GJENNOMGANG OBLIGATORISK OPPGAVE 2

Comments

Transcription

GJENNOMGANG OBLIGATORISK OPPGAVE 2
GJENNOMGANG
OBLIGATORISK
OPPGAVE 2
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
1
A) Lag et klassediagram for systemet. Ta med
assosiasjoner mellom klassene, og metoder og attributter
til hver klasse. Husk at dere kan skrive egne
forutsetninger, og forenkle der det er nødvendig. (Husk
også at alle metoder og attributter dere kommer frem til i
oppgave 2 skal være med her)
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
2
For å opprette nye kunder i systemet må kunden selv
registrere seg. Dette gjøres enten via Ruter-appen (hvor
navn og annen informasjon allerede ligger inne dersom
man er Ruter-kunde) eller via nettsiden til marka-sykler.
Dette kan altså ikke gjøres på billettautomatene til Ruter.
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
2
A) Lag en tekstlig bekrivelse for brukstilfellet “Registrer
utlån”. Ha med aktører, eventuelle pre- og postbetingelser,
hovedflyt og alternativ flyt der kunden ikke finnes i
systemet fra før.
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 2A
Navn: Registrer utlån
Aktør(er): Bruker
Prebetingelser: Ingen
Postbestingelser: Sykkel registrert på utlån hos bruker
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 2A
Hovedflyt:
1.  Bruker scanner Ruter-kort på
stasjon
2.  Systemet validerer kortet for å
finne bruker
3.  Systemet sjekker for
sykkeltype
4.  Systemet sjekker om
sykkeltype er ledig på stativ
5.  Systemet blinker et grønt lys
og ber bruker ta sykkel nr. XX
ut av stativ
6.
Bruker tar sykkel nr. XX
av stativet
7.
Systemet registrerer
sykkel nr. XX på bruker YY
Alternativ flyt:
2.1. Systemet finner ikke bruker
2.2 Systemet ber bruker fylle på
kort før scanning
2.3 Systemet avslutter prosess
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
2
B) Lag et sekvensdiagram for brukstilfellet “Registrer
utlån”. Bruk de nødvendige klassene og metodene fra
oppgave 1. Ta med alternativ flyt der kunden ikke finnes i
systemet fra før.
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
2
Ansatte i Marka-sykler kan se oversikt over kunder, sykler,
stasjoner og generere eventuelle rapporter. Anta at dette
gjøres gjennom et brukergrensesnitt som kommuniserer
med marka-sykler-systemet(main-klassen).
C) Lag et sekvensdiagram for brukstilfellet “Se oversikt
over sykler som ikke er levert i tide”.
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
3
Uavhengig av hva dere har svart tidligere; anta at
utviklerne bestemmer seg for en plandrevet
utviklingsprosess.
A) Identifiser de overordnede aktivitetene som inngår i
utviklingen av systemet for markasykler. Beskriv disse. Ha
med minst 8 aktiviteter
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 3A
1.  Kravspesifisering
2.  Inngåelse av kontrakt
3.  Design
4.  Utvikling
5.  Testing
6.  Godkjenning
7.  Installasjon
8.  Vedlikehold
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
3
B) Ta utgangspunkt i de overordnede aktivitetene som
foreslått i oppgave a). Gi hver aktivitet et unikt navn,
varighet, eventuelle avhengigheter og milepæler. Gjør
dette ved å lage en tabell (ta utgangspunkt i figur 23.5 i
lærebok/Sommerville)
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 3B
NAVN
VARIGHET (uker)
AVHENGIGHET
MILEPÆL
(1) Kravspesifisering
2
-
-
(2)
Kontraktinngåelse
1
1
Kontrakt er inngått
(3)
Design
2
1
-
(4)
Utvikling
10
3
-
(5)
Testing
3
4
(6)
Godkjenning
1
5
Systemet er
godkjent
(7)
Installasjon
2
6
Installasjon vellykket
(8)
Vedlikehold
-
7
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
3
C) Bruk tabellen til å lage et stolpediagram med
utgangspunkt i figur 23.6 i lærebok/Sommerville).
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 3C
Aktivitet/
uker
1
2
3
4
5 - 14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
1
1
3
5
6
7
8
4
4
5
6
6
7
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
3
D) Lag en risikoanalyse ved å benytte en
usikkerhetsmatrise. Få med risiko, sannsynlighet for risiko,
konsekvens av risiko, hvilke tiltak som må iverksettes og
hvem som er ansvarlig for hvert risikomoment. Ha med
minst seks risikomomenter.
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 3D
RISIKO
Nøkkelpersonell er
utilgjengelige
underveis i
prosjektet
Løsningen
fungerer ikke
med Ruters
betalingsløsning
Endringer i krav
SANNSYNLIG
HET
Høy
Moderat
Moderat
KONSEKVENS
TILTAK
ANSVARLIG
Mindre alvorlig
Sørge for
opplæring av
ansatte slik at
flere kan løse
de ulike
oppgavene
Prosjektleder
Alvorlig
Omfattende
testing tidlig i
prosjektet
Testleder/
prosjektleder
Mindre alvorlig
Ta høyde for
endinger i krav
underveis i
prosessen
Prosjektleder/
utviklingsteam
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN
LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 3D
RISIKO
Databasen klarer
ikke å håndtere
så mange
forespørsler per
minutt som
ønskelig
Underestimering av
størrelsen på
systemet
Softwarekomponenter
som skal
gjenbrukes
fungerer ikke
som forventet
SANNSYNLIG
HET
Moderat
Moderat
Moderat
KONSEKVENS
TILTAK
ANSVARLIG
Mindre alvorlig
Vurdere å
kjøpe en
database med
høyere ytelse
Prosjektleder/
databaseansvarlig
Alvorlig
Bruke god tid
på
estimeringen,
og legge inn
ekstra tid på
slutten.
Prosjektleder
Alvorlig
Teste
komponentene
tidlig slik at
man har tid til å
endre dem om
nødvendig
Teknisk leder
EMILIE HALLGREN OG KRISTIN BRÆNDEN