Organisasjonskart - Kongsberg Kommune

Comments

Transcription

Organisasjonskart - Kongsberg Kommune
Organisasjonskart oppdatert 1. juni 2016
Symbolforklaringer:
Rådmann
Wenche Grinderud
Ass. Rådmann
Hilde Enget
Kommunalsjef/
Seksjonsleder
Team/Avd.leder
utredningsstab
Koordinator
Aud Sperle
Stab og støtte
Oppvekstkontoret
Cathrine Frogh
Kultur- og
velferdtjenesten
Heidi Hesselberg
Løken
Tekniske tjenester
Jens Sveaass
Oppvekst
Håvard Ulfsnes
Barneverntjenesten
Tone Risvoll Kvernes
Koordinator
Helse og omsorg
Gunhild Bergssaker
Idretts- og
svømmehall
Annette Skogmo
Brann- og redning
Rita Kirsebom 70 %)
Forvaltningsavd.
Erna Vebostad
Helsesøstertjenesten
Sidsel Johnsrud
Gamlegrendåsen
barnehage
Hanna Sandven
Skavanger barnehage
Kaja Borge Nicolaysen
Tislegård barnehage
Trude Abelsen
Kragsgate barnehage
Gry Anita Stegrimsen
Kulturskolen
Irene Bjørnnes
Forebyggende
Erik Rognli
Stab og service inkl
Kjøkken og vaskeri
Svein Gabrielsen
Utrykning
Rune O. Toverud
Integrering/
flyktningetjenesten
Cherif Ousmann
Rekrutten barnehage
Karin Bærstad
Vann, avløp og
renovasjon
Roar Jarness
Venåsløkka
barnehage
Jondalen skole
Monica Reitan
Vibehaugen
barnehage
Kari Løken Thorsen
Raumyr skole
Ann Elin Urdal
SFO
Elin Kjennerud Kaasa
Kongsgårdmoen og
Hilde Selmer
Andersen
Hvittingfoss
Anne Maja Bakken
Ungdomskontor
Kari- Ann Hellingsrud
Plan, bygg og
landbruk
Rita Kirsebom (30 %)
Hvittingfoss
barnehage
Inger Lise G.Bjerknes
Biblioteket
Elisabeth Bergstrøm
Hvittingfoss bo og
behandlinssenter
Anne Maja Bakken
Utvikling og
kulturanlegg
Bjørn- Tore
Ødegården
Kart og geodata
Per Tore Brunæs
Hjemebaserte
tjenester og
Dagsenter
Else Marie Klevar
Sentrumsveien
boliger
Solfrid Bergtun
NAV
Torgunn Aaker
Vei, park og prosjekt
Erik Bergan
InstitusjonsTjenester
Kongsberg
Helle Anina Skou
Nygård
Frivilligsentral
Rigmor Råen
SFO
Vegard Rasch
Kristiansen
SFO
Tove Kristine Selseth
Legevakten
Nina Stølen
Wennersborg skole
Berit Fonsdal
SFO
Bjørg Landsgård
Berg Skole
Kristin Roaldstveit
Berg Skole SFO
Anne Liz Lande
Madsebakken skole
Elisabeth Bergvoll
Didriksen
SFO
Laila Stordalen Engan
Gamlegrendåsen
skole
Ola Øvergaard
SFO
Ellen Sønderaal
Skavanger skole
Britt Ellen Fagerheim
Hvittingfoss barne- og
ungdomsskole
Ingunn Wåla
SFO
Anita Schaug
Tislegård bo og
behandling
Øyvind Schefte
Møllergata
Gunn D. Vindem
Hanne Berntsen
Tislegård
ungdomsskole
Marianne Thorrud
Kongsberg
Norsksenter
Wenche Andersen
Avd. leder
(Konst) Elin Ristvedt
SFO
Trine Lunde
Bo, aktivitet,
avlastning
Anne Fossestuen
Rehab og
velferdsteknologi
Ambulerende team
rehab.
Ergoterapi
Hjelpemiddelsentralen
Psykisk helse og rus
Dagsenter Kveldsol
Psykisk helse og
russteam
Kragsgate/
Landstadsgate
bofellesskap
Fagansv.
Trude Aarvoll
Skrim ungdomsskole
Johnny Gangsøy
Landstadsgata 6A
Nina Skjersåker
Myntgata/Peckelsgt 4
Elisabeth Spiten Engh
Samordnede
tjenester til
hjemmeboende
Fung: Nils Martin
Løwehrl
Glitre Bofellesskap
Ingrid Neuman
Base Glitre
Camilla
Bjørnstadjordet
Base Nymoen
Anette Nordgård
Base Skavangertun
Guro Taksrud
Base Solstad
Siv Anita Fiskum
Skinnarberga
helsehus
Mona Edquist
Dagtilbud
Skavangertun avd 2
Pål H. Rønning
Solstad
Eirin Storaker
Tandberg
Fysioterapitjenesten
-Kommunal
fysioterapi
-Fysioterapeuter
med driftsavtale
Anne Kari Sigstad
Skarbek
SFO
Hilde Skullestad
Stengelsrud
Efteløt skole
Teddy Lykke
Vestsiden
ungdomsskole
Konst: Baard Olsen
Forebyggende og
rehabiliterende
tjenester
Anne Sissel Hove
Skavangertun avd 1
Ivar Fjelle
Lundeløkka
Ragnhild Heiret
Abelsgate/Christiesveg
Torunn Lien Westgaard
Tømmeråsgården/
Kvartsgangen
Elin Smith Andersen
Knut Hamsunsvei/
Brennerigata
Toril Richardsen
Lågen
arbeidstjenester
Dag og
aktivitetstilbud
Funksjonshemmede
Geir Askim

Similar documents