רישום למאגר ניהול פרויקטים

Comments

Transcription

רישום למאגר ניהול פרויקטים
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫הקמת מאגר בתחום ניהול פרויקטים‬
‫נתיבי ישראל‪-‬החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן‪" :‬נתיבי ישראל" או "חברה" ( מקימה מאגר‬
‫ספקים בתחום ניהול פרויקטים שברשותה )להלן‪":‬המאגר"( ומזמינה בזה הצעות מחברות ויחידים העומדים‬
‫בקריטריונים המפורטים להלן )להלן‪" :‬המציע" או "המועמד"(‪ ,‬להצטרפות למאגר בהתמחויות ניהול‬
‫פרויקטים‪ .‬קריטריונים אלו ישמשו כתנאי סף מחייבים אשר יהוו כלי סינון לכניסת החברות והיחידים למאגר‬
‫ספקים )להלן‪" :‬תנאי הסף"(‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קריטריונים להקמת המאגר‬
‫‪ .1.1‬נתיבי ישראל‪ ,‬מזמינה חברות ו‪/‬או גופים מקצועיים המעסיקים מומחים או יחידים המתמחים‬
‫בכל אחד ו‪/‬או בחלק מהדירוגים המפורטים מטה‪ ,‬להציע את מועמדותם על מנת להיכלל במאגר‬
‫ניהול פרויקטים לעבודות ניהול פרויקטים‪ ,‬אותו תקים לצורך קבלת השירותים בהתאם לצרכיה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬תנאי הסף הקבועים בנוהל זה‪ ,‬מהווים תנאי סף לכניסה למאגר ניהול פרויקטים בנתיבי ישראל‪.‬‬
‫באם המציע אינו עומד בתנאי הסף‪ ,‬לא יוכל להמשיך בתהליך להיכלל במאגר ניהול פרויקטים‪.‬‬
‫‪ .1.3‬תשומת לב לכל המציעים‪ ,‬כי תנאי הסף לכל התמחות ‪,‬דלהלן הינם תנאים מצטברים‪.‬‬
‫‪ .1.4‬דרך הוכחת תנאי הסף לכל הדירוגים להתמחות ניהול פרויקטים הינה באמצעות מסמך‬
‫התומך‪/‬מעיד‪/‬מוכיח את התנאי הכתוב לרבות הגשת פירוט הפרויקטים שבוצעו ע"י‬
‫המציע‪,‬הרלוונטיים לאותו תנאי‪.‬‬
‫‪ .1.5‬הספקים שיכללו במאגר ישמשו‪ ,‬בתנאים מסוימים‪ ,‬את נתיבי ישראל בעבודות ניהול פרויקטים‪.‬‬
‫תמורה בגין עבודת ניהול פרויקטים תהיה עפ"י תעריף ניהול פרויקטים המאושר בנתיבי ישראל‬
‫ומעודכן בתקופת מתן השירותים‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי עמידה בתנאים המפורטים אינם מספיקים בכדי להיכלל‬
‫במאגר‪,‬כאמור חובת ההוכחה הינה הכרחית לצורך זה‪.‬‬
‫‪ .1.6‬המציע יעביר לנתיבי ישראל את כל החומר הרלוונטי בהתאם לכתוב בסעיף ‪ 6‬ובהתאם למפורט‬
‫בנספח ב' בטופס הפנייה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחומי השירותים הנדרשים‪:‬‬
‫תנאי הסף הבאים מהווים תנאי סף לכניסה למאגר ניהול פרויקטים‪ ,‬להעניק שירותים בתחום ניהול‬
‫פרויקטים‪ ,‬בשלבים שונים של הפרויקט‪.‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫‪ .2.1‬ניהול פרויקטים )התמחות(‬
‫‪ .2.1.1‬אמות המידה הנדרשות בעבודות ניהול פרויקטים בהיקף של מעל ‪ 400‬מש"ח )כל הסכומים‪-‬‬
‫אומדן עלויות ביצוע בלבד ללא מע"מ(‪.‬‬
‫)דירוג‪.(1-‬‬
‫‪ .2.1.1.1‬המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה‬
‫אזרחית‪/‬אדריכלות‪/‬הנדסת תעשיה וניהול‪.‬‬
‫‪ .2.1.1.2‬המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר כמנהל פרויקט מדירוג‪ ,1-‬בתקופות התקשרות בנות שנה‬
‫כל אחת לפחות‪ ,‬של ‪ 15‬שנים לכל הפחות‪ ,‬במתן שירותי ניהול פרויקטים מול גופים‬
‫מוכרים‪ :‬נתיבי ישראל‪ ,‬חכח"י‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬ר"י‪ ,‬משהב"ט‪ ,‬חנ"י‪ ,‬מ‪.‬מ‪.‬י‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬נת"ע‪ ,‬חוצה ישראל‪ ,‬מוריה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות‪ ,‬נתיבי הגז‪,‬‬
‫תש"ן‪,‬שפד"ן‪,‬רשויות אזוריות‪.‬‬
‫‪ .2.1.1.3‬דיפלומה על סיום התואר‪.‬‬
‫‪ .2.1.1.4‬תעודת רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .2.1.1.5‬רישיון מהנדס‪/‬אדריכל בתוקף‪.‬‬
‫‪ .2.1.1.6‬משרד המציע יכלול עובדים נוספים‪ ,‬אורגניים‪/‬שכירים כדלקמן‪:‬‬
‫לפחות שני )‪ (2‬מנהלי פרויקטים מדירוג‪.2-‬‬
‫או‬
‫לפחות מנהל פרויקט אחד )‪ (1‬מדירוג‪ ,2-‬שני )‪ (2‬מנהלי פרויקטים‬
‫מדירוג‪.3-‬‬
‫‪ .2.1.2‬אמות המ ידה הנדרשות בעבודות ניהול פרויקטים בהיקף של מעל ‪ 250‬עד ‪ 400‬מש"ח )כל‬
‫הסכומים‪-‬אומדן עלויות ביצוע בלבד ללא מע"מ(‪.‬‬
‫)דירוג‪.(2-‬‬
‫‪ .2.1.2.1‬המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה‬
‫אזרחית‪/‬אדריכלות‪/‬הנדסת תעשיה וניהול‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.2‬המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר כמנהל פרויקט מדירוג‪ ,2-‬בתקופות התקשרות בנות שנה‬
‫כל אחת לפחות‪ ,‬של ‪ 10‬שנים לכל הפחות‪ ,‬במתן שירותי ניהול פרויקטים מול גופים‬
‫מוכרים‪ :‬נתיבי ישראל‪ ,‬חכח"י‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬ר"י‪ ,‬משהב"ט‪ ,‬חנ"י‪ ,‬מ‪.‬מ‪.‬י‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬נת"ע‪ ,‬חוצה ישראל‪ ,‬מוריה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות‪ ,‬נתיבי הגז‪,‬‬
‫תש"ן‪,‬שפד"ן‪,‬רשויות אזוריות‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.3‬דיפלומה על סיום התואר‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.4‬תעודת רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.5‬רישיון מהנדס‪/‬אדריכל בתוקף‪.‬‬
‫‪ .2.1.2.6‬משרד המציע יכלול עובדים נוספים‪ ,‬אורגניים‪/‬שכירים כדלקמן‪:‬‬
‫לפחות שני )‪ (2‬מנהלי פרויקטים מדירוג‪.3-‬‬
‫‪ .2.1.3‬אמות המידה הנדרשות בעבודות ניהול פרויקטים בהיקף של מעל ‪ 100‬עד ‪ 250‬מש"ח )כל‬
‫הסכומים‪-‬אומדן עלויות ביצוע בלבד ללא מע"מ(‪.‬‬
‫)דירוג‪.(3-‬‬
‫‪ .2.1.3.1‬המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה‬
‫אזרחית‪/‬אדריכלות‪/‬הנדסת תעשיה וניהול‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.2‬המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר כמנהל פרויקט מדירוג‪ ,3-‬בתקופות התקשרות בנות שנה‬
‫כל אחת לפחות‪ ,‬של ‪ 5‬שנים לכל הפחות‪ ,‬במתן שירותי ניהול פרויקטים מול גופים‬
‫מוכרים‪ :‬נתיבי ישראל‪ ,‬חכח"י‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬ר"י‪ ,‬משהב"ט‪ ,‬חנ"י‪ ,‬מ‪.‬מ‪.‬י‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬נת"ע‪ ,‬חוצה ישראל‪ ,‬מוריה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות‪ ,‬נתיבי הגז‪,‬‬
‫תש"ן‪,‬שפד"ן‪,‬רשויות אזוריות‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.3‬דיפלומה על סיום התואר‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.4‬תעודת רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.5‬רישיון מהנדס‪/‬אדריכל בתוקף‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.6‬משרד המציע יכלול עובדים נוספים‪ ,‬אורגניים‪/‬שכירים כדלקמן‪:‬‬
‫לפחות מנהל פרויקט אחד )‪ (1‬מדירוג‪.4-‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫או‬
‫לפחות שני )‪ (2‬מנהלי פרויקטים מדירוג‪.5-‬‬
‫‪ .2.1.4‬אמות המידה הנדרשות בעבודות ניהול פרויקטים בהיקף של מעל ‪ 20‬עד ‪ 100‬מש"ח )כל‬
