Diakin kevään 2016 hakijan oppaan

Comments

Transcription

Diakin kevään 2016 hakijan oppaan
Hakijan opas
Kevät
2016
Diakonia-ammattikorkeakoulun
HAKIJAN OPAS
KEVÄT 2016
SISÄLLYS
KEVÄÄN 2016 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT...............................................................................................4
HAKIJALLE........................................................................................................................................................................................................6
HAKEMINEN......................................................................................................................................................................................................7
Hakutoivejärjestys...........................................................................................................................................................................................7
Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen.............................................................................................................................7
Opiskelijavalinta.................................................................................................................................................................................................7
Esteettömyys opiskelijavalinnoissa.......................................................................................................................................................9
Opiskelupaikan vastaanottaminen........................................................................................................................................................9
HAKUKELPOISUUS......................................................................................................................................................................................12
Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakeminen........................................................................................................................13
Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen..............................................................................................................................12
Harkinnanvaraisena hakeminen.............................................................................................................................................................13
VALINTAPERUSTEET ...............................................................................................................................................................................14
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla hakeminen...........................................................................................................15
Sosiaali- ja terveysala....................................................................................................................................................................................15
Opiskelijavalinta.................................................................................................................................................................................................15
Humanistinen ja kasvatusala....................................................................................................................................................................16
Kevään 2016 yhteishaun koulutustarjonta......................................................................................................................................18
YLEMPI AMK-TUTKINTO.........................................................................................................................................................................18
Haussa olevat koulutukset, kevät 2016..............................................................................................................................................20
STUDY IN ENGLISH......................................................................................................................................................................................20
Applying..................................................................................................................................................................................................................20
Eligibility.................................................................................................................................................................................................................21
Discretionary admission...............................................................................................................................................................................22
Admission..............................................................................................................................................................................................................24
Admissions, spring 2016..............................................................................................................................................................................24
KOULUTUKSET...............................................................................................................................................................................................26
Sairaanhoitaja (AMK)...............................................................................................................................................................26
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö.....................................................................................................................................26
Sosionomi (AMK)......................................................................................................................................................................27
Sosionomi (AMK), diakoniatyö...............................................................................................................................................27
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö...................................................................................................................................28
Tulkki (AMK), asioimistulkkaus...............................................................................................................................................................29
Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus................................................................................................................................................29
Degree Programme in Social Services.................................................................................................................................30
Ylempi amk-tutkinto.....................................................................................................................................................................................31
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJAN OPAS, KEVÄT 2016
Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tekijät: Sirpa Leimio, Eija Nieminen, Heidi Grundström
Taitto: adhelena oy
Julkaisun materiaalin jäljentäminen tai kopioiminen ilman Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjallista lupaa on kielletty.
AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU......................................................................................................................................................33
[email protected]....................................................................................................................................................33
Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut.............................................................................................................................................34
KEVÄÄN 2016 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Suomenkielinen koulutus
• Opiskelu alkaa elokuussa 2016. Lähiopetuksen
aloituspäivät vaihtelevat toimipisteittäin. Diakin
verkkosivujen uuden opiskelijan infossa ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä.
• Hakuaika 2: 16.3.–6.4.2016,
suomenkielinen koulutus
• Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä
hakupäivänä klo 15.00 mennessä,
nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Study in English
• Application period 1: 8 January – 27 January
• Valintakokeet toimipistettäin
Helsinki
- 31.5.–1.6.2016 sosiaaliala
- 1.6.2016 terveysala
- 2.6.2016, Tulkki AMK, asioimistulkkaus
Oulu
- 1.6.2016 terveysala
Pieksämäki
- 1.6.2016 sosiaaliala
- 2.6.2016 terveysala
Pori
- 6.–7.6.2016 terveysala
2016.
• All applications must be submitted by
27 January 2016 at 3.00 pm Finnish time
(+2 hrs GMT)
• The Entrance Examination will take place at
Diak Helsinki Campus on 19.–21.4 April 2016
(one day per applicant).
• Application results for the Degree Programme
in Social Services will be published at
www.studyinfo.fi by 1 July 2016 at the latest.
• The student wishing to study at Diak has
Turku
- 8.–9.6.2016 Tulkki AMK, viittomakieli ja
tulkkaus
• Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen
• Studies begin in August 2016.
kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta.
• Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton.
to confirm his/her study place either at
www.studyinfo.fi or by submitting the
confirmation form to the Study Office
of Diak Helsinki Campus by 15 July 2016.
Ylempi AMK-tutkinto
Master’s Degree in Global Health Care
• Hakuaika 2: 16.3.–6.4.2016
• Application period: 16.3.–6.4.2016
• Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä haku-
• All applications must be submitted by 6 April
päivänä klo 15.00 mennessä, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
•Valintakokeet:
Helsinki
- 24.5.2016, Tulkkaustoiminnan kehittäminen
- 25.5.2016, Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen
- 26.5.2016, Päihteet ja syrjäytyminen
• Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen
kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta.
• Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton
• Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan
Oma Opintopolku-palvelussa osoitteessa
www.opintopolku.fi viimeistään 1.7.2016.
2016 at 3.00 pm Finnish time (+2 hrs GMT)
• The Entrance Examination will take place at
Diak Helsinki Unit on 23 May 2016
• The student wishing to study at Diak has to
submit the confirmation form to the Study
Office of Diak Helsinki Campus by 15.7.2016
at 3.00 pm Finnish time (+2 hrs GMT).
• Studies begin in August 2016.
The Master’s degree programme conducted in
English is not part of the joint application system.
Application guidelines and application form can
be found at www.diak.fi during the application
period.
• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 15.7.2016 klo 15.00.
• Opiskelu alkaa elokuussa 2016. Lähiopetuksen
aloituspäivät vaihtelevat toimipisteittäin. Diakin
verkkosivujen uuden opiskelijan infossa ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä.
• Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan
Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa
www.opintopolku.fi viimeistään 1.7.2016.
• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 15.7.2016 klo 15.00.
4
5
HAKIJALLE
Diakissa aloittaa tutkinto-opiskelijana
vuosittain 900–1200 opiskelijaa.
Haluatko olla yksi heistä?
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kevään
2016 Hakijan opas kertoo sinulle tiivistetysti
keväällä 2016 yhteishaussa ja erillishaussa olevan
koulutustarjonnan. Oppaassa on ohjeita hakemisesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta, koulutuksista sekä valintaperusteista. Lisätietoja
hakuun liittyvistä asioista saat Diakin hakijapalveluista ja netistä www.diak.fi. Yhteystiedot
löytyvät tämän oppaan lopusta.
AMK-tutkinnot ja koulutukset Diakissa
• Sairaanhoitaja (AMK)
• Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
• Terveydenhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK)
• Sosionomi (AMK), diakoniatyö
• Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
• Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
• Tulkki (AMK), asioimistulkkaus
• Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
• Bachelor of Social Services, Degree Programme in Social Services – Focus on Community
Development Work or Diaconal Youth &
Community Development Work
Ylemmät AMK-tutkinnot Diakissa
• Sosionomi (ylempi AMK)
• Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
• Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
• Master of Health Care
Miksi sinun kannattaa valita juuri Diak?
Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman
lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Koulutuksellisena tavoitteena on luoda opiskelijoille
edellytykset pohtia oman ammatillisen toimintansa eettisiä perusteita. Opiskelu haastaa koko
persoonan mukaan. Opiskelijapalautteissa Diakin
opetusta pidetään asiantuntevana ja korkeatasoisena, opintojen jälkeen työllistytään hyvin
sekä opiskeluilmapiiri koetaan myönteisenä ja
opiskelijaa tukevana.
Diakissa on noin 3000 opiskelijaa.
Hae ja ole yksi heistä!
Onnea hakuun!
HAKEMINEN
Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa
www.opintopolku.fi 8.1.-27.1.2016 (englanninkielinen koulutus) tai 16.3.-6.4.2016 (suomenkieliset
koulutukset).
Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä, nettihaku sulkeutuu
klo 15:00.
Hakutoivejärjestys
Kevään 2016 yhteishaussa haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella. Korkeakoulujen koulutustarjonta ja hakijapalvelut löytyvät osoitteesta
www.opintopolku.fi. Hakemukseen voi merkitä
kahden hakuajan aikana yhteensä enintään kuusi
hakutoivetta, jotka hakijan täytyy priorisoida
mieluisuusjärjestykseen. Opiskelijavalinnassa
hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa.
Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen
• Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana.
