Informasjon om Norwegian cartilage project ved Ortopedisk klinikk

Comments

Transcription

Informasjon om Norwegian cartilage project ved Ortopedisk klinikk
Bruskskader i kne
Nytt nasjonalt forskningsprosjekt
Heidi A. Hanvold, forskningskoordinator / fysioterapeut
Bruskskader i kne
Menneskelig nær – faglig sterk
1
Gradering bruskskader - ICRS
Menneskelig nær – faglig sterk
Behandling av bruskskader
Mikrofraktur
Celletransplantasjon
Mosaikkplastikk
Kun opptrening ?
Menneskelig nær – faglig sterk
2
Oslo CARE studien
Menneskelig nær – faglig sterk
Dozin et al 2005
Menneskelig nær – faglig sterk
3
Norwegian
Cartilage
Project
Cartilage
Registry
Risk and
function of
TKA
Clinical Trials
Effect of
microfracture
Healer/Non
healers
Effect of ACI
Menneskelig nær – faglig sterk
2 Kliniske studier
1. Mikrofraktur vs. Artroskopisk
debridement og opptrening
-Multicenterstudie
-Små lesjoner (< 2 cm2)
2. Bruskcelletransplantasjon
vs. Artroskopisk debridement og
opptrening
- Ahus og Ullevål
- Større lesjoner (>2 cm2)
Mikrofrakturstudien
•Kristiansund
•Ålesund
•Haukeland
•Haraldsplass
•OUS
•Diakonhjemmet
•Ahus
Menneskelig nær – faglig sterk
4
Mikrofraktur
Menneskelig nær – faglig sterk
Mikrofraktur
Menneskelig nær – faglig sterk
5
Autolog chondrocytt implantasjon (ACI)
Menneskelig nær – faglig sterk
ACI
Menneskelig nær – faglig sterk
6
Inklusjonskriterier
• Alder 18 – 50
• Isolert bruskskade på femur, grad 3 eller 4
• Stabilt kne
• Ikke tidligere operert for bruskskaden
• Lysholm score < 75
• Menisk > 50% inntakt
Menneskelig nær – faglig sterk
Rehabilitering
Rehabilitation
phases
Phase1:
Accomodation
Physiotherapy and
activities
Objectives
Criteria for progression to
next phase
Education/coaching
Ice, elevation and
compression
Isometric exercises
Range of motion
Gait training (no weightbearing for two weeks)
Reduce pain and
swelling
No pain & swelling during
activities of daily living (ADL)
Normalize range of
motion
Flexion 90
Phase2:
Rehabilitation
Stationary bike cycling
Phase 3:
Return to
activity
Knee and hip resistance
training
Neuromuscular training
Cardiovascular training
Regain quadriceps
control
Recovery of full range
of motion
Progressive knee and hip
resistance training
Normalize muscle
strength
Neuromuscular training
Dynamic joint stability
during ADL
Recovery of strength
and neuromuscular
control
Return to activity/sport
Normalized quadriceps activity
while walking (clinical evaluation
by the physical therapist)
Full range of motion
No pain or swelling during and
after training sessions
Equally distributed weight on the
lower limbs during weight-bearing
exercises with no shift of the
trunk (visually assessed by the
physical therapist)
Ability to stand on 1 limb for at
least 10 seconds
Return to sport based on
individual assessment
Menneskelig nær – faglig sterk
7
Rehabilitering
• Bevegelighet
• Hevelse og smerte
• Kontakt med quadriceps
• IKKE vektbæring første 2 uker, krykker med fotavvikling
• Oppstart hos lokal fysioterapeut 2 uker postoperativt
Menneskelig nær – faglig sterk
Rehabilitering
• Styrkeøvelser (kne og hofte)
• Nevromuskulær trening
• Kardiovaskulær trening
• Kriteriebasert
• Progresjon styres av smerte, hevelse og funksjon
• Lokalisasjon av bruskskaden
• Tilbake til idrett?
– Spesifikke øvelser inn i rehabiliteringen
Menneskelig nær – faglig sterk
8
Øvelser
Menneskelig nær – faglig sterk
• Tett oppfølging av fysioterapeut lokalt
• Treningsdagbok
• Nettskjema
• Kontroller (3, 6, 12 og 24 mnd.)
–
–
–
–
–
–
KOOS
Tegner
Lysholm
VAS (smerte)
EQ-5D
MR, røntgen og hoppetester (24 mnd.)
• Pasientene får også tilbud om oppfølgingskontroll etter 5 år og 10 år
Menneskelig nær – faglig sterk
9
Kontaktpersoner NCP
Heidi Andreassen Hanvold
Koordinator/fysioterapeut
[email protected]
Tlf. 67 96 47 32
Per-Henrik Randsborg
Prosjektleder/Ortoped
[email protected]
Menneskelig nær – faglig sterk
10