‫הסכומים‪-‬אומדן עלויות ביצוע בלבד ללא מע"מ(‪.‬‬
‫)דירוג‪.(4-‬‬
‫‪ .2.1.4.1‬המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה‬
‫אזרחית‪/‬אדריכלות‪/‬הנדסת תעשיה וניהול‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.2‬המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר כמנהל פרויקט מדירוג‪ ,4-‬בתקופות התקשרות בנות שנה‬
‫כל אחת לפחות‪ ,‬של ‪ 3‬שנים לכל הפחות‪ ,‬במתן שירותי ניהול פרויקטים מול גופים‬
‫מוכרים‪ :‬נתיבי ישראל‪ ,‬חכח"י‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬ר"י‪ ,‬משהב"ט‪ ,‬חנ"י‪ ,‬מ‪.‬מ‪.‬י‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬נת"ע‪ ,‬חוצה ישראל‪ ,‬מוריה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות‪ ,‬נתיבי הגז‪,‬‬
‫תש"ן‪,‬שפד"ן‪,‬רשויות אזוריות‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.3‬דיפלומה על סיום התואר‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.4‬תעודת רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.5‬רישיון מהנדס‪/‬אדריכל בתוקף‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.6‬משרד המציע יכלול עובדים נוספים‪ ,‬אורגניים‪/‬שכירים כדלקמן‪:‬‬
‫לפחות מנהל פרויקט אחד )‪ (1‬מדירוג ‪.5‬‬
‫‪ .2.1.5‬אמות המידה הנדרשות בעבודות ניהול פרויקטים בהיקף של עד ‪ 20‬מש"ח )כל הסכומים‪-‬‬
‫אומדן עלויות ביצוע בלבד ללא מע"מ(‪.‬‬
‫)דירוג‪.(5-‬‬
‫‪ .2.1.5.1‬המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה אזרחית‪/‬‬
‫אדריכלות‪ /‬הנדסת תעשיה וניהול‪ /‬תואר שני בהנדסה אזרחית‪ /‬הנדסאי בנין‪ /‬הנדסאי‬
‫אדריכלות‪.‬‬
‫‪ .2.1.5.2‬המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר כמנהל פרויקט מדירוג‪ ,5-‬בתקופות התקשרות בנות שנה‬
‫כל אחת לפחות‪ ,‬של ‪ 1‬שנה לכל הפחות‪ ,‬במתן שירותי ניהול פרויקטים מול גופים‬
‫מוכרים‪ :‬נתיבי ישראל‪ ,‬חכח"י‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬ר"י‪ ,‬משהב"ט‪ ,‬חנ"י‪ ,‬מ‪.‬מ‪.‬י‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬נת"ע‪ ,‬חוצה ישראל‪ ,‬מוריה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות‪ ,‬נתיבי הגז‪,‬‬
‫תש"ן‪,‬שפד"ן‪,‬רשויות אזוריות‪.‬‬
‫‪ .2.1.5.3‬דיפלומה על סיום התואר‪.‬‬
‫‪ .2.1.5.4‬תעודת רישום בפנקס מהנדסים‪/‬אדריכלים‪/‬הנדסאים‪.‬‬
‫‪ .2.1.5.5‬רישיון מהנדס‪/‬אדריכל בתוקף‪.‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫‪.3‬‬
‫סעיפים נוספים רלוונטיים לתנאי הסף‪:‬‬
‫‪ ‬על המציע לחתום בחתימה וחותמת על כל דף של ההצעה‪ ,‬סה"כ ‪ 14‬דפים‪.‬‬
‫‪ ‬על המציע לצרף לבקשת המועמדות לכניסה למאגר ניהול פרויקטים את המסמכים המפורטים בטופסי‬
‫הפניה‪.‬‬
‫‪ ‬השכר בגין שירותי ניהול פרויקטים ייקבע על פי תעריף לניהול פרויקטים המאושר בנתיבי ישראל‬
‫והמעודכן בתקופת מתן השירותים‪.‬‬
‫‪ ‬את טפסי הפנייה ניתן לקבל במשרדים הראשיים של נתיבי ישראל בכתובת רח' אריאל שרון ‪ ,3‬אור‬
‫יהודה‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬בימים א –ה בין השעות ‪ 9:00-15:00‬ו‪/‬או באתר האינטרנט ‪www.iroads.co.il‬‬
‫)מסלול‪ :‬דרך הקישור "מידע לספקים"‪" ,‬מאגר ספקים"‪",‬רישום למאגר ניהול פרויקטים"(‪.‬‬
‫‪ ‬לבירורים ניתן לפנות למר אדם אשורוב‪ ,‬מנהל תחום מאגרי ספקים‪ ,‬בדוא"ל ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ‬בקשות מפורטות למועמדות למאגר בהתאם לדרישות טפסי הפניה יש להגיש אך ורק במשרדים‬
‫הראשיים של נתיבי ישראל כאמור לעיל‪ ,‬לידי מר אדם אשורוב‪ ,‬מנהל תחום מאגרי ספקים‪.‬‬
‫‪ ‬יש למסור את המסמכים באופן ידני בתוך מעטפה סגורה ועליה פרטי המציע‪ :‬חומר שיועבר באופן‬
‫אחר לא יטופל‪.‬‬
‫‪ ‬נתיבי ישראל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף בעתיד תנאים ודרישות נוספות אשר תהפוכנה‬
‫לדרישות סף‪.‬‬
‫‪ ‬תוך שנה מאישור הספק במאגר מחויבים מנהלי הפרויקטים המפורטים בסעיף ‪ 3‬בנספח א' "טופס‬
‫הפניה" להירשם לקורס ניהול פרויקטים בנתיבי ישראל‪ ,‬ולצורך כך מנהלי הפרויקטים אשר לא‬
‫נרשמו עד כה במאגר שמי לניהול פרויקטים )טפסים מפורסמים באתר החברה( יהיו מחויבים‬
‫להירשם אליו‪.‬‬
‫‪ ‬מובהר‪ ,‬כי המציע מתחייב לעמוד בכל עת בכל תנאי הסף לרבות‪ ,‬תנאים ודרישות נוספות שיהיו )אם‬
‫יהיו( כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ ‬המציע מתחייב להודיע לנתיבי ישראל על כל שינוי שיחול אצלו בקשר לתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ ‬החברה אינה מחויבת להעסיק בעל מקצוע המצטרף למאגר על פי הזמנה זו‪ .‬פניית החברה אל מי‬
‫מבעלי המקצוע לשם קבלת שירותים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה‪.‬‬
‫‪ ‬החברה רשאית להתנות את כניסת המועמד למאגר הספקים בקיום ראיון ראשוני עם המציע לפני‬
‫כניסתו למאגר‪.‬‬
‫‪ ‬החברה רשאית להתנות את כניסת המועמד למאגר הספקים בהגשת מכתבי המלצה ‪ /‬פרטי ממליצים‪.‬‬
‫‪ ‬נציגי נתיבי ישראל המצוינים להלן יעבירו לאגף הבטחת איכות משוב בסיום כל פרויקט‪:‬‬
‫‪ ‬מנהל אגף ההתמחות הרלוונטי או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ ‬מנהל הפרויקט שבו פועל‪/‬פעל המציע או מי מטעמו‪.‬‬
‫מסקנות שיגובשו ע"י אגף הבטחת איכות ויסתמכו על המשובים המצוינים לעיל‪ ,‬יאפשרו לנתיבי ישראל‬
‫להעריך את איכות המציע ובהתאם לכך רשאית נתיבי ישראל להשאיר ‪ /‬למחוק את המציע מהמאגר‪.‬‬
‫‪ ‬הצעת המציע תכלול את האסמכתאות הבאות המפורטות בנספח ב'‪.‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫לכבוד‬
‫נתיבי ישראל‪ -‬החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ‬
‫הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים ותעריפים של החברה‬
‫אנו הח"מ ________________‪ ,‬מס' ע‪.‬מ‪/‬ח‪.‬פ _________________‪ ,‬בעת הגשת מועמדותנו למאגר‬
‫הספקים של נתיבי ישראל‪-‬החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מצהירים כי‬
‫בחתימתנו על מסמך אנו מאשרים את הסכמתנו לתת שירותים לחברה עפ"י נהלי החברה‪ ,‬לרבות עפ"י המפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬ידוע לנו‪ ,‬שהחברה מעסיקה ספקים עפ"י הזמנות והסכמים סטנדרטיים ואנו מסכימים ומצהירים כלפי‬
‫החברה‪ ,‬כי בעת קבלת הסכמים‪/‬הזמנות שייצאו עבורנו מעת לעת ע"י החברה‪ ,‬אנו מתחייבים לחתום‬
‫עליהם ולעבוד לפי הסכמים‪ /‬הזמנות סטנדרטיים של החברה ועל פי מפתחות השכר הקבועים בתעריפי‬
‫החברה המתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של החברה‪ .‬כן אנו מתחייבים להמציא אישורי ביטוח עפ"י‬
‫תנאי ודרישות ההסכם ו‪/‬או ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לנו‪ ,‬כי הפרת הסכמה והצהרה זו‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬עלולה להביא לגריעתנו מתוך מאגר הספקים של‬
