Program dogodka - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Comments

Transcription

Program dogodka - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
»Spodbujanje znanstvene odličnosti v Obzorju 2020 –
prihajajoči razpisi«
Kraj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana
17. junij 2016
OSRE
9.30
9.45
9.50
10.10
10.20
10.35
10.40
11.00
11.10
11.30
11.40
12.10
12.25
12.30
12.45
12.55
13.10
13.20
13.35
13:45
14:00
14:10
Uvod in predstavitev razpisov programa Spodbujanja odličnosti in širjenja
sodelovanja 2016-2017 (Meta Dobnikar, MIZŠ)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje prijaviteljice (Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem)
Vprašanja in odgovori
Predstavitev razpisov Evropskega raziskovalnega sveta - ERC 2017 (Andreja Umek
Venturini, MIZŠ)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje člana evalvacijskega panela ERC (Sašo Džeroski, Odsek za tehnologije
znanja, IJS)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje prijavitelja na razpis ERC Starting grant (Mirt Komel, Katedra za
kulturologijo na FDV, UL)
Vprašanja in odgovori
Odmor
Predstavitev razpisov Marie Skłodowska Curie (Petra Tramte, MIZŠ)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje ocenjevalke MSCA predlogov (Milena Horvat, Odsek za znanosti o okolju,
IJS)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje prijavitelja na MSCA IF (Igor Muševič, Odsek za fiziko trdne snovi, IJS)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje prijaviteljice na MSCA sheme (Polona Škraba, Odsek za umetno
inteligenco, IJS)
Vprašanja in odgovori
Izkušnje prijaviteljice na MSCA ITN (Irena Škulj, Magneti Ljubljana d.d.)
Vprašanja in odgovori
Zaključek dogodka