• Hakukelpoisuuteen liittyvien hakuajan jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen viimeistään
- hakuaika 1, 24.2.2016 klo 15.00
- hakuaika 2, 4.5.2016 klo 15.00
• Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutosten ilmoittaminen viimeistään 9.6.2016 klo 15.00
• Kaikki muutokset tulee toimittaa kirjallisesti ensi-
sijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.
6
Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakulomakkeeseen.
Diakin valintaperusteissa sovelletaan 1.1.2015
voimaan tulleeseen lainsäädäntöön
• ammattikorkeakoululaki (932/2014), asetus (1129/2014)
• laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta (955/2011)
• laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011)
sisältyviä määräyksiä opiskelijaksi ottamisen
esteistä ja opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista, oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön, opiskeluoikeuden peruuttamisesta
ja siihen liittyvästä tiedonsaannista, opiskeluoikeuden palauttamista, huumaussainetestaustauksesta, kurinpidosta ja tietojen saantioikeudesta sekä muista lain määräyksistä.
Mikäli opiskelijaksi valitulla on terveydenhuollon
tutkinto, joka edellyttää voimassa olevaa Valviran
(ent.TEO) myöntämää oikeutta toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, tulee luvan olla voimassa.
Sosiaali- ja terveysalan
terveydentilasuositukset
Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja
toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija
kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja
harjoitteluun.
7
Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
• Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, mm.:
hyvää henkistä tasapainoa
• ala ei sovellu huumeidenkäyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
• esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
• veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.
Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää
rikostaustarekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa
työskentelyä.
Ammattikorkeakoululla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys
huumeiden käytöstä.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun
pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin
edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot
sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Humanistisen ja kasvatusalan
terveydentilasuositus
Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, Tulkki (AMK),
viittomakieli ja tulkkaus
• Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää 8
fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoi-
suutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran
hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä.
- psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimin-
takykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
- viittomisen tai tulkkauksen estävä sairaus tai vamma, esim. vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus vaikeuttaa ammatissa toimimista
tensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä (opiskelija on
toistuvasti ja vakavasti vaarantanut muiden henkilöiden turvallisuuden tai terveyden).
Opiskelijavalinnan ehdollisuus
Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu
on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn
selvityksen terveydentilasta.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä
- akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkea-
- sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä
työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
• jos hakija on antanut arvosanoistaan
Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää
rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun
kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
koulutukseen tai humanistisen ja kasvatusalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun
pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin
edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot
sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä
hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita
erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut
erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen
tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija
vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta
riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä
lomakkeella.
Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen
Koskee ainoastaan humanistiselle ja kasvatusalalle
sekä sosiaali- ja terveysalalle hakevia. Näillä koulutusaloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen
turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opiskeluoikeus, jos hän ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeu-
koulun ilmoittamassa määräajassa
virheellisiä tietoja
• jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan Esteettömyys opiskelijavalinnoissa
Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava
este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden
erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 20.4.2016
mennessä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin hakija hakee.
Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava
este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja
valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää
erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien
niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin
hakija osallistuu. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on
voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Jos
henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin
muun hakukohteen valintakokeeseen, tulee hänen
hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Kevään 2016 valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2016. Korkeakoulut ilmoittavat hakijoille hyväksymisestä Oma Opintopolku – palvelussa sekä kirjeitse. Kirjeen mukana lähetetään
opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus, joka tulee
toimittaa määräaikaan mennessä siihen korkeakouluun, josta ottaa opiskelupaikan vastaan.
Opiskelupaikan voi ottaa vastaan myös sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Jollei opiskelupaikkaa ota vastaan määräajan sisällä, menettää opiskelupaikkansa. Lisäksi ammattikorkeakouluun tulee toimittaa Diakin nettisivujen uuden
opiskelijan infossa pyydetyt todistusjäljennökset
sekä henkilötietolomake. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa
tai peruuttaa. Jos hakija on hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, hänen kannattaa ennen ilmoituksen palauttamista selvittää valintojen tulokset
kaikista niistä paikoista, joihin hän on hakenut.
Valintojen tulokset hakijat näkevät kirjautumalla
Oma Opintopolku – palveluun osoitteessa
www.opintopolku.fi. Omassa Opintopolussa
voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti.
Oma Opintopolku -palveluun pääsee kirjautumaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
9
Muutoksenhaku
Jos hakijan mielestä Diakin opiskelijavalintaa ei ole
tehty valintaperusteiden mukaisesti, hakijan tulee
ottaa ensin yhteyttä Diakin hakijapalveluihin. Jos
asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Diakin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, missä
kohdin ja millä perusteella halutaan muutosta.
Oikaisupyyntö osoitetaan Diakin tutkintolautakunnalle ja lähetetään osoitteeseen: Diak Hakijapalvelut, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki .
Määräajan umpeutumisen jälkeen saapuneita
tai väärään osoitteeseen toimitettuja oikaisupyyntöjä ei huomioida.
Hakemuksen käsittelymaksu
Korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin
haettaessa otetaan käyttöön hakemuksen käsittelymaksu. Hakijan kotimaa ja kansallisuus eivät
vaikuta maksuun. Maksu peritään aiemmin
suoritetun tutkinnon myöntämismaan mukaan
seuraavasti:
Jos hakulomakkeella hakija ilmoittaa suorittaneensa koulutukseen vaadittavan kelpoisuuden
muualla kuin
Opetushallitus perii hakemuksen käsittelymaksut
maksuvelvollisilta Opintopolku-palvelussa sähköisesti. Maksun maksaminen on maksuvelvollisen
hakijan hakemuksen käsittelyn edellytys. Maksua
ei palauteta vaikka hakija ei tulisi valituksi yhteenkään hakemaansa koulutukseen. Vain virheellisesti peritty maksu voidaan palauttaa.
Maksutavat: Kotimaiset verkkopankkitunnukset,
VISA, VISA Debit, VISA Electron, Mastercard ja
Mastercard Debit sekä Mastercard prepaid -versiot.
MONIMUOTOKOULUTUKSEN
TOTEUTUKSESTA
AMK-TUTKINNOISSA
Opiskelu ja oppimiskäsitys
Oppiminen on kokemuksen ja oman toiminnan
pohjalle rakentuvaa, ilmiöpohjaista ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (hops) perustuvaa
sekä
• opiskelijakeskeistä
• kokemuksellista
• yhteisöllistä
• tutkivaa
- EU/ETA-alueen maissa
-Sveitsissä,
• reflektiivistä • työelämälähtöistä
pitää hakijan maksaa 100 € maksu ennen hakemuksen lähettämistä. Maksun suuruus on sama
riippumatta siitä, kuinka moneen samana lukukautena alkavaan koulutukseen hakee. Se on voimassa hakukauden ajan eli kattaa haut samana
lukukautena alkaviin koulutuksiin.
• itseohjautuvaa • ohjattua.
Lukukauden aloittaa 3–5 päivän lähijakso, jonka
jälkeen on tavallisimmin 2–5 päivän lähijakso kerran kuussa. Opinnot toteutuvat sulautuvana siten,
että lähiopiskelun lisäksi osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkossa tai täysin itsenäisesti virtuaaliopiskeluina. Osa opinnoista toteutetaan Diakin
työelämän osaamisympäristöissä, lisätietoja
www.diak.fi/tyoelama/TOP/. Tiimi- tai työryh-
Hakemuksen käsittelymaksua ei peritä jatkotutkinto-opiskeluoikeutta hakevilta. Maksut ovat
10
ensimmäistä kertaa käytössä syksyllä 2016 alkavien koulutusten hauissa.
mätyöskentely tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua. Ohjatuissa, laajoissa oppimistehtävissä edetään
pääosin yhteisessä aikataulussa. Tavoitteena on
ammatillisten ilmiöiden tunteminen, ymmärtäminen ja tutkivan sekä kehittävän ammatti-identiteetin omaksuminen. Harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua eikä niitä voi tehdä työn ohessa.
Opintojen eteneminen edellyttää lähiopiskelujaksoille osallistumista sekä työskentelyä etäjaksoilla
tavoitteiden ja oppimistehtävien mukaisesti. Oppimistehtävien käsittely ja reflektointi muodostavat
keskeisen osan oppimisesta.
Verkko-opiskeluympäristönä on Fronter, johon
perehdytään opintojen alussa. Diak käyttää verkkoluennointi-neuvottelujärjestelmänä AC-järjestelmää (Adobe Connect). Lisää tietoa Diakin monimuoto-opiskelusta löytyy monimuoto-opiskelun
oppaasta www.diak.fi/opiskelu/monimuoto
ja verkko-opiskeluympäristöistä
diak.screenstepslive.com/s/755.