‫החברה ולהפסקה לאלתר של כלל התקשרויות החברה איתנו‪ ,‬וכי אין בהסכמה ו‪/‬או הצהרה זו כדי לגרוע‬
‫מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לחברה על פי כל דין ‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫________________________________‬
‫חתימת מורשי חתימה וחותמת של הספק‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫לכבוד‬
‫נתיבי ישראל‪ -‬החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן‪":‬החברה"(‬
‫הצהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים‬
‫המועסק‪/‬ת במשרד‬
‫אני הח"מ ________________‪ ,‬נושא‪/‬ת ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________________‪,‬‬
‫_____________________ )להלן‪" :‬המשרד"( בתפקיד ______________________‪ ,‬בנוסף לחובות‬
‫והאיסורים החלים עלי מכוח הדין‪ ,‬לרבות חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977-‬מצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1.1‬לאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי‪ ,‬אני מצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת‪ ,‬כי אין לי עצמי ו‪/‬או לבני משפחתי‬
‫כל עניין אישי‪ ,‬כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו‪/‬או בחשש לניגוד עניינים עם אינטרסי החברה או‬
‫פעילותה‪ ,‬או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬אני מצהיר ומתחייב‪ ,‬כי במהלך תקופת רישום המשרד במאגרי החברה וכן במקרה של התקשרות המשרד עם‬
‫החברה‪ ,‬כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרות‪ ,‬אף אם פג תוקפה על פי העניין‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1.2.1‬אודיע לחברה לאלתר ככל שיהיה לי קשר משפחתי ו‪/‬או עסקי עם מי מעובדי החברה ו‪/‬או עם כל גורם‬
‫אחר שעלול להשפיע על קידום עניינים עסקיים בתחומים לגביהם אדרש לספק שירותים לחברה‪.‬‬
‫‪ 1.2.2‬בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל‪ ,‬אודיע מיידית לחברה על כך‪ ,‬תוך הצגת הסיבות‬
‫לחשש‪ .‬רק לאחר קבלת אישור החברה‪ ,‬ככל שיינתן‪ ,‬אהיה רשאי להמשיך בפעילות מול החברה‪.‬‬
‫‪ 1.2.3‬במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים‪ ,‬אודיע על כך לחברה ללא כל דיחוי‪,‬‬
‫אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה‪.‬‬
‫‪ .2‬לא אעסוק במתן שירותים מקבילים מטעם משרד ו‪/‬או תאגיד אחר במישרין ו‪/‬או בעקיפין כלפי החברה‬
‫ביחס להתמחויות לגביהן הנני מספק שירותים לחברה‪ .‬ככל שתימסרנה לי עבודות בחברה‪ ,‬בניגוד‬
‫להתחייבותי זו‪ ,‬הנני מתחייב להפנות את תשומת לב החברה לכך בכתב ‪ -‬לאלתר‪.‬‬
‫‪ .3‬ככל שהמשרד‪/‬תאגיד בו הנני ממלא תפקיד מספק לחברה שירותי ניהול פרויקטים הנני מתחייב‪ ,‬כי לא‬
‫אעסוק במתן שירותי תכנון לחברה ולהיפך ‪ -‬ככל שהמשרד‪/‬תאגיד בו הנני ממלא תפקיד מספק לחברה‬
‫שירותי תכנון‪ ,‬הנני מתחייב‪ ,‬כי לא אעסוק במתן שירותי ניהול פרויקטים לחברה‪ .‬כמו כן‪ ,‬תהא ראשית‬
‫החברה לגרוע אותי מאחד מהמאגרים או יותר‪ ,‬בשים לב להתחייבותי הנ"ל‪.‬‬
‫ככל שתימסרנה לי עבודות בחברה‪ ,‬בניגוד להתחייבותי זו הנני מתחייב להפנות את תשומת לב החברה לכך‬
‫בכתב לאלתר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 4.1‬לא להציע ו‪/‬או לתת ו‪/‬או לקבל‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬כל טובת הנאה ו‪/‬או כסף ו‪/‬או כל דבר בעל ערך‬
