2016 www.osrcjedezeleterana.si

Comments

Transcription

2016 www.osrcjedezeleterana.si
PROGRAM 12. PRIREDITVE V OSRČJU DEŽELE TERANA
v vaseh KS Tomaj, sobota, 28.5.2016
13.00
OTVORITEV – v Križu pri vaškem domu
- Kraška pihalna godba Sežana, dirigent Ivo
Bašič
- pozdravni nagovor predsednika KS Tomaj Nika
Seražina
- pozdravni nagovor župana Občine Sežana Davorina Terčona
- nastop harmonikarjev KD Kraška harmonika
Sežana
- nagovor kraljice terana Kristine Tavčar
- pozdravni nagovor Slovenskega reda vitezov
vina – dr. Livijo Jakomin, konzul reda in vodja
omizja Slovenske Istre in Krasa
- študijski krožek Noša, ljudsko petje in zgodbe z
Vrhov, Razvojnega društva Vrhe
- pozdravni nagovor predstavnika Evorpskega
reda vitezov vina
- KD Kraška harmonika
- razglasitev zmagovalnega vina in viteškega vina
izmed odprtih domačij “V osrčju dežele terana”
- nastop Kraške pihalne godbe
Program povezuje Barbara Čepirlo
14.00 – 20.00
Degustacija vin na odprtih domačijah. Na ogled
in v pokušino so vzporedno še:
V Tomaju
- na placu stojnice:
Zeliščna kmetija Rogelja
Kraški brinjevec – Turistična kmetija pri Filetu
Konopljini CBD izdelki Hempika
- na kmetiji Šperne stojnica konopljinih izdelkov
- na kmetiji Pupis predstavitev kmetijske
mehanizacije Agromehanika, Kranj
- na kmetiji Petelin-Rogelja stojnica sožitje
čokolade in teranovega likerja ter razstava
likovnih del in nakita umetnice Jasmine Rojc
- na Kmetiji Škerlj, Tomaj 46, predstavitev
naravne kozmetike ter prodaja knjige
Kosovelovi v Tomaju
- na kmetiji Žerjal, Tomaj 75, degustacija sirov in
ostalih izdelkov iz kozjega mleka
12. tradicionalna prireditev
V Križu
- na kmetiji Bole veselo z domačim
harmonikarjem
- na kmetiji Tavčar Pri Starčih video prikaz
trgatve ter videopredstavitev osmice
Posebnosti letošnje prireditve:
- odprto dvorišče Tončinove domačije v Križu,
kjer bo med 14.00 – 20.00 uro prikaz kraške
kulinarike ter druženje z ljudskimi pevci in
godci s Krasa, Istre in Trsta
- ogled kraške jame na Filipčjem Brdu 10, pri
domačinu Janezu Čaču
- pri vaškem domu v Križu predstavitev
starodobnikov Primorskega klub ljubiteljev
starih motornih vozil Balilla
- v vaškem domu v Križu razstava slik “Dediščina
Krasa”, slikarja Marjana Miklavca
14.00
Na kmetiji Tavčar Pri Starčih krajša delavnica:
Zgodba o teranu. Delavnico bo vodil enolog
Boštjan Zidar.
14.30
Pod latnikom najstarejše trte teranovke na
Turkovi domačiji v Šepuljah druženje Slovenskega
reda vitezov vina z Evropskim redom vitezov vina
in obiskovalci.
V času prireditve si lahko:
- ogledate Kosovelovo domačijo v Tomaju med
14.00 – 17.00 uro
- obiščete grob Srečka Kosovela na Tomajskem
pokopališču
- sprehodite se po Kosovelovi poti
- ogledate obe tomajski cerkvi sv. Petra in Pavla,
cerkev Device Marije od 14.00 – 17.00 ure, ter
cerkev sv. Križa v Križu v času od 14.00 – 15.30
ure
- v gostilni Tomaj si lahko privoščite krožnik jote
po ugodni ceni
Vabimo vas, da se udeležite naše prireditve ter preživite z nami lepo popoldne.
(Prireditelj si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.)
Informacije: http://osrcjedezeleterana.si
2016
Sobota, 28. maj 2016
11logo hitra ribica.pdf 1 6.5.2016 15:13:31
www.osrcjedezeleterana.si
Grahovo Brdo
Vinar, ki je odprl svojo klet, je:
Marko Mahnič, Grahovo Brdo 1
KAPELICA
STARA TURKOVA TRTA
Utov
lje
Šepulje
1
Do
br
av
lje
Sežan
a
Seno ,
žeče
Križ,
Dobravlje
Kr
iž
lje
tov
Du
2016
Tomaj
Filipčje Brdo
Vinar, ki je odprl svojo klet: Zlata in Mirko Benčič, Filipčje Brdo 4
AP
4
10
Ogled kraške jame:
Janez Čač, Filipčje Brdo 10
CERKEV
53
Sežana,
Senožeče
Križ
Duto
vlje
Dobra
vlje
AP
46
TONČINOVA
DOMAČIJA
Križ 186
tov
lje
34
Filipč
je Brd
13
AP
Du
18
30
75b
Gostilna Tomaj
29
88
AP
o
137
158
Avtobusna postaja
Vinarji in sirar, ki so odprli
svoja vrata:
Metod Šonc, Tomaj 13
Izidor Škerlj, Tomaj 53
Matjaž Žerjal, Tomaj 75B
Kmetija Petelin-Rogelja, Tomaj 18
Marko Pupis, Tomaj 29
Bogomil Starc, Tomaj 88
Boris in Igor Škerlj, Tomaj 46
Aleš Štolfa, Tomaj 34
Rado Šperne, Tomaj 30
Sež
AP
Avtobusna postaja
VD
Vaški dom
ana
VD
Sežan
a
Vinarja, ki sta odprla svoji kleti:
Darko Bole, Križ 137
Vinska klet pri Starčih - Milena in Bogdan Tavčar, Križ 158