Opintojen laajuus on sairaanhoitaja-diakonissa- ja
terveydenhoitajakoulutuksessa sekä viittomakielen
ja tulkkauksen koulutuksessa 240 op, muissa
AMK-tutkinnoissa 210 op. Suoritettavien opintojen
laajuus on yksilöllinen riippuen aikaisemmasta
osaamisesta.
Opintopiste edellyttää opiskelijalta keskimäärin
noin 27 tunnin työpanosta. Tähän sisältyy lähiopetus, tentteihin valmistautuminen, tehtävien
teko ja verkko-opiskelu yms.
tukiverkostoa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus
saada tukea terveydenhoitajalta, kuraattorilta ja
monissa toimipisteissä myös opiskelijapastorilta.
Harjoittelu
AMK-opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot edellyttävät kokopäiväopiskelua. Harjoittelujaksojen
pituudet ovat sosiaalialan koulutuksessa pääsääntöisesti 14 viikkoa (laajuudeltaan 18 op).
Opetussuunnitelmaan kuuluu 3 harjoittelujaksoa.
Hoitotyön koulutuksissa harjoittelujaksojen pituudet ovat 4–10 viikkoa (laajuudeltaan 5–10 op).
Opetussuunnitelmaan kuuluu 7–8 harjoittelujaksoa. Asioimistulkkauksen ja viittomakielen ja
tulkkauksen koulutuksissa harjoittelujaksoja on
5 (laajuudeltaan 3–10 op).
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
ja aikaisemmin hankittu osaaminen
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Opiskelijan
tulee perehtyä opetussuunnitelmaan/toteutussuunnitelmiin ennen hops-keskusteluja.
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin
hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Prosessi käynnistyy opiskelijan aloitteesta. Lisätietoja: www.diak.fi/opiskelu/ahot
Opintojen tukena on koko opintojen ajan opintojen
ohjaus, joka sisältää opinto-ohjaajan palvelut,
opettajien antaman ohjauksen, tuutoroinnin sekä
virtuaalisen opiskelijaintran. Opiskelijaryhmän
antama vertaistuki on oleellinen osa oppimisen
11
HAKUKELPOISUUS
Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan
loppuuun mennessä, jos hakija:
• suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilas-
• ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee tutkinnon
Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB-, ja RP-tutkinnolla hakevat)
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen amma tillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan
aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
• suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen
korkea-asteen tutkinnon
• näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakoulu-
opintoihin.
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu
henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan
riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Näissä tilanteissa ammattikorkeakoulu voi käyttää harkinnanvaraista valintaa.
Diak ei käytä harkinnanvaraista valintaa.
Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna
hakukautena valmistuvien osalta niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen
jälkeen viimeistään 15.7.2016 klo 15.00.
12
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei
tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen
ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot korkeakoulujen hakijapalveluihin hakuaikana 1 viimeistään 10.2.2016
klo 15.00 ja hakuaikana 2 20.4.2016 klo 15.00
mennessä.
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on
toimitettava kopio hakemuksensa perusteena
olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan
ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakuaikana 1 viimeistään 10.2.2016 klo 15.00 ja hakuaikana 2
20.4.2016 klo 15.00 mennessä. Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan
on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä hakuaikana 1 10.2.2016
klo 15.00 mennessä ja hakuaikana 2 20.4.2016
klo 15.00 mennessä. Käännöksessä tulee olla
kääntäjän allekirjoitus ja leima. Tämä ei koske
hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, eikä IB-, EB- tai RP-tutkinnolla hakevia,
joiden tulee toimittaa todistuskopiot ja virallisen
käännöksen kopio, mikäli tutkintotodistuksen kieli
ei ole suomi, ruotsi tai englanti, 15.7.2016 klo 15.00
mennessä.
Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä,
tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua
hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla
pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös
(turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun
perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden
ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin
hakuaikana 1 viimeistään 10.2.2016 klo 15.00 ja
hakuaikana 2 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
Englanninkielisiin tutkintokoulutuksiin haettaessa
hakijoiden tulee lisäksi toimittaa todistus englannin kielen taidostaan korkeakoulujen hakijapalveluihin. Tämä ei koske EU-/ETA-maan kansalaisia,
eikä suomalaisella tutkintotodistuksella hakevia,
elleivät he hae vapautusta valintakokeen yhteydessä pidettävästä kielikokeesta.
Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla
hakeminen
EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat
tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien
muuntotaulukoiden mukaisesti.
Valinta tasapisteissä olevien välillä
Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin
kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1.valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet, ylioppilastutkinto todistuksen pisteet
3.hakutoivejärjestys
Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.
EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava
EB-tutkinto
IB-tutkinto
(Diploma)
Reifeprüfungtutkinto
Suomalainen
ylioppilastutkinto
Matematiikka
Muu ainekohtainen koe
9,50–10,00
9,00–10,00
7 (Excellent)
13–15 pistettä
Laudatur
8,50–9,45
8,00–8,95
6 (Very good)
12–10 pistettä
Eximia cum laude
approbatur
7,00–8,45
7,00–7,95
5 (Good)
8–9 pistettä
Magna cum laude
approbatur
6,00–6,95
6,00–6,95
4 (Satisfactory)
7 pistettä
Cum laude
­approbatur
5,00–5,95
5,00–5,95
3 (Mediocre)
5–6 pistettä
Lubenter ­approbatur
4,00–4,95
4,00–4,95
2 (Poor)
4 pistettä
Approbatur
13
VALINTAPERUSTEET
Opiskelijavalinta
VALINTATAPA 1:
Valintakoe
Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu
on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset
koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti
pyydetyn selvityksen terveydentilasta.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan
seuraavista syistä:
Valintakoe 70 pistettä
VALINTATAPA 2:
Koulumenestys ja valintakoe
(koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2A
Koulumenestys
30 pistettä
(ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe
70 pistettä
Yhteensä
100 pistettä
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2,
vaihtoehto 2 A (koulumenestys ja valintakoe) ja
sitten valintatapa 1 (valintakoe). Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka
monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin
valintatapaan.
• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkea-
koulun ilmoittamassa määräajassa
• jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
• jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
• jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai
toimintakyvyltään sopivana
• jos hakija on jättänyt kertomatta terveyden tilaansa liittyviä asioita
• jos opiskelija on salannut aiemman opiskelu oikeuden peruuttamisen.
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen)
pitkä (lyhyt/keskipitkä)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista
Valintakoe
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen
Valtakunnallinen esivalintakoe on hakuajan päättymisen jälkeen 3.5.2016
L/E
M
C
B
A
10
9
8
7
6
10 (9)
9 (8)
8 (7)
7 (6)
6 (5)
10
9
8
7
6
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)
*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
14
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
OPISKELIJAVALINTA
Päivä- ja monimuotototeutus
Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään yksi yhteinen
valtakunnallinen esivalintakoe.
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys
Äidinkieli*
Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat
eivät ole enää mukana yhteishaussa, vaan
ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun
joustavasti ja tehdä opiskelijavalinnat aina heti, kun
hakija on suorittanut Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä. Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja
kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa
suoritetut opinnot hyväksytään. Hakuohjeet ja
tiedot valintamenettelystä löytyvät osoitteesta
www.diak.fi.
Esivalintakoe
Koulumenestyksen pisteytys
Valintatapa 2
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.
Yo-tutkintotodistus
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla
hakeminen
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista
hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään
kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu
lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään
ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Valintakoe
Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa
valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta
saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota,
sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään
alalle soveltuvaa terveyttä.
Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos (vähintään 2 pistettä). Alin hyväksytty
valintakokeen pistemäärä on 30 pistettä.
Tarkemmat valintakoetiedot löytyvät hakuaikana
Diakin www-sivuilta.
Lopullinen valinta Diakin sosiaali- ja terveysalan
koulutuksiin tehdään valintakokeesta saatavan
yhteispistemäärän perusteella (valintapa 1).
Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Opetushallituksen ohjeen mukaan hakija osallistuu valintakokeeseen siinä oppilaitoksessa, johon hän saa kutsun.
Ammattikorkeakoulu on mitoittanut toimipisteissään opiskelijavalinnat tietylle hakijamäärälle,
joten muualta tulevia hakijoita ei valitettavasti
voida valintakokeisiin ottaa.