‫במטרה להשפיע במישרין ו‪/‬או בעקיפין על החלטה ו‪/‬או מעשה ו‪/‬או מחדל של החברה או נושא משרה‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫בחברה ו‪/‬או עובד החברה או מי מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר‪ ,‬בקשר להתקשרות ו‪/‬או כל הסכם‪/‬הזמנה מול‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬לא לשדל ו‪/‬או לשתף פעולה במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬עם נושא משרה בחברה ו‪/‬או עובד החברה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי‪/‬סודי הקשור להליך התקשרות כלשהו ו‪/‬או לכל‬
‫חוזה‪/‬הזמנה הנובעים ממנו‪.‬‬
‫‪ 4.3‬לא לשדל ו‪/‬או לשתף פעולה‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬עם נושא משרה בחברה ו‪/‬או עובד החברה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר במטרה לקבל תשלומים בצורה מלאכותית ו‪/‬או בלתי חוקית‪.‬‬
‫‪ 4.4‬לא פעלתי ו‪/‬או לא אפעל בניגוד לאמור בס"ק ‪ 4.3 - 4.1‬לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של ו‪/‬או עם‬
‫החברה ו‪/‬או כל חוזה‪/‬הזמנה שנובעים מהם‪.‬‬
‫ולראיה על החתום‪:‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫_____________________‬
‫שם המצהיר‪/‬ה‬
‫___________________‬
‫חתימת המצהיר‪/‬ה‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫תאריך ‪________:‬‬
‫טופס פתיחת תיק ספק‬
‫טלפון ‪_________________ :‬‬
‫טלפון סלולרי ‪____________ :‬‬
‫פקס ‪__________________ :‬‬
‫איש קשר ‪______________ :‬‬
‫שם ספק ‪___________________________ :‬‬
‫ח‪.‬פ‪ / .‬ת‪.‬ז‪__________________________ : .‬‬
‫כתובת ‪_____________________________:‬‬
‫דוא"ל ‪______________________________:‬‬
‫פרטי חשבון בנק ‪:‬‬
‫_________________‬
‫מספר הבנק ‪_______________ :‬‬
‫שם הבנק‪:‬‬
‫מספר סניף ‪_______________ :‬‬
‫מספר חשבון‪_________________ :‬‬
‫כתובת הסניף ‪____________________________________________________ :‬‬
‫נבקשכם לצרף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫העתק המחאה מבוטל‬
‫אישור על פטור מס במקור‪ /‬אישור בדבר שיעור ניכוי המס במקור‬
‫אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו ‪1976‬‬
‫מורשי החתימה של הספק ‪:‬‬
‫שם ‪:‬‬
‫_________________‬
‫תפקיד‪_________________ :‬‬
‫שם ‪:‬‬
‫__________________‬
‫תפקיד‪__________________ :‬‬
‫חותמת ‪ +‬חתימת הספק ‪________________ :‬‬
‫אישור הבנק ‪ /‬עו"ד ‪/‬רו"ח‬
‫אנו החתומים מאשרים בזאת‪,‬כי חשבון הבנק הצויין לעיל הוא חשבון הבנק של החברה ‪ /‬ספק בלבד‪,‬וכי החתום‬
‫מעלה מוסמך לחתום בשם החברה ‪ /‬הספק ‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימת הבנק‪/‬עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫הוקלד ע"י ______________ בתאריך‪_____________ :‬‬
‫נבדק ע"י ______________ בתאריך‪_____________ :‬‬
‫אושר ע"י ______________ בתאריך‪_____________ :‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫נספח א'‬
‫נתיבי ישראל מזמינה בזה הצעות מחברות ו‪ /‬או יחידים העומדים בקריטריונים המפורטים להלן להצטרפות‬
‫למאגר ניהול פרויקטים באחד או יותר מתחומי ההתמחות המוצעים‪.‬‬
‫טופס הפניה‬
‫)ימולא ע"י המציע(‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫את ההצעות יש להגיש על גבי טופס ההזמנה המצ"ב בלבד‪.‬‬
