Notering 8-9

Comments

Transcription

Notering 8-9
Not 8
Byggnader, markanläggning, bana och bevattningsanläggning
Ingående anskaffningsvärde
Byggnader
Markanläggning
Bana
Bevattningsanl.
Årets investeringar
Byggnader
Markanläggning
Bana
Bevattningsanl.
Utgående ack anskaffningsvärde
2015
2014
3 379 659
144 785
5 478 342
180 524
3 249 659
122 322
5 478 342
180 524
53 623
0
130 000
22 463
0
0
9 236 933
9 183 310
Ingående avskrivningar enl plan
Byggnader
Markanläggning
Bana
Bevattningsanl.
665 552
49 014
3 503 689
180 524
650 450
46 840
3 503 689
180 524
Årets avskrivning
Byggnader
Markanläggning
Bana
Bevattningsanl.
18 352
15 293
0
0
15 102
2 174
0
0
Utgående ack avskrivningar enl plan
4 432 424
4 398 779
Bokfört värde
4 804 509
4 784 531
Not 9
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Maskiner
Inventarier
6 251 202
1 231 038
5 882 868
1 178 262
Årets Investeringar
Maskiner
Inventarier
0
91 360
368 334
52 776
7 573 600
7 482 240
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl paln
Maskiner
Inventarier
5 617 620
471 268
5 432 670
386 490
Årets avskrivning
Maskiner
Inventarier
199 823
92 159
184 950
84 778
Utgående ack avskrivningar enl plan
6 380 870
6 088 888
Bokfört värde
1 192 730
1 393 352
sid 5
sid 5

Similar documents