15
Valintakoeryhmät
Yhteishaussa hakenut ei pääsääntöisesti saa päällekkäisiä valintakoekutsuja. Jos hakija on hakenut
esim. sosiaalialan koulutukseen kolmeen eri hakutoiveeseen, valintakoekutsu tulee siihen hakutoiveeseen, johon hakijan esivalintakokeen pisteet riittävät. Hakija saa valintakokeesta valintakoetuloksen
myös muihin sosiaalialan koulutuksen hakutoiveisiin.
Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää.
Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa
koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin
samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.
3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti
4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus
Valintaryhmät ovat seuraavat:
1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja
2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti
16
Tarkistathan valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut ja koulutukset suoraan hakemastasi
ammattikorkeakoulusta.
HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA
Opiskelijavalinta
somali, thai, turkki tai vietnam. Hakijalla tulee
olla aina toisena työkielenä suomi.
Valintakokeisiin kutsutaan vain sellaiset hakukelpoiset hakijat, jotka ovat 6.4.2016 klo 15.00 mennessä toimittaneet Diakin hakijapalveluihin todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta.
Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen
kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen
kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella
(mm. lukion oppimäärä eli päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto).
Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden
antavan tutkinnon suorittaneet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon
tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava:
• Yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kielen kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen). Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen
suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2.2.
• Valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä
• Asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty
Valintakoe
Asioimistulkkaus / Tulkki (AMK)
Monimuotototeutus
Asioimistulkkauksen tulkkauksen opintoihin valittavilla on kaksi työkieltä. A-työkieli ja B-työkieli,
joissa osaaminen osoitetaan. A-kieli on yleensä
hakijan äidinkieli. B-työkieli on vieras kieli, jota
hakija osaa niin hyvin, että hän pystyy käyttämään
sitä myös kohdekielenä. Vuonna 2016 toteutuvassa valinnassa työkielinä voivat olla suomi, arabia,
kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia,
Molempien työkielten taitoa arvioidaan myös
valintakokeessa. Suomen ja toisen työkielen tehtävien lisäksi valintakoe muodostuu haastattelusta
sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia mittaavista tehtävistä.
Valintakokeesta (max 100 p) on saatava vähintään
35 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava
hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa
kyseisen haun ajan.
Lopullinen valinta koulutukseen tehdään valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella
(valintatapa 1).
Viittomakieli ja tulkkaus / Tulkki (AMK)
Päivätoteutus
Valintakoe ja työkokemus
Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä
vaiheessa hakija tekee itsenäisesti etukäteistehtävän, joka julkaistaan yhteisvalinnan hakuajaksi
Diakin ja Humakin verkkosivuilla (www.diak.fi ja
www.humak.fi).
Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan
kirjallisesti kaikki etukäteistehtävän 25.4.2016
klo 15.00 mennessä palauttaneet ja hyväksytysti
suorittaneet hakukelpoiset hakijat.
Toinen vaihe, varsinainen valintakoe, on yksipäiväinen ja se suoritetaan aina siinä oppilaitoksessa
ja toimipisteessä, johon hakija ensisijaisesti hakee.
Viittomakielen ja tulkkauksen valintakoe muodostuu mm. suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä,
viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista
tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.
Valintakokeesta (max 100 p) on saatava vähintään
35 pistettä ja kokeen jokainen osio on suoritettava
hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa
kyseisen haun ajan.
Diak tekee valintakoeyhteistyötä Humanistisen
ammattikorkeakoulun kanssa. Mikäli hakija on
hakenut molempien ammattikorkeakoulujen viittomakielentulkin koulutuksiin, hänet kutsutaan
vain ensisijaisen hakutoiveensa valintakokeisiin.
17
Valintakokeiden tulos siirtyy myös toiselle ammattikorkeakoululle.
Lisätietoja valintakokeen sisällöstä saa osoitteesta
www.diak.fi yhteishakuajan alettua.
KEVÄÄN 2016 YHTEISHAUN
KOULUTUSTARJONTA
Hakuaika on 16.3.–6.4.2016.
Sairaanhoitaja (AMK), 210 op,
monimuotototeutus
Sosionomi (AMK), 210 op, diakoniatyö,
päivätoteutus
• Helsinki
25 aloituspaikkaa
Sosionomi (AMK), 210 op, kirkon nuorisotyö,
päivätoteutus
• Helsinki
50 aloituspaikkaa
Tulkki (AMK), 210 op, asioimistulkkaus,
monimuotototeutus
• Helsinki
20 aloituspaikkaa
Tulkki (AMK), 240 op, viittomakieli ja
tulkkaus, päivätoteutus
• Turku
34 aloituspaikkaa
• Oulu
• Oulu
20 aloituspaikkaa
15 aloituspaikkaa
(aliedustetut ryhmät suorahaku)
• Pieksämäki 40 aloituspaikkaa
• Pori
30 aloituspaikkaa
Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, päivätoteutus
• Helsinki
45 aloituspaikkaa
Sairaanhoitaja (AMK), 240 op,
diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus
• Oulu
• Pori
20 aloituspaikkaa
20 aloituspaikkaa
Sosionomi (AMK), 210 op, päivätoteutus
• Helsinki
50 aloituspaikkaa
Sosionomi (AMK), 210 op, monimuotototeutus
• Pieksämäki 30 aloituspaikkaa
Sosionomi (AMK), 210 op, diakoniatyö,
monimuotototeutus
• Pieksämäki 20 aloituspaikkaa
18
YLEMPI AMK-TUTKINTO
Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon
johtavaan koulutukseen
Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon
antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän
jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi
alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy myös aiemmin
suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä
tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta
hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata
ei lasketa työkokemukseksi.
Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään
31.7.2016. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin
työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen
ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista
työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain
päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla
työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä
mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja
osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde
jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että
hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna
niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä
korkeakoulussa viimeistään 15.7.2016 klo 15.00.
Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis 6.4.2016 klo 15.00 mennessä, jos hakija
ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomaisella tutkinnolla
hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa
perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ja sen
virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä
hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Käännöksestä tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään
20.4.2016 klo 15.00. Tämä ei koske niitä hakijoita,
jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETAmaan kansalaisia.
korkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan,
jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun
ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset
hakijat.
Valintakokeesta (max 100 p) on saatava vähintään
20 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava
hyväksyttävästi.
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.
Lopullinen valinta koulutukseen tehdään valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella
(valintatapa 1).
Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
2. hakutoivejärjestys
Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, tietojärjestelmä arpoo
valittavan/valittavat.
Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut
todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.
Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammatti19
HAUSSA OLEVAT
KOULUTUKSET, KEVÄT 2016
Hakuaika on 16.3–6.4.2016.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi (AMK), 90 op
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti
vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen
Hakukelpoisuuden tähän ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto
(sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
-diakonissa, terveydenhoitaja (AMK), sosionomi
(AMK), sosionomi (AMK) -diakoni, sosionomi
(AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi
(AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja)
• Helsinki
20 aloituspaikkaa
Päihteet ja syrjäytyminen
Hakukelpoisuuden tähän ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto
(sosionomi AMK) tai yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö tai sosiaalipolitiikka.
• Helsinki
30 aloituspaikkaa
Humanistisen ja kasvatusalan alan ylempi
(AMK), 90 op
Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Hakukelpoisuuden tähän ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto
(viittomakielentulkki AMK tai tulkki AMK) tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto, esim. kasvatustieteen maisteri jolla on vähintään opistotasoinen
viittomakielen tulkkikoulutus.
• Helsinki
20
10 aloituspaikkaa
STUDY IN ENGLISH
Applying
Apply online at www.studyinfo.fi. It is important
to follow all the instructions.
The application period starts on 8 January 2016
and closes on 27 January at 3.00 pm Finnish
time (+2 hrs GMT). All online applications must be
submitted before the closing time. All required
attachments have to be at the admissions office
of the applicant’s first choice UAS by 10 February
2016 at 3.00 pm Finnish time.
Changing the application
• The order of preference can only be changed during the application period.
• Changes in address or other relevant personal details can be changed outside the application period.
• All changes in the application or additional infor-
mation must be sent in writing to the admissions office of the UAS of your first preference.
Appeal
An applicant not satisfied with the results of
the student selection process should first contact
the UAS he/she has applied to. If the matter is
not resolved, the student may appeal in writing
to the executive board of the UAS in question.
Such an appeal must be made within 14 days
from the time the applicant had the possibility
of receiving information on student selection.
