når Du Skal SenDe Pakker til virkSomHeDer i

Comments

Transcription

når Du Skal SenDe Pakker til virkSomHeDer i
NÅR DU SKAL SENDE PAKKER TIL VIRKSOMHEDER I DANMARK
ERHVERVSPAKKER
Erhvervspakker sender du til virksomheder i Danmark, og de kan veje op til 31,5 kg.
I den forbindelse tilbyder Post Danmark dig også en række services, der gør livet nemmere
for dig – og dine kunder.
DAG-TIL-DAG LEVERING LANDET RUNDT
STYR PÅ PAKKEN MED TRACK & TRACE
Når du sender en Erhvervspakke, er den fremme næste
hverdag, med mindre pakken går til Bornholm, hvor det
tager en ekstra dag.
Vi scanner dine Erhverspakker undervejs og følger dem
således elektronisk hele vejen frem til modtageren.
Du kan selv følge med på www.postdanmark.dk under
Track & Trace.
FLEXLEVERING
Sender du pakker til modtagere, som ikke er på adressen,
når pakken bliver leveret, kan du sende pakken med
serviceydelsen Flexlevering. Pakkebuddet afleverer
Erhvervspakken i fx carporten eller ved indgangsdøren.
Flexlevering sparer modtageren for en tur på posthuset,
men skal selvfølgelig bruges med omtanke. Indholdet af
pakken skal være uden værdi for andre end modtageren.
SMS/E-MAIL BESKED
Med serviceydelsen SMS/e-mail besked kan dine kunder
få besked med en sms eller en e-mail, når din Erhvervspakke er på vej – og når den eventuelt skal afhentes.
Efter fem dage får modtageren en påmindelse, hvis
pakken endnu er uafhentet.
AFHENTNING/INDLEVERING
BEVIS FOR MODTAGELSE
Vi får altid modtagerens kvittering for, at de har
modtaget Erhvervspakken, og du kan altid få en kopi
ved at ringe til os på tlf. 70 11 12 30. Har du aftalt
Flexlevering, nøjes vi dog med at scanne pakken, når
vi udleverer den.
LEVERING FØR KL. 10
Har du og din kunde brug for, at Erhvervspakken er
fremme tidligt, dvs. inden kl. 10, kan du tilkøbe det som
en ekstra service.
Post Danmark afhenter Erhvervspakker efter nærmere
aftale med dig. Du kan også indlevere Erhvervspakker på
posthuset.
EKSTRA SERVICE TIL DINE KUNDER: RETURPAKKER
Vil du yde dine kunder den service at betale, hvis de
ønsker at returnere en Erhvervspakke til dig, skal du
bruge Returpakker. Du kan bestille en Returpakke
elektronisk gennem dit udskrivningssystem, så klarer
vi resten. Alternativt kan du vælge selv at sende en
Returpakkeseddel til din modtager.
0714
Ring til Post Danmark
på 70 11 12 30, hvis
du har spørgsmål til
Erhvervspakker.
VÆRDIPAKKER
Du kan vælge at sende din Erhvervspakke som Værdipakke,
hvis du sender penge eller særligt kostbare genstande.
HVIS UHELDET ER UDE
Bliver din Erhvervspakke beskadiget, eller bliver den væk,
yder vi erstatning på op til 4.800 kr. Vi har også en supplerende transportforsikring for pakker med tilladt indhold. Forsikringsværdien er op til 100.000 kr. pr. pakke.
PAKKER MED OMTANKE
Vil du gøre noget ekstra for miljøet og klimaet, kan du vælge Pakker med omtanke. For en beskeden merpris garanterer vi, at det CO2-aftryk, som din Erhvervspakke sætter, bliver udvisket, inden det er sat: I samarbejde med The
CarbonNeutral Company i London er vi med i tre projekter,
der reducerer CO2. Merprisen bidrager til disse projekter.
FARLIGT INDHOLD
Skal du sende Erhvervspakker med farligt indhold, skal
du kontakte os, så vi kan aftale det nærmere.
Hvis Erhvervspakkens almindelige vægt er større end volumenvægten, bestemmer den almindelige vægt alene
prisen. Eksempel: En pakke på 6 kg der måler 50 x 50 x
20 cm bliver prisfastsat som en pakke der ligger i intervallet 10-15 kg. Det er fordi volumenvægten er 14 kg:
50 cm x 50 cm x 20 cm x 280 kg
= 14 kg
1.000.000
VÆGT OG FORMATER
Erhvervspakker må højst veje 31,5 kg (brutto)
og skal holde sig inden for visse formater:
Minimum: 14 x 9 cm. Som rulle eller stang:
Længde 10 cm, og længden + 2 x diameter
= 17 cm.
Maksimum: Længde 220 cm, og længden + den
største omkreds målt i en anden retning end
længden = 360 cm.
360 cm
HUSK ALTID ADRESSELABELS
Du skal altid forsyne dine Erhvervspakker med adresse
labels. De skal indeholde alle de informationer, som vi har
beskrevet nærmere i vores specifikationer, du får ved
henvendelse til os.
220 cm
ELEKTRONISK DATAUDVEKSLING – EDI
For hver enkelt Erhvervspakke skal du sende en elektronisk transportordre til Post Danmark i EDI-format. EDI-data skal være os i hænde senest når vi modtager
Erhvervspakken, dog tidligst syv dage før.
Sådan leverer du EDI-transportordrer:
•Brug Pacsoft Online, som er en gratis, webbaseret løsning, Post Danmark stiller til rådighed for din virksomhed
•Brug et standardforsendelsessystem,
som andre udbydere leverer.
•Brug et EDI-system, som du selv har udviklet
KREDIT OG FAKTURERING
Post Danmark sender i starten af hver måned en samlet
faktura for den foregående kalendermåneds ydelser.
BRUG FOR AT VIDE MERE?
Klik ind på www.postdanmark.dk/logistik, eller ring på
70 11 12 30, hvis du ønsker mere information.
VÆGT OG VOLUMEN SÆTTER PRISEN
Længde (cm) x højde (cm) x bredde (cm)
x 280 kg
1.000.000
0714
Den grundlæggende pris for at sende en Erhvervspakke
fastsætter vi automatisk ud fra vægt og mål. Både vægt
og volumenvægt er i spil. En kubikmeter svarer til 280 kg,
og volumenvægten beregnes således: