Ny rutetabell rute X60

Comments

Transcription

Ny rutetabell rute X60
X60 Sandnes - Kvadrat - Forus - UiS - SUS - Stavanger - Hundvåg
(Hundvåg)
Sandnes rb.st. - St. Olavs gt. - Langgata - Roald Amundsens gt. - Stavangervn. - Forussletta - Midtbergmyrå - Grensevn. - Vassbotnen - Forusbeen - Lagervn. - Refsnesvn. - E39 - Grannesvn. - Kr. Bonnevies v. - Prof. Olav Hanssens v. Kjell Arholms gt. - Kr. Bonnevies v. - Ullandhaugvn. - Hillevågstunnelen - Fv44 - Kongsgt. - (Klubbgt. - Verksgt. - Verksalmenningen - Bybrua - Hundvågvn. - Hundvågkrossen - Hundvåg ring - Husabøhagen - Skeierindå Skeiehagen - Hundvåg ring)
Mandag - Fredag
168
Sandnes rb.st hpl. 7
Roald Amundsensgt.
Forus øst
Novarmen
UiS øst
Sykehuset v/tunnel
Stavanger hpl. 9
Stavanger hpl. 14
Stavanger hpl. 40
Fiskepiren
Hundvågkrossen
Husabøåkeren
Hundvågkrossen
06:43
06:48
06:53
07:05
07:07
07:13
07:13
07:18
07:23
07:35
07:37
07:43
07:13
07:18
07:23
07:35
07:37
07:43
07:43
07:48
07:53
08:05
08:07
08:13
Faste min.
Faste min.
07:43 - 13:50
13:43 - 16:20
07:43
07:48
07:53
08:05
08:07
08:13
..
..
..
20
22
28
13
18
23
35
37
43
..
..
..
50
52
58
43
48
53
05
07
13
....
....
....
13:50
13:52
13:58
07:18 07:48 07:48 08:18 08:18
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
33
..
..
..
..
..
48
..
..
..
..
..
03
..
..
..
..
..
18
..
..
..
..
..
14:03
....
....
....
....
....
Gule
avganger
kjører
ikkeikke
i påskeferier,
sommerferier
eller juleferier.
Gule
avganger
kjører
i påskeferien,
sommerferien
eller juleferien.
13:43
13:48
13:53
14:05
14:07
14:13
14:18
14:22
14:27
14:34
14:36
14:47
..
..
..
20
22
28
33
..
..
..
..
..
13
18
23
35
37
43
48
52
57
04
06
17
..
..
..
50
52
58
03
..
..
..
..
..
43
48
53
05
07
13
18
22
27
34
36
47
....
....
....
16:20
16:22
16:28
16:13
....
16:43
....
16:18
....
16:48
....
16:23
....
16:53
....
16:35 16:50 17:05 17:20
16:37 16:52 17:07 17:22
16:43 16:58 17:13 17:28
17:13
17:18
17:23
17:35
17:37
17:43
16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
X60 Sandnes - Kvadrat - Forus - UiS - SUS - Stavanger - (Hundvåg)
Hundvåg
Sandnes rb.st. - St. Olavs gt. - Langgata - Roald Amundsens gt. - Stavangervn. - Forussletta - Midtbergmyrå - Grensevn. - Vassbotnen - Forusbeen - Lagervn. - Refsnesvn. - E39 - Grannesvn. - Kr. Bonnevies v. - Prof. Olav Hanssens v. Kjell Arholms gt. - Kr. Bonnevies v. - Ullandhaugvn. - Hillevågstunnelen - Fv44 - Kongsgt. - (Klubbgt. - Verksgt. - Verksalmenningen - Bybrua - Hundvågvn. - Hundvågkrossen - Hundvåg ring - Husabøhagen - Skeierindå Skeiehagen - Hundvåg ring)
Mandag - Fredag
Faste min.
17:43 - 19:43
169
Sandnes rb.st hpl. 7
Roald Amundsensgt.
Forus øst
Novarmen
UiS øst
Sykehuset v/tunnel
Stavanger hpl. 9
Stavanger hpl. 14
Stavanger hpl. 40
Fiskepiren
Hundvågkrossen
Husabøåkeren
Hundvågkrossen
....
....
....
17:50
17:52
17:58
17:43
17:48
17:53
18:05
18:07
18:13
13
18
23
35
37
43
43
48
53
05
07
13
19:43
19:48
19:53
20:05
20:07
20:13
18:03 18:18
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
48
..
..
..
..
..
18
..
..
..
..
..
20:18 21:18 22:18 23:18
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Gule
avganger
kjører
ikkeikke
i påskeferier,
sommerferier
eller juleferier.
Gule
avganger
kjører
i påskeferien,
sommerferien
eller juleferien.
20:43
20:48
20:53
21:05
21:07
21:13
21:43
21:48
21:53
22:05
22:07
22:13
22:43
22:48
22:53
23:05
23:07
23:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X60
X60Hundvåg
Hundvåg- -Stavanger
Stavanger- -SUS
SUS- -UiS
UiS- -Forus
Forus- -Kvadrat
Kvadrat- -Sandnes
Sandnes
(Hundvåg)
(Hundvåg
(Hundvågring
ring- Skeiehagen
- Skeiehagen- Skeierindå
- Skeierindå- Husabøhagen
- Husabøhagen- Hundvåg
- Hundvågring
ring- Hundvågkrossen
- Hundvågkrossen- Hundvågvn.
- Hundvågvn.- Bybrua
- Bybrua- Verksalmenningen
- Verksalmenningen- Verksgt.
- Verksgt.- Klubbgt.
- Klubbgt.- Kongsgt.)
- Kongsgt.)- Jernbanevn.
- Jernbanevn.- Olav
- OlavVsVsgt.gt.- Fv44
- Fv44- Hillevågstunnelen
- Hillevågstunnelen- Ullandhaugvn.- Kr.
- Kr.Bonnevies
Bonneviesv.v.- -Kjell
KjellArholms
Arholmsgt.gt.- Prof.
- Prof.Olav
OlavHanssens
Hanssensv.v.- Kr.
- Kr.Bonnevies
Bonneviesv.v.- Grannesvn.
- Grannesvn.- E39
- E39- Refsnesvn.
- Refsnesvn.- Lagervn.
- Lagervn.- Forusbeen
- Forusbeen- Vassbotnen
- Vassbotnen- Grensevn.
- Grensevn.- Midtbergmyrå
- Midtbergmyrå- Forussletta
- Forussletta- Stavangervn.
- Stavangervn.- Roald
- Roald
Ullandhaugvn.
Amundsensgt.gt.- Langgata
- Langgata- St.
- St.Olavs
Olavsgt.gt.- Sandnes
- Sandnesrb.rb.st.st.
Amundsens
Mandag
Mandag- Fredag
- Fredag
170
Hundvåghallen
Hundvåghallen
Husabøåkeren
Husabøåkeren
Hundvågkrossen
Hundvågkrossen
Fiskepiren
Fiskepiren
Stavanger
Stavangerhpl.
hpl.3939
Stavanger
Stavangerhpl.
hpl.1818
Stavanger
Stavangerhpl.
hpl.3232
Sykehuset
Sykehusetv/tunnel
v/tunnel
UiS
UiSøst
øst
Novarmen
Novarmen
Forus
Forusøst
øst
Roald
RoaldAmundsensgt.
Amundsensgt.
Sandnes
Sandnesrb.st
rb.sthpl.
hpl.7 7
........
........
........
........
........
07:00
07:00
07:01
07:01
07:07
07:07
07:13
07:13
07:15
07:15
07:26
07:26
07:32
07:32
07:37
07:37
........
........
........
........
........
07:30
07:30
07:31
07:31
07:37
07:37
07:43
07:43
07:45
07:45
07:56
07:56
08:02
08:02
08:07
08:07
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
4545
4646
5252
5858
0000
.. ..
.. ..
.. ..
Faste
Fastemin.
min.
Faste
Fastemin.
min.
07:30
07:30- 09:45
- 09:45
10:00
10:00- 18:00
- 18:00
2929
3939
4141
5050
5555
0000
0101
0707
1313
1515
2626
3232
3737
Gule
Guleavganger
avgangerkjører
kjører
ikke
ikke
i påskeferier,
i ipåskeferier,
sommerferier
sommerferier
eller
ellerjuleferier.
juleferier.
Gule
avganger
kjører
ikke
påskeferien,
sommerferien
eller
juleferien.
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
1515
1616
2222
2828
3030
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
3030
3131
3737
4343
4545
5656
0202
0707
........
........
........
........
........
09:45
09:45
09:46
09:46
09:52
09:52
09:58
09:58
10:00
10:00
........
........
........
........
........
........
........
........
10:00
10:00
10:01
10:01
10:07
10:07
10:13
10:13
10:15
10:15
10:26
10:26
10:32
10:32
10:37
10:37
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
1515
1616
2222
2828
3030
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
3030
3131
3737
4343
4545
5656
0202
0707
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
4545
4646
5252
5858
0000
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
0000
0101
0707
1313
1515
2626
3232
3737
........
........
........
........
........
18:00
18:00
18:01
18:01
18:07
18:07
18:13
18:13
18:15
18:15
18:26
18:26
18:32
18:32
18:37
18:37
........
........
........
........
........
18:30
18:30
18:31
18:31
18:37
18:37
18:43
18:43
18:45
18:45
18:56
18:56
19:02
19:02
19:07
19:07
........
........
........
........
........
19:00
19:00
19:01
19:01
19:07
19:07
19:13
19:13
19:15
19:15
19:26
19:26
19:32
19:32
19:37
19:37
........
........
........
........
........
19:30
19:30
19:31
19:31
19:37
19:37
19:43
19:43
19:45
19:45
19:56
19:56
20:02
20:02
20:07
20:07
........
........
........
........
........
20:00
20:00
20:01
20:01
20:07
20:07
20:13
20:13
20:15
20:15
20:26
20:26
20:32
20:32
20:37
20:37
........
........
........
........
........
21:00
21:00
21:01
21:01
21:07
21:07
21:13
21:13
21:15
21:15
21:26
21:26
21:32
21:32
21:37
21:37
........
........
........
........
........
22:00
22:00
22:01
22:01
22:07
22:07
22:13
22:13
22:15
22:15
22:26
22:26
22:32
22:32
22:37
22:37
--------------
--------------

Similar documents