Confirming the study place
Admission results for degree programmes starting in autumn 2016 will be sent by mail to the
admitted students by 1 July 2016 at the latest. In
addition to the letter of admittance, the applicant
will receive a confirmation form. It is imperative
that the applicant submits the confirmation form
to the higher education institution in which he/
she wishes to study by 15 July 2016 at 3:00 pm
Finnish time at the latest, otherwise the student
will forfeit the study place. The applicant can also
confirm his/her study place electronically at
www.studyinfo.fi.
Confirmation of the study place is binding
and cannot be altered or rectified.
If you have applied to several degree programmes,
please wait until you have received all the admission results. Once you have received all the
results, fill in and return the confirmation form
or confirm you study place at www.studyinfo.fi.
A student forfeits his/her study place, if the confirmation form arrives at the higher education
institution after the set date or if s/he does not
confirm his/her study place online by the deadline.
Eligibility
Provisions on eligibility to apply to universities of
applied sciences (UAS) have been laid down in the
Polytechnics Act (932/2014) 1 .
You can apply to a Bachelor’s degree programme
if you have completed:
• the Finnish general upper secondary school syllabus and/or the matriculation examination;
• an International Baccalaureate (IB) Diploma;
• a European Baccalaureate (EB) Diploma;
• a German Reifeprüfung (RP) Diploma;
• a Finnish upper secondary vocational qualifica tion with a scope of 120 credit units or an equivalent previous vocational qualification with a minimum scope of 80 credit units;
• a Finnish post-secondary or higher vocational level diploma;
• a Finnish upper secondary, further or specialist vocational qualification as a competence-based qualification, or an equivalent previous qualifi-
cation; or
• foreign education that provides eligibility to apply for higher education in the country in question.
For applicants who are EU/EEA citizens and
graduating in spring 2016, the qualification used
in the application procedure must be completed
such that the copy of the certificate will arrive at
the relevant university of applied sciences no later
than 3.00 pm on 15 July 2016.
However, the qualification must be completed by
the end of the application period (27 January
2016), if the applicant is not an EU/EEA citizen
and is applying with a non-Finnish qualification
(excluding EB, IB and RP Diplomas).
Those applying with a Finnish qualification
certificate do not need to submit copies of their
certificates, as these will only be verified for those
admitted as students. However, this does not
apply to those who have taken the Finnish matriculation examination prior to 1990, who will need to
1
The English equivalent used in official texts for a professionally oriented higher education institution is polytechnic, but these institutions generally refer to themselves as universities of applied sciences. For the purposes
of this document, professionally oriented higher education institutions are hereinafter referred to as universities
of applied sciences (abbr. UAS), except for the titles of specific statutes, such as the Polytechnics Act.
21
submit copies of their certificates to the admissions offices of the relevant universities of applied
sciences no later than 3.00 pm on 10 February
2016.
Discretionary admission
Proof of language skills
syllabus test in the English language;
In order to prove their eligibility to apply, those
applying with a non-Finnish qualification certificate must submit a copy of the final certificate
used as the basis for application to the admissions
office of their first-choice UAS no later than 3.00
pm on 10 February 2016 which will then decide on
each applicant’s eligibility to apply to all chosen
UAS programmes. Only final qualification certificates can be accepted; no provisional or temporary certificates will be accepted. In addition, each
applicant has to submit a copy of his/her qualification certificate translated into Finnish, Swedish
or English by an official (authorised) translator by
3.00 pm on 10 February 2016, if the original
document is in none of these languages. Such
translations must besigned and stamped by the
translator. This does not apply to EU/EEA citizens or those applying with an IB, EB or RP
Diplomas who must submit certificate copies
and a copy of an official translation by 3.00 pm
on 15 July 2016.
Those applying to degree programmes provided
in English must also submit a certificate of their
English language proficiency to the admissions
offices of the relevant universities of applied sciences
no later than 3.00 pm 10 on February 2016. This
does not apply to EU/EEA citizens or to those
applying with a Finnish qualification certificate,
unless they apply for exemption from a language
test organised as part of an entrance examination
• RP Diploma: grade 7 in the advanced syllabus Language proficiency may be demonstrated with
the following minimum certificate requirements:
• The language certificate must be valid during Diak does not use discretionary admission.
22
test in the English language;
• EB Diploma: grade 6.00–6.95 in the advanced • Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE), level C; or
• Cambridge ESOL’s Certificate in Advanced
English (CAE), CEFR level C1; or
• Pearson test of English, Academic 51; or
• IELTS, academic level 6.0; or
• TOEFL 550 paper-based test/TOEFL 79
Internet-based test; or
If an applicant is a refugee or in a refugee-like situation and is unable to submit documentary evidence of his or her qualification, a university of
applied sciences may invite the applicant to sit an
entrance examination. The applicant must have an
official decision attesting to his or her refugee
status (a decision on asylum or a residence permit granted on the basis of a need for protection). The applicant must submit a copy of such
decision to the admissions office of each university
of applied sciences to which he or she is applying
no later than 3.00 pm on 10 February 2016.
• IB Diploma: grade 4 in the advanced syllabus • skills level 4 in a National Certificate of Language Proficiency test in all areas of the English
language, including reading comprehension, listening comprehension, speaking and writing (see www.oph.fi/english > Services > National certificate of language proficiency (YKI)); or
• Advanced International Certificate of Education Diploma (AICE) taken in Finland;
test in the English language; or
• an upper secondary level certificate or a Bachelor’s or Master’s degree completed in English in the United Kingdom, Ireland,
the United States, Canada, Australia or New Zealand as well as a Bachelor’s or Master’s degree completed in English in an EU/EEA country.
the application period. The Pearson test of
English, IELTS and TOEFL certificates are valid for two years. There are no limitations on the period of validity of the other certificates.
A TOEFL test score will only be accepted if it has been directly submitted from the TOEFL Educational Testing Service (ETS). The TOEFL code of Diaconia UAS is 5943.
• Applicants’ language proficiency will be assessed in the language test included in the entrance examination on a scale of pass/fail. An appli-
cant failing the language test will be excluded from admission. Some programmes may require all applicants to take the compulsory language section of the entrance examination without exception.
• Applicants who have completed the Finnish matriculation examination prior to 1990 must submit a certificate of language proficiency.
Accessibility in student admissions
An applicant may submit a separate application to
request the right to special arrangements for
taking an entrance examination. The application
should indicate the types of special arrangements
being requested and the grounds for the request.
The applicant should enclose with the application
copies of the certificates that he or she invokes.
Depending on the university of applied sciences,
applications may either be made informally or
using a specific form. In cases where an issue
entitling an applicant to special arrangements
already exists during the application period,
an application for special arrangements for
entrance examinations must be submitted by
the deadline specified in advance no later than
3.00 pm on 10 February 2016 to the admissions
office of each university of applied sciences to
which the applicant is applying.
If an issue entitling an applicant to special
arrangements emerges or is identified between
the end of the application period and the entrance
examination date, the applicant must submit an
application for special arrangements to the admissions office of each university of applied sciences
arranging the entrance examinations that he or
she intends to take without delay. Decisions on
special arrangements for entrance examinations
are specific to each programme choice and a decision is only valid on a specific examination date. If a
person later signs up for an entrance examination
for the same or some other programme, he or she
will have to reapply for special arrangements for
the relevant entrance examination.
• Finnish matriculation examination: grade C
in the advanced syllabus test in the English
language;
23
Selection between applicants with equal
admission scores
ADMISSIONS, SPRING 2016
In cases of equal admission scores, UAS applicants
will be ranked on the following grounds:
Application period: 8 January–27 January 2016.
1. points awarded for the entrance examination;
2. points awarded for school performance;
3. the preferred programme ranking on the
application form.
Degree Programme in Social Services
The Master’s degree programme conducted in
English is not part of the joint application system.
Application guidelines and application form can
be found at www.diak.fi during the application
period.
Option 1 Focus on Community
Development Work
Option 2 Focus on Diaconal Youth and
Community Development Work
The grounds applied to cases of equal admission
scores vary by programme choice, depending on
the selection methods used for the programme
in question. If these criteria fail to produce a difference between tied applicants, a university of
applied sciences may choose to admit all or none
of the equally ranked applicants, or the applicants
may be automatically ranked by lots drawn by a
computer system.
Degree: Bachelor of Social Services, 210 ECTS,
extent of the studies 3,5 years, full-time studies
Admission
Candidates who have a suitable Bachelor’s Degree
in nursing or allied health sciences (midwifery,
occupational therapy, public health nursing,
physiotherapy, paramedics, medical laboratory
sciences, clinical medicine, medicine, public
health, dietetics or nutrition) or a suitable
Bachelor’s degree in social services can apply.
