Ta milostni kraj je
spodbuda, da zbere tudi nas v naši župnijski cerkvi
enkrat na mesec. Tako ste vabljeni na srečanje, ki
bo v petek, 24. junija, pred večerno sv. mašo.
DAN DRŽAVNOSTI (sobota, 25. 6.)
Radi imamo svojo domovino Slovenijo, ki
letos obhaja 25 let svoje samostojnosti. Kristjani
molimo za državne voditelje, pa tudi za
moralno in duhovno prenovo vseh državljanov.
Ob državnem prazniku, ki je hkrati dela prost
dan, bomo izobesili državno zastavo in molili
za domovino. Slovenska škofovska konferenca
je določila, da ta dan postavimo slovensko
zastavo še v cerkvi. Veseli smo, da je tako tudi
na vsakem pogrebu. Imejmo zavest, da smo
kristjani prav tako državljani, ki smo sol in luč
temu svetu. Vabljeni ste k sv. maši ob 20h.
Praznik apostolov Petra in Pavla
(sreda, 29. 6.)
Letos bodo novomašniki posvečeni v
sredo, 29. junija, ob 9h. Ves junij bomo molili
za svetost mladih fantov, ki pristopajo k delu
v Božjem vinogradu. Naj Gospod pokliče nove
delavce.
V Mengšu bodo sv. maše na praznik
apostolov Petra in Pavla v sredo, 29. unija, ob
8h in 20h.
Oratorij 2016 (22. 8.–27. 8.)
Že vas vabijo na oratorij plakati in
oznanjajo, da se bo dogajal v Mengšu od 22. do
27. avgusta. Prijavnice so na razpolago v cerkvi.
Mladi in otroci, vabljeni!
Napovedujemo romanji
Romanje čistilcev in krasilcev
cerkve in župnijskega doma
(sobota, 3. septembra)
Romanje za te naše župnijske sodelavce
bo v soboto, 3. septembra. Bogoslužje se
začne s pripravo bogoslužnega prostora, kar
je čiščenje in krašenje. Zato smo vsi sodelavci
tudi bogoslužni sodelavci. Vsi ti si že zdaj
rezervirajte čas za skupno druženje in bogato
srečanje. Natančnejši program že oblikujemo.
Župnijsko romanje na Sveto Goro
pri Gorici (sobota, 15. oktober)
Jesensko romanje bo v soboto, 15. oktobra.
Obiskali bomo Sveto Goro nad Gorico, kjer so
sveta vrata. Tja bomo romali iz vse dekanije,
skupaj molili križev pot in ob 11h darovali
skupno sv. mašo, ki jo bo vodil koprski škof
msgr. dr. Jurij Bizjak. Popoldanski program
pa bomo oblikovali po svoje. Že zdaj si lahko
rezervirate prostor na avtobusu. Predvsem pa
si rezervirajte čas, da bomo v tem svetem letu
lahko doživeli veliko lepega.
Zahvala
Prihaja pomladna toplota. Mi pa
končujemo dela s centralnim ogrevanjem
v cerkvi za naslednjo zimo. Ob tem naj se
zahvalimo arhitektu Tonetu Bendi za načrt
klopi v prezbiteriju. Po njegovi zasnovi je pasar
Viktor Dornik izdelal podnožja, Mizarstvo
Štempelj Andreja in Marije Potočnik pa
lesena naslonjala in sedalno klop. Vsem Bog
povrni! Izvajalec mora samo še dobaviti in
zmontirati radiatorje na koru, pod klopmi v
prezbiteriju in zakristiji. Hvala tudi g. Marjanu
Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723-01-10
Poslovna računa
0230 1009 1305 775
2900 0005 5800 562
Žnidarju, ki je kamnoseško popravil stopnice,
po katerih potekajo toplovodne cevi, in lično
uredil pokrov za jašek pri vhodu, kjer je glavni
razdelilnik za kor, spovednice in cerkev. Prav
tako je zidarsko zaključil dela v cerkvi in v
župnišču, kjer poteka v kurilnici toplovod v
cerkev. Vsem Bog povrni!
Hvala vsem, ki prinašate svoje darove za
finančno pomoč pri tem projektu. Bog naj
pomnoži vaš dar ter vas napolni z veseljem in
dobro voljo še naprej.
Hvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali
pri obisku fatimske Marije Romarice. Veliko
kamenčkov smo sestavili v mozaik, po katerem
je prišla Marija in nam razodela pota svojega
brezmadežnega srca. Na koncu bo zmagalo
moje srce, nam govori Marija. Naj njena
priprošnja vsem izprosi zmago Duha!
Pisarna
• ponedeljek in torek
med 8.in 9. uro
• vsak večer po sveti maši
• po predhodnem dogovoru
Odgovarja
Janez Avsenik, župnik
telefon: 040 789 435
e-pošta: [email protected]
www.župnija-mengeš.si
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1900 *
Delavniki: 1900 *
* od 20. junija dalje: 2000