‫ניתן לצרף מסמכים נוספים בהתאם לנדרש‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ 1.1‬שם המציע )החברה‪/‬העוסק(‪:‬‬
‫ח‪.‬פ‪) .‬חברה בלבד(‪/‬ע‪.‬מ‪/.‬אחר‪:‬‬
‫אתר אינטרנט ‪:‬‬
‫איזור גיאוגרפי‪:‬‬
‫)צפון‪,‬דרום‪,‬מרכז(‬
‫‪ 1.2‬נציג החברה‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫מס' פקס‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫שם‬
‫תפקיד‬
‫‪ .1.3‬דירקטורים במציע‪:‬‬
‫)חברה בלבד(‬
‫‪ .1.4‬מנהלים במציע‪:‬‬
‫‪ .1.5‬האחזקות במציע‪:‬‬
‫)חברה בלבד(‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫‪ .3‬מצבת כח האדם של המציע ‪:‬‬
‫בטבלה הבאה יש למלא את פרטי כ"א של כל העובדים המועסקים ע"י המציע‪ ,‬יש למלא אך ורק העובדים ע"פ‬
‫הנדרש בקריטריונים המפורטים לעיל‪ .‬שים לב כי העובדים הרלוונטיים לרישום ותיעוד הינם אך ורק מנהלי‬
‫פרויקטים מוסמכים‪ ,‬כאשר הינם עובדים שכירים בחברה )אורגניים(‪.‬‬
‫חל איסור לציין עובדים שאינם שכירים‪.‬‬
‫מס"ד‬
‫פרטי מנהל הפרויקט‬
‫תחום‪-‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫שם‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫שם‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪2‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪3‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪4‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫דירוג‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫‪ .4‬ניסיון לצורך הוכחת אמות המידה המפורטות בסעיף ‪ 2‬להצעה‪,‬‬
‫ימולא עבור כל מנהל פרויקט מוסמך בטבלה נפרדת‪:‬‬
‫תחום השירותים‬
‫בפרויקטים‬
‫תיאור‬
‫הפרויקט‬
‫)ניהול פרויקטים(‬
‫תקופת ניהול‬
‫הפרויקט‬
‫לקוח ‪ /‬ממליץ‬
‫)לרבות שם‬
‫המזמין ופרטי‬
‫איש קשר‪ ,‬לרבות‬
‫מס' טלפון(‬
‫היקף כספי של‬
‫הפרויקט‬
‫הערות‬
‫)בהתאם להיקף המצוין‬
‫בדירוגים סעיף ‪) ,(2.1‬כל‬
‫הסכומים‪-‬אומדן עלויות‬
‫ביצוע בלבד ללא מע"מ(‬
‫* מצ"ב המלצות בכתב מאת הממליצים המפורטים לעיל‬
‫* אימות חתימת המציע‬
‫חתימה וחותמת‬
‫המציע‬
‫תאריך‬
‫חתימת וחותמת עו"ד‬
‫)חברה בלבד(‬
‫הריני מצהיר ומאשר בחתימתי‪ ,‬כי החתומים בשם המציע הינם מורשי‬
‫חתימה מטעמו‪ ,‬ורשאים לחייב אותו‪.‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫תאריך‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫‪ .5‬הנני מצהיר בזאת‪ ,‬כי קראתי והבנתי את האמור בפרק תנאי הסף‪ ,‬בתעריף ניהול פרויקטים המפורסם ע"י‬
‫נתיבי ישראל באתר האינטרנט הרשום מטה וכי בהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנני מסכים לכל האמור בפרק תנאי הסף‪ ,‬תעריף ניהול פרויקטים העדכני של נתיבי ישראל ‪ ,‬וכי לא יהיו לי‬
‫כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי הסף ו‪/‬או המחירון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנני מאשר כי כל המידע המועבר על ידי הינו נכון ואמיתי‪.‬‬
‫שם המציע‪________________ :‬‬
‫כתובת‪___________________ :‬‬
‫טלפון‪____________________ :‬‬
‫פקס‪____________________ :‬‬
‫____________________‬
‫___________________‬
‫תאריך‬
‫חותמת‬
‫המציע‬
‫____________________‬
‫יש לשלוח את המסמכים בתוך מעטפה סגורה ועליה פרטי המציע‪.‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬
‫חתימת‬
‫חטיבת משאבים ומנהל‬
‫להיות אדם‪ ,‬לעבוד עם אנשים‪ ,‬להניע חברה להצלחה‬
‫נספח ב'‬
‫‪ .6‬מסמכים ‪ -‬להלן רשימת מסמכים אותם יש לצרף לתיק הבקשה כתנאי חובה לעמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫א‪" .‬טופס הפניה" בנוסח המצורף למסמך זה כנספח א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬תעודת עוסק מורשה‬
‫ג‪ .‬מכתב המלצה מטעם גופים מוכרים איתם עבד המציע המאשר את משך הניסיון של המציע מול הגופים‬
‫הנ"ל‪ ,‬כולל רשימת ממליצים הכוללת‪ :‬שם משרד‪ ,‬שם ממליץ‪ ,‬מס' טלפון‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישור על ניהול ספרים‬
‫אישור על ניהול ספרים על‪-‬פי פקודת מס הכנסה‪ .‬אישור בתוקף של פקיד השומה או לחליפין מרואה החשבון של המציע‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניכוי מס במקור‬
‫על פי פקודת מס הכנסה‪ .‬יש להמציא אישור בתוקף אשר ניתן ע"י פקיד השומה‪.‬‬
‫ו‪ .‬אישור רשם החברות‬
‫תעודת רישום חברה אצל רשם החברות‪.‬‬
‫ז‪ .‬אישור בעלים ומורשי חתימה‬
‫אישור זה יכלול ‪ 3‬חלקים‪:‬‬
‫א‪ .‬שמות המנהלים בחברה שהם מורשי חתימה )שם ומספר זהות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעלי החברה )שם ומספר טלפון(‪ ,‬אם החברה מוחזקת ע"י חברה אחרת את מס' הח‪.‬פ‪ .‬ואם החברה מוחזקת ע"י נאמן )עו"ד(‬
‫יש לציין את שמו ומספר הזהות שלו‪.‬‬
‫ג‪ .‬שמות בעלי המניות ושיעור האחזקה שלהם באחוזים‪.‬‬
‫המסמך יוגש כמסמך מקור חתום ע"י רואה חשבון החברה או ע"י עורך דין‪.‬‬
‫ח‪ .‬אישור על מספר עובדי החברה ‪ /‬המציע‬
‫יש לצרף טופס ‪ 102‬עדכני שדווח למוסד לביטוח לאומי והצהרה מרו"ח או עו"ד על העסקת עובדים שכירים במציע )אין חובה‬
‫להציג פרטים אישיים מעבר לשם פרטי‪ ,‬שם משפחה ות‪.‬ז‪.(.‬‬
‫ט‪ .‬הסמכה ל‪ ISO -‬בתוקף )אם קיים(‪.‬‬
‫י‪ .‬תעודת ביטוח אחריות מקצועית ואחריות צד ג'‬
‫יש למסור עותק של פוליסת הביטוח‪.‬‬
‫יא‪ .‬פרופיל החברה‪/‬המש רד הכולל פירוט הניסיון המקצועי במסגרת פרויקטים שבוצעו‪ ,‬רשימת ציוד ותוכנות‬
‫בהם המשרד משתמש‪.‬‬
‫יב‪ .‬קורות חיים של העובדים המקצועיים הבכירים‬
‫עובד בכיר הינו עובד בעל תפקיד הנחשב למומחה בהתמחות המבוקשת‪) :‬ראש צוות או אחר(‬
‫יג‪ .‬תעודות הסמכה אקדמאיות‬
‫יש לצרף תעודת ההסמכה כגון‪ :‬תעודה על סיום התואר‪ ,‬קורסים וכד'‪ ,‬עבור כל בעל מקצוע‪.‬‬
‫יד‪ .‬הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים ותעריפים של החברה‪,‬הצהרה והתחייבות בדבר‬
‫העדר ניגוד עניינים‪,‬טופס פתיחת תיק ספק‪,‬החתומים בחתימה וחותמת‪.‬‬
‫טו‪ .‬טבלאות המוצגות להלן בסעיפים ‪ 3,4‬בנספח א'‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות‪ ,‬וכי ההוצאות הכרוכות בהגשת המידע‬
‫יחולו על המגיש בלבד והמגיש לא יהא זכאי לכל פיצוי ו‪/‬או שיפוי בגין הכנת ו‪/‬או הגשת הממצאים המתבקשים‪.‬‬
‫החברה אינה מתחייבת להשתמש במידע‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬והשימוש במידע נתון לשיקול דעתה המוחלט של‬
‫החברה‪ .‬הנוסח המלא של דרישות הקבלה למאגר הוא הקובע ומודעה זו כפופה לכל התנאים המלאים של נוסח‬
‫זה‪.‬‬
‫איתך בכל הדרכים‬
‫כתובתנו באינטרנט ‪www.iroads.co.il :‬‬
‫שירות לקוחות ודיווחי תנועה‪*2120 :‬‬
‫אגף חוזים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אריאל שרון ‪ ,3‬אור יהודה‪ ,‬מיקוד ‪ ,650001‬ת‪ .‬ד ‪ 1021‬טל‪ 03-7355851 :‬פקס‪www.iroads.co.il 03-7355700 :‬‬