Eligibility for studies at Diak is given by a
Bachelor’s Degree in the health care field (Nurse,
Public Health Nurse or Deaconess) or in social
services (Bachlelor of Social Services). The three
years work experience requirement must be
acquired after the graduation date from the
Bachelor’s Degree. The applicants must also have
sufficient knowledge of English which is also the
language of the programme.
The final admission will be based solely on the
results of the entrance examination.
The maximum total of entrance examination
points is 70.
Applicants scoring less than 30 out of 70 points
or failing any parts of the entrance exam are not
eligible for admission.
• Helsinki Campus 40 starting places
Master’s Degree in Global Health Care,
90 credits
Qualification: Master of Health Care
Application period: 16 March–6 April 2016
Application period: 16 March – 6 April 2016
• Helsinki Campus 10 starting places 24
This is a joint programme between Diaconia
University of Applied Sciences (Finland), Arcada
University of Applied Sciences (Finland) and
University of Eastern Africa, Baraton (Kenya).
Application fee 2016
More information
Please contact the admissions office of the UAS
of your first choice in all matters relating to your
application and to changes in your circumstances.
Diaconia University of Applied Sciences
Admissions Office
Kyläsaarenkuja 2
FI-00580 Helsinki
Fax +358 9 4780 0774
Tel. +358 20 690 431
E-mail: [email protected]
The application fee concerns applicants to
Bachelor’s and Master’s level studies. Application
fees will be collected for the first time when applying for studies beginning in autumn 2016.
The collection of the application fee is independent of the home country and nationality of the
applicant. The fee will be collected according to
the country where the applicant’s previous qualification/degree has been granted as follows:
If the qualification that you are applying with is
granted elsewhere than…
• the EU/EEA area countries: (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
the United Kingdom of Great Britain and Nort-
hern Ireland and Gibraltar)
•Switzerland
you are required to pay the fee of 100 € before
submitting the application.
25
KOULUTUKSET
yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops).
Opiskeluaika on yksilöllinen.
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja on ihmisen lähellä
Sairaanhoitaja (AMK) toimii lähimmäisyyden,
eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana. Sairaanhoitajan tehtävänä on auttaa yksilöitä, perheitä ja
yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Sairaanhoitajan toteuttama
hoitotyö on samanaikaisesti sekä terveyttä edistävää ja ylläpitävää että sairauksia ehkäisevää,
parantavaa ja kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee
eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen
voimavaroja. Sairaanhoitajalla on oltava rohkeutta
olla asiakkaansa etujen valvoja silloin, kun asiakas
ei siihen itse kykene. Hänellä on myös valmiuksia
kohdata ja olla aidosti läsnä asiakkaiden erilaisissa
vaikeissa elämäntilanteissa.
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa,
erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin alueella sekä
erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Monikulttuurinen osaaminen ja moniammatilliset yhteistyövalmiudet ovat keskeisiä sairaanhoitajan työssä. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn
kehittäminen edellyttävät tieteellisen tiedon ja
sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista.
Sairaanhoitaja (AMK) on suorittanut sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joka
antaa kelpoisuuden. Sairaanhoitajakoulutus toteutetaan kansallisten vaatimusten ja EU-direktiivien
mukaisesti. Koulutukseen sisältyvästä ohjatusta
harjoittelusta osan voi suorittaa kansainvälisenä
harjoitteluna. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee
26
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Diakonissa tukee yksilöiden, perheiden,
ryhmien ja yhteisöjen selviytymistä
Diakonissa voi toimia sairaanhoitajana erilaisissa
hoitotyön tehtävissä tai Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakonian virassa. Diakonissa
on koulutuksensa perusteella sekä diakonisen
hoitotyön että diakoniatyön asiantuntija.
Hoitotyössä ja diakoniatyössä diakonissalla on valmiuksia olla aidosti läsnä ja kohdata ammatillisesti
ihmisten arkea, sairautta ja elämän monimutkaisia
kysymyksiä. Diakonissa toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esim. sosiaali- ja
terveydenhuollon ja eri järjestöjen kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilönä diakonissa edistää
terveyttä, vahvistaa voimavaroja, mahdollistaa
toivoa ja omatoimista selviytymistä.
Diakonisen hoitotyön opinnot antavat opiskelijalle
valmiuksia soveltaa kristilliseen ihmiskäsitykseen
perustuvia arvoja hoitotyöhön ja diakoniatyöhön
sekä tulkita kristillistä uskoa ja tuntea kirkkoa toimintaympäristönä. Opiskelija saa valmiuksia myös
sielunhoitajana ja ryhmien ohjaajana toimimiseen
sekä oman työnsä kehittämiseen.
Opiskelijat suorittavat sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa laillistetun kelpoisuuden sairaanhoitajaksi ja kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan. Koulutuksessa opiskelijalla on vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua, josta
osa tehdään seurakunnan diakoniatyössä. Myös
kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Opiskelun
alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan
ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Aikaisemmat opinnot,
alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon opiskelusuunnitelmassa. Opiskeluaika on
yksilöllinen.
giikkaan suuntautuneet opinnot voit sisällyttää
opintoihin. Sosionomi (AMK) -tutkinto on sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.
Opintoihin kuuluu ohjattua harjoittelua (54 opintopistettä), josta osan voi suorittaa kansainvälisenä
harjoitteluna. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee
yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops).
Opiskeluaika on yksilöllinen.
Sosionomi (AMK)
Sosionomi auttaa selviytymään arjessa
Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Ihmisten rinnalla inhimillisen hädän keskellä
Sosionomin tehtäväaloja ovat varhaiskasvatus,
nuorisotyö, lastensuojelu, päihdetyö, mielenterveystyö, kriminaalityö, maahanmuuttajatyö,
vanhustyö, vammaistyö, sosiaaliturvaan liittyvä
ohjaus- ja neuvontatyö, sosiaalivakuutus, työvoimapalvelut ja kuntoutus.
Sosionomin työlle on ominaista tunnistaa asiakkaan elämäntilanne sekä voimavarojen ja toimintakyvyn eri osa-alueet. Palvelutarpeet arvioidaan
yhdessä asiakkaan ja yhteistyöverkoston kanssa.
Tavoitteena on, että asiakkaan arjen toiminnot ja
sosiaalinen toimintakyky toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan voimavaraistamisen
lisäksi sosionomilla on kyky vaikuttaa oman alansa
kysymyksissä sosiaalieettisistä lähtökohdista käsin
ja kehittää omaa työtään.
Koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalialan
ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä. Tiimi- ja verkostotyötaidot ja
monikulttuurinen osaaminen ovat keskeisiä
sosionomin (AMK) työssä. Sosionomikoulutuksessa voit valita laajennetut opinnot joko vammaisuuden, vanhuuden tai lapsi- ja perhetyön alueelta. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedago-
Sosionomi (AMK), diakoniatyön kouultus tarjoaa
väylän toimimiseen sekä sosionomina sosiaalialan
ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön
tehtävissä että kirkon diakoniatyössä. Diakonilla
on kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin. Koulutuksessa painottuvat ihmisen aineelliset ja yhteiskunnalliset tarpeet
sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät
kysymykset.
Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta
ammatillisesti. Diakoni tukee ihmisiä niin, että
lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus
toteutuisivat. Kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä
sosiaalieettinen toimintatapa ovat työn lähtökohtia. Usein työ edellyttää äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä, mutta myös vaikuttamista
hätää aiheuttaviin syihin. Koulutus antaa mahdollisuuden kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena – se
auttaa kohtaamaan, tukemaan ja vaikuttamaan.
Keskeisenä alueena opiskelussa ovat luonnollisesti
yleiset sosiaalialan opinnot. Niiden avulla saa välineitä ymmärtää ihmisten vaihtelevia tilanteita
suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös toiminta27
välineitä käytännön työhön. Tämän lisäksi opiskelun tärkeitä aihepiirejä ovat kristinuskon keskeinen sisältö, Raamattu ja kirkon usko sekä sen
nykyhetkiseen tulkintaan liittyvät kysymykset.
Työvälineinä tärkeitä ovat myös sielunhoito, jumalanpalvelus ja muut seurakunnan toimintatavat.
Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä
ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä omatoimista selviytymistä. Keskeistä diakoniatyössä
on ihmisen ja ryhmien kohtaaminen, yhteinen työ
oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, toivon
mahdollistaminen ja voimavarojen tukeminen.
Diakonia merkitsee avointa vuoropuhelua arkisen
elämän ja kristillisen uskon välillä.
