finner du her - Olympiatoppen

Comments

Transcription

finner du her - Olympiatoppen
Olympiatoppens forskningskonferanse
Overordnet tema: Treningsbelastning, livsbelastning og individualisering
Tid
Tema
Prosjekt/tittel
Ansvarlig
0900 - 0930
Registrering
0930 - 0940
Åpning
Velkommen
Tore Øvrebø (OLT)
0945 – 1010
Beste praksis
Ennå ikke avklart
En topptrener fra idretten
1015 – 1035
Coaching
Balansekunst i toppidrett: Prestasjonsfokus vs. Liv Hemmestad (OLT)
livskvalitet
1040 – 1100
Idrettspsykologi
Livsbalanse og forebygging av utmattelse hos
elite utøvere og trenere
1100 - 1115
Pause
1115 – 1135
Trening og helse
Effekten av «core-stability» trening på prestasjon Lars Haugvad (OLT)
og skader hos idrettsutøvere
1140 – 1200
Trening og helse
Er det en sammenheng mellom
treningsbelastning og sykdomsrisiko?
Ida Svendsen (OLT)
1200 - 1245
Lunsj
1245 – 1310
Helse
Hvilken belastning gir sykdom og skader for
norske olympiske utøvere?
Ben Clarsen og Håvard
Moksnes (OLT/NIH)
1315 – 1335
Ernæring
Periodisering og tilrettelegging for ernæringsintervensjoner basert på utøvers behov
- et helhetlig perspektiv for 24 timers utøveren
Ina Garthe (OLT)
1340 - 1410
Trening
Kan hjertevariabilitet si oss noe om
treningsbelastning?
Gøran Paulsen (OLT)
Daniela Schäfer (Polar)
1410 – 1420
Pause
1420 - 1515
Trening
Monitoring training: Where do we go from here? Carl Foster (University of
Wisconsin-La Crosse, USA)
1520 - 1550
Trening
Anvendt forskning og systematisering av beste
praksis som redskap for utviklinga av norsk
langrenn
1555 - 1600
Avslutning
Nicolas Lemyre
(OLT/NIH)
Øyvind