FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama

Comments

Transcription

FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama
Naravni začetki, Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju
nosečnosti, poroda in starševstva
Grablovičeva 54, 1000 Ljubljana, [email protected], www.mamazofa.org, 030 321 355
FB: Združenje Naravni začetki
Projekt FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama
Namen projekta FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama je na ustvarjalen in za ciljne skupine zanimiv
način prispevati k demokratizaciji vsakdanjega življenja žensk in moških v družinskem življenju s
krepitvijo enakopravnosti med spoloma v očetovski in materinski vlogi.
S kratkimi dokumentarnimi filmi, pisnimi sporočili, predavanjem ter medijskimi sporočili
bomo informirali, osveščali in opolnomočili moške in ženske v reproduktivnem obdobju - bodoče
starše, starše pa tudi stare starše - za sodelovalno in enakovredno starševstvo na samem začetku
družinskega življenja. Z našimi dejavnostmi bomo informirali in osveščali tudi zdravstvene in druge
strokovnjake, splošno javnost in odločevalce o pomenu tega za kratkoročno in dolgoročno zdravje in
kakovost ter demokratizacijo vsakdanjega življenja.
S snemanji in predvajanji kratkih dokumentarnih filmov, ki so osrednji del projekta, pokažemo na
problem neenakosti spolov v družinskem življenju in v zdravstvenem sistemu v času prehoda v
starševstvo, hkrati pa tudi dokumentiramo, kaj moški in ženske doživljajo, kako delujejo in razmišljajo
na poti v starševstvo, kje zaznavajo neenakosti ter kako skozi svoje notranje procese spreminjajo
sebe in odnos do partnerja/partnerice in do predpostavljene samoumevne vloge očeta in mame.
Obenem starši pričujejo o zunanjih pogojih, ki omogočajo ali pa ovirajo enakost spolov v družini, v
zdravstvenih ustanovah in družbi nasploh. Z dokumentarnim filmskim pristopom osveščamo in (se)
učimo vlog mater in očetov iz tega, kar je, kakor živijo drugi iz našega neposrednega kulturnega okolja
in hkrati iz življenja samega, spodbujamo aganžma vsakega posameznika in posameznice in ju
okrepimo s pričevanjem o poti v polno življenje matere in očeta, ki vključuje spremembe v notranjem in
zunanjem življenju.