Opiskeluun kuuluu ohjattua harjoittelua, josta osa
suoritetaan seurakunnan diakoniatyössä ja osa
sosiaalialalla. Myös kansainvälinen harjoittelu on
mahdollista. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen
edellytettäviä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja ei voi sisällyttää tämän suuntautumisvaihtoehdon opintoihin.
Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Opiskeluaika on yksilöllinen.
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja
Kasvun tukena, elämänkysymysten edessä
Koulutus antaa mahdollisuuden toimia sosionomina sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja
johtamistyön tehtävissä sekä seurakunnissa ja
kristillisissä järjestöissä nuorisotyönohjaajana.
Koulutus antaa valmiuksia kristillisen uskon tuntemiseen ja tulkitsemiseen sekä toimimiseen kirkollisessa työympäristössä.
28
Nuorisotyönohjaaja kohtaa työssään lapsia, nuoria
ja perheitä monin eri tavoin. Hän on kristillisen
kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen,
jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot. Siksi koulutuksessakin
kiinnitetään huomiota opiskelijan persoonalliseen
kasvuun ja kehittymiseen.
Nuorisotyönohjaaja työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen, kehittäminen sekä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävät. Rippikoulu, isos- ja kerhonohjaajakoulutukset ja leirityö ovat työn arkea, mutta
myös sen suola. Nykyisin nuorisotyönohjaajan työ
perustuu yhä lisääntyvässä määrin verkostoitumiseen, sillä yhteistyötä tehdään kaikkien nuorten
kasvua tukevien tahojen kanssa.
Koulutus antaa mahdollisuuden oppia ja kasvaa
kohtaamaan nämä työn eri puolet nuorisotyön
ammattilaisena. Koulutukseen kuuluu myös kirkon virkaan valmentavia sisältöjä, joissa tutustutaan kristinuskon keskeiseen sisältöön, Raamattuun ja sen tulkintaan sekä etsitään hengellinen
elämän todellisuutta arkielämän keskellä.
Opiskeluun kuuluu ohjattua harjoittelua, josta osa
suoritetaan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä ja
osa sosiaalialalla. Myös kansainvälinen harjoittelu
on mahdollista. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja ei voi sisällyttää tähän koulutukseen. Opiskelun alkaessa
opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon opiskelusuunnitelmassa. Opiskeluaika on yksilöllinen.
Tulkki ( AMK), asioimistulkkaus
Asioimistulkkeja koulutetaan nyt ensimmäistä
kertaa Suomessa korkeakoulussa. Kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan.
Vuonna 2016 toteutuvassa valinnassa työkielinä
voivat olla suomi, arabia, kiina (mandariini),kurdi
(soranin murre), persia, somali, thai, turkki tai
vietnam. Toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on koulutukseen hakeutuessaan osattava
sujuvasti suomen lisäksi jotain haussa olevista
työkielistä. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Se mahdollistaa osittaisen työssäkäynnin
opintojen ohella, mutta harjoitteluissa ja lähipäivillä on läsnäolo välttämätöntä. Lähiopiskelu toteutetaan siten, että opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen opiskelupaikkakunnalla ja suorittavat etätehtävät etäjaksoilla tietotekniikkaa ja verkkoympäristöä monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelijoilta
edellytetään joustavuutta, kielellistä kyvykkyyttä
ja valmiutta opiskella monimuotoisesti.
Koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen
ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan
ja ammattietiikkaan. Koulutuksessa painottuvat
ohjatut tulkkauksen käytännön harjoittelut. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien
sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen
palvelurakenteen opintoja.
Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät asioimistulkkauksen tulkkaus- ja käännöstehtäviin eri
tulkkausaloilla. Asioimistulkkauksessa keskitytään
sosiaali- ja terveysalaan, poliisi- ja oikeustoimeen
sekä tulkkaukseen kasvatus- ja koulutusalalla
sekä ulkomaalaishallinnon asioissa. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan etätulkkaukseen, kääntämiseen ja mm. auktorisoituun kääntämiseen sekä
työskentelyyn kansainvälisissä tehtävissä.
Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä, ja koulutukseen sisältyy pedagogiikan opintoja. Koulutus
vastaa laaja-alaisesti maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviin kääntämisen ja tulkkauksen
sekä kieli- ja kulttuuriasiantuntijuuden tarpeisiin.
Tulkkauksen koulutus edistää maahanmuuttajien
tasa-arvoa ja kotoutumista sekä parantaa Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien asemaa ja
tulkkauksen laatua etenkin haastavissa tilanteissa.
Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Viittomakielen tulkki on työssään tärkeässä viestintätehtävässä eri kieltä ja kommunikaatiomenetelmiä käyttävien henkilöiden välillä. Tulkki mahdollistaa esteettömän kommunikaation puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Tulkin työ on monipuolista, ja se edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja,
joustavuutta ja monikulttuurista otetta.
Uusi tulkkauslaki takaa Suomessa asuville kuulo-,
kuulonäkö- tai puhevammaisille henkilöille tulkin
käytön työssä käymisessä, opiskelussa, asioinnissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä harrastamisessa ja virkistyksessä. Tulkkauspalvelu on
siirtynyt keskitetysti Kelan järjestämisvastuulle,
jolloin alalle on syntynyt paljon uutta yrittäjyyttä.
Tulkkausalan yritykset tarjoavat käännös-, tulkkaus-,
opetus- ja asiantuntijapalveluja eri asiakaskunnille.
Koulutuksen jälkeen voi työllistyä näihin yrityksiin
eri tehtäviin tai perustaa oman toiminimen.
Opiskelu on päätoimista ja painottuu lähiopetukseen sekä käytännön harjoitteluun. Koulutuksen
keskeisiä sisältöjä ovat työkielet ja kommunikaatio-opinnot, monikulttuurisuus, kääntämisen ja
tulkkauksen teoria ja käytäntö sekä ammattikäy29
tännöt ja etiikka. Koulutuksessa saatuja taitoja
harjoitellaan aidoissa tilanteissa lehtoreiden ja
työelämän asiantuntijoiden ohjauksessa. Käytännön harjoittelu ja henkilökohtainen ohjaus ovat
ammattikäytäntöjen ja viittomakielen omaksumisen kannalta välttämättömiä.
Opintojen puolivälissä opiskelija suuntaa ammattiopintonsa joko kielten väliseen tulkkaukseen,
jolloin asiakkaina ovat kuulo- ja kuulonäkövammaiset viittomakieliset ja kuuroutuneet henkilöt,
tai kielensisäiseen tulkkaukseen, jolloin asiakkaina
ovat puhevammaiset henkilöt. Kielten välinen
tulkkaus toteutuu suomen kielen ja suomalaisen
viittomakielen välillä. Kielensisäinen tulkkaus on
tulkkausta erilaisilla puhetta tukevilla ja korvaavilla
menetelmillä. Tukiviittomapedagogiikan opiskelu
sisältyy kielensisäisen tulkkauksen painotusalueeseen.
Degree Programme in Social Services
(Sosionomi AMK)
Option 1 Focus on Community Development Work
Option 2 Focus on Diaconal Youth and
Community Development Work
This innovative degree programme attracts students (including adult students) from Finland and
worldwide. It aims to prepare professionals for a
wide range of employers in the social sector field
in Finland and internationally. The focus of the
course is on community development work and it
emphasises people’s participation and empowerment. The professional skills concentrate on the
major challenges of marginalisation and social
exclusion and on the need to tackle racism and
other forms of discrimination. The course has a
European and international perspective on social
30
policy and social work. It also addresses the issues
raised by the impact of economic globalisation on
people, communities and working life. The core
skills taught enables graduates to carry out social
analysis and participatory research and to relate
local conditions to wider economic and social
changes. The course aims at producing social
sector professionals who are competent to work
for socially sustainable communities and to be
involved in local and international project development.
The course structure includes the possibility of
choosing an option for Diaconia studies, especially
with focus on the issues faced by marginalised
young people and other deprived groups. This
option enables students who are members of
the Evangelical Lutheran Church of Finland to be
ordained Deacon. Relevant theological and ethical
issues are considered and the course provides a
grounding in theological disciplines. It takes a
contextual and dialogical approach to theology,
linked to the core skills of community development
work, people’s participation and empowerment.
The course is ecumenically open and relates Christianity through dialogue to the multifaith context.
This degree programme does not provide kindergarten teacher qualification.
YLEMPI AMK-TUTKINTO
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti
vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen
(Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK,
Sosionomi YAMK)
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan
palvelutuotannon kehittämisen (90 op) ylemmässä koulutuksessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan
hyvinvointialan yrittäjyyteen. Koulutuksessa painottuu asiakaskokemuksen ja tutkimuksellisen
näytön hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.
Koulutuksen keskiössä on asiakaslähtöisyyden
edistäminen hyvinvointia edistävien palveluverkkojen.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä erilaisiin yrittämisen muotoihin hyvinvointialoilla ja se
valmentaa sekä yrittämisen että johtamisen asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa korostuu Diakoniaammattikorkeakoulun strateginen ajattelu eettisesti kestävistä hyvinvointialan työpaikoista ja
yhteiskunnallisesti vaikuttavista yrityksistä ja
koulutuksen lävistää ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.
Päihteet ja syrjäytyminen (Sosionomi YAMK)
Päihdetyön ja sosiaalisen kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (90 op) opiskelija perehtyy eriarvoisuuteen ja huono-osaisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja osallisuuden edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat päihdetyö,
sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö. Koulutus antaa valmiuksia asiakastyön ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen
sekä vaikutusten ja tehokkuuden arviointiin
sosiaali- ja terveystalouden näkökulmasta.
Koulutus vahvistaa asiantuntijuutta päihdetyössä
ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ja valmentaa
sosiaalialan asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.
Koulutuksessa korostuu Diakonia-ammattikorkeakoulun arvopohjan mukaisesti heikoimmassa
olevin asemassa olevien hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.
Tulkkaustoiminnan kehittäminen
(Tulkki YAMK)
Koulutus johtaa humanistisen ja kasvatusalan
ylempään tutkintoon. Koulutuksen painopisteenä
on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus.
Koulutuksen erityisosaamisalueita ovat
• tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
• toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset ja digitalisaatio
•vaikuttamisosaaminen
• tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Koulutuksen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys.
Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita viittomakielialan tulkkaustoiminnan kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtäviin. Koulutus tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin korkeakouluihin ja
kansalaisjärjestöihin.
Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa,
kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän
muutosprosessien hallinnassa. Opiskelija osaa
31
verkottua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja
kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus vahvistaa
omaa elinikäisen oppimisen valmiutta sekä
ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Hankittujen taitojen avulla opiskelija osaa edistää
toimialan työelämän muutosprosesseja kehittämistyössä. Opiskelijalle on koulutuksessa muodostunut taito kehittää tulkkaustoimintaa ja
tulkkausalan yrityksiä.
Master’s Degree in Global Health Care
AVOIN
AMMATTIKORKEAKOULU
[email protected]
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin
ammattikorkeakoulu
Avoimessa ammattikorkeakoulussa Sinulla on
mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksestasi ja
iästäsi riippumatta Diakin kaikkien koulutusalojen
ammattikorkeakouluopintoja.
Qualification: Master of Health Care
Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten,
jos haluat
This Master’s Degree Programme is suitable for
candidates with genuine interest in disaster
management and emergency preparedness in
health care settings. The programme equips
students for demanding national and international tasks in leading, planning and developing
positions. Our graduates will be trained in four
professional competence areas including
• täydentää ja ylläpitää ammattiosaamistasi
• Evidence based Global Health, ethics and values;
• Global health research and development;
• Global health policies and actors, and
• Incident and Emergency Condition work.
The studies are provided in the form of blended
learning including university-based education and
training, distance learning, jointly organized intensive learning symposiums, supervised final project
and virtual and contact lectures and seminars.
Online courses are accessible on an e-learning
platform. Implementation of the studies may vary
subtly according to in which university the student
is enrolled. This is a joint programme between
32
Diaconia University of Applied Sciences (Finland),
Arcada University of Applied Sciences (Finland)
and University of Eastern Africa, Baraton (Kenya).
• tähdätä ammattikorkeakoulututkintoon
• kehittää osaamistasi oman kiinnostuksesi
mukaan
• mielenkiintoisen ja haastavan harrastuksen!
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa
samoja opintojaksoja kuin Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijatkin. Voit keskittyä
yhteen koulutusalaan tai yhdistellä opintoja eri
aloilta oman kiinnostuksesi ja tavoitteittesi
mukaan. Ammattikorkeakoulututkintoa ei avoimen ammattikorkeakoulun kautta voi saada,
mutta koska kaikki opintojaksot ovat sisällöltään
ja vaatimustasoltaan Diakin tutkintovaatimusten
mukaisia, on avoimessa suoritetut opinnot mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa myöhemmin.
Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on
tarjolla opintoja sekä syksyllä että keväällä,
myös keskellä lukukautta alkavia kursseja.
Opintomaksut
Yhden opintopisteen hinta on 10 euroa, esim.
5 op:n laajuiset opinnot maksavat 50 euroa.
Erityisesti suurille kokonaisuuksille on kuitenkin
usein määritelty pakettihinta, jolloin yhden opintopisteen hinta voi jäädä alle 10 euron.
Vaihtoehtoisesti voit maksaa lukukausimaksun ja
opiskella ilman opintopisterajoitusta ko. lukukauden aikana toteutuvia opintoja (opintojen alkamisja päättymispäivä saman lukukauden sisällä).
Lukuvuonna 2015–2016 lukukausimaksu on 150 €.
Yli yhden lukukauden kestävissä opintopaketeissa
tämä vaihtoehto edellyttää useamman lukukausimaksun maksamista, joten laske tarkkaan, kumpi
maksutapa sopii juuri sinulle.
Varsinaisten opintomaksujen lisäksi jotkin opinnot
sisältävät opintomateriaali-, tarvike- tms. kuluja.
Mahdollisista lisäkustannuksista ilmoitetaan aina
erikseen ko. opintojen kuvauksessa. Lisäkustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun, joten ne
laskutetaan aina erikseen.
Haluttu maksuvaihtoehto valitaan opintoihin
ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki opintomaksut laskutetaan opintojen alussa, lukukausimaksuissa ensimmäisen valitun opintojakson alkaessa.
Lasku toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun osoitteeseen.
Ilmoittautuminen
Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy Diakin verkkosivuilta
www.diak.fi/opiskelu/Avoinammattikorkeakoulu.
Muista aina ennen opintoihin ilmoittautumista
tutustua kurssikuvauksiin ja opintojen mahdollisiin
esitietotarpeisiin.
33
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä saat sähköpostissa
lopullisen vahvistuksen opintojaksolle pääsystäsi
ja lisätietoja opintojen aloittamisesta. Sinulle
ilmoitetaan myös, mikäli opetus on esim. vähäisen osallistujamäärän takia peruutettu.
Alaikäiset opiskelijat voivat ilmoittautua avoimen
AMK:n opintojaksoille huoltajan suostumuksella.
Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa.
Ilmoittautumisaika alkaa pääsääntöisesti kolme
kuukautta ennen ja päättyy kuukautta ennen
opintojen alkua. Voit kuitenkin tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja vielä ilmoittautumisajan päätyttyäkin ottamalla yhteyttä opinnoista vastaavan
toimipisteen opintotoimistoon
Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa kustannuksitta
ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Mikäli
peruutus tapahtuu tämän jälkeen, mutta ennen
opetuksen alkamista, veloitetaan osallistujalta
50 % koulutuksen hinnasta.
Mikäli avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautunut ei peru osallistumistaan ja jättää saapumatta koulutukseen, peritään opintomaksu kokonaisuudessaan. Mikäli opinnot aloittanut osallistuja
keskeyttää opintonsa, peritään opintomaksu myös
kokonaisuudessaan.
Mikäli opintojen peruuttaminen tai keskeyttäminen johtuu sairastumisesta, joka merkittävästi
haittaa opintojen suorittamista, voidaan opinto34
maksujen perimisestä luopua. Tällöin opiskelijan
tulee toimittaa opinnoista vastaavan toimipisteen
opintotoimistoon opiskelukyvyttömyyden osoittava lääkärintodistus.
Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti toteutuksesta vastaavan toimipisteen opintotoimistoon.
Diak pidättää oikeuden mm. aikataulu- ja opettajamuutoksiin sekä koko opintojakson peruuttamiseen esim. vähäisen osanottajamäärän takia.
Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut
Kaikissa ammattikorkeakouluissa on hakijapalvelut, josta voit kysyä mitä tahansa hakemiseen liittyvää. Hakijapalveluiden yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.opintopolku.fi.
HAKIJAPALVELUT
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
puhelin 020 690 431
[email protected]
ADMISSIONS OFFICE
[email protected]
tel. 020 690 031
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki
Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
Ruukinkatu 2–4, 20540 Turku
Uusikatu 46, 90100 Oulu
www.facebook.com/diakamk