Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus juni 2016

Comments

Transcription

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus juni 2016
Oversikt over ventetider
for
Lovisenberg Diakonale Sykehus
juni 2016
Dette er de samme ventetidene som ligger på helsenorge.no, men her er alle ventetidene
samlet for hele sykehuset.
Klinikk for kirurgi har sommerstengt i ukene 28, 29, 30 og 31.
Klinikk for medisin har noe redusert kapasitet grunnet ferieavvikling.
Aldersdemens
Utredning ved mistanke om aldersdemens, hos geriater
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Utredning
Dagkirurg
Innleggelse
uker
uker
uker
18
Bildediagnostikk
Generelt ønsker vi henvisningen sendt til oss for vurdering før vi
setter opp time. Tar ikke barn under 16 år.
Bentetthetsmåling DEXA, utredning av benskjørhet
14
CT-undersøkelse av bekkenet
12
CT-undersøkelse av brysthulen
12
CT-undersøkelse av bukhulen
12
CT-undersøkelse av hodet
12
CT-undersøkelse av nyrer/urinveier
12
CT-undersøkelse av kolon
3
MR-undersøkelse av bekkenet
6
MR-undersøkelse av bukhulen
6
MR-undersøkelse av hodet
6
MR-undersøkelse av nakke/rygg
6
MR-undersøkelse av armer/ben
6
Skulderartrografi med MR taes kun henvisninger fra sykehusets
egne spesialister
Røntgenundersøkelse
2
Revidert 09.06.16
Ultralyd undersøkelse, abdomen og urinveier
3
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Arrbrokk (brokk i operasjonsarr, mage)
15
8
5
Gastroskopi
5
Koloskopi
10
Lyskebrokk (åpen/kikkhull/laparaskopisk), voksne
15
12
8
Mage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterolog
30
Mage-tarmundersøkelse med 24 t pH- og trykkmåling i
30
14
10
Fordøyelsessystemet
spiserøret
Navlebrokk
15
Rektoskopi
6
Sykelig overvekt, utredning og livsstilsbehandling, voksne
14
Galleblære
5
8
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Hjerte og blodårer
Hjerteutredning, arbeids-EKG
12
Hjerteutredning, ultralyd av hjertet
22
Hjerteutredning, undersøkelse hos hjertespesialist
22
Åreknuter, behandling med laser/stream/radiofrekvens
8
25
Åreknuter, behandling med sklerosering
8
25
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Hud
Svette/rødme, behandling med operasjon (torakoskopisk
4
12
sympatektomi)
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Albue, tennisalbue/golfalbue (epikondylitt)
14
12
Hånd og håndledd, Dupuytrens kontraktur operasjon
14
10
Hånd og håndledd, ganglion
14
10
Musken- og skjelettsystemet, arm/skulder
Revidert 09.06.16
Hånd og håndledd, karpal tunnel syndrom
14
7
Hånd og håndledd, slitasje i tommelens rotledd
14
10
Hånd og håndledd, triggerfinger
14
7
Hånd, injeksjonsbehandling ved Dupuytrens kontraktur
8
Skulder, avrivning/ruptur, stor kikkhullsoperasjon
18
16
18
16
14
(artroskopi)
Skulder, betennelser og forkalkninger, liten
kikkhullsoperasjon (artroskopi)
Skulderslitasje, innsetting av kunstig skulderledd (protese)
17
22
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
Uker
uker
Ankel, kikkhullsoperasjon (artroskopi)
17
14
Fot, ganglion
14
14
Fot, hallux valgus
14
14
Fot, hammertå
14
14
Fot, nevrinom, Mortons metatarsalgi
14
14
Hofte, kikkhullsoperasjon (artroskopi)
21
20
Hofteleddsartrose (slitasjegikt), protese
12
18
Hofteproteserevisjon
12
18
Kneleddsartrose (slitasjegikt), protese
12
18
Kneproteserevisjon
12
18
Korsbåndskade, fremre
13
9
Meniskskade, kikkhullsoperasjon (artroskopi)
10
9
Knenære osteotomier
10
Musken- og skjelettsystemet, hofte/kne/fot
Nyre- og urinveissykdommer
Nyresykdommer, indremedisin, utredning hos nefrolog
Øre-, nese- og halssykdommer
Bihuleoperasjon
10
18
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
24
18
16
14
Revidert 09.06.16
Fjerning av falske mandler (adenotomi), barn
15
10
15
13
Fjerning av mandler, voksne
20
14
Hørselstest
33
Innleggelse av dren, barn
10
10
Nesemuslinger
32
24
Skjev neseskillevegg (septumplastikk)
32
24
22
Neseoperasjon, rhinoplastikk og lukking av
32
24
22
9
12
Barnet må være 1 år
Fjerning av mandler, barn
12
Barnet må være 1 år
septumperforasjon
Snorkeoperasjon, utvidet
50
Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi)
5
Spyttkjertelstein, fjerning med operasjon
5
Søvnregistrering, avansert (polysomnografi), voksne
44
Søvnregistrering, avansert (polysomnografi), barn
36
Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn
37
(polygrafi), voksne
Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn
26
(polygrafi), barn
Tilpassing av CPAP
20
Tilpassing av høreapparat
33
Utstående ører
14
Øresus (tinnitus)
16
Åndedrettssystemet
16
20
Utredning
Dagkirurgi
Innleggelse
uker
uker
uker
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne
15
Utredning av lungesykdommer, voksne
15
Lovisenberg DPS
Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser,
Poliklinisk
Poliklinisk
utredning/behandling
gruppebehandling
Innleggelse
12
4
8
Revidert 09.06.16
voksne
Atferdsforstyrrelser, hyperaktivitet og
26
konsentrasjonsvansker (ADHD), voksne
Bipolar lidelse, voksne
12
4
8
Depressiv lidelse, voksne
8
4
8
Komplekse traumer/dissosiative lidelser,
12
4
12
Personlighetsforstyrrelser, voksne
12
4
16
Psykoselidelser, voksne
2
4
Samtidige alvorlige psykiske lidelser og
8
6
Spiseforstyrrelser, voksne
12
12
Tilpasningsforstyrrelser, voksne
12
6
Uspesifisert psykisk lidelse, voksne
12
4
Poliklinisk
Poliklinisk
utredning/behandling
gruppebehandling
voksne
rusmiddelproblemer, voksne
Lovisenberg DPS- Ruspoliklinikken
Alkoholproblemer
6-8
Illegale rusmidler
6-8
Spilleavhengighet
6-8
Vanedannende legemidler
6-8
Innleggelse
Nic Waals Institutt
Poliklinisk
Poliklinisk
utredning/behandling
gruppebehandling
Angstlidelser, barn og unge
12
Atferd- og følelsesmessige forstyrrelser,
12
Innleggelse
barn og unge
Depressiv lidelse eller bipolar lidelse,
8
barn og unge
Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker
13
(ADHD), barn og unge
Psykoselidelse, barn og unge
2
Revidert 09.06.16
Spiseforstyrrelser, barn og unge
12
Revidert 09.06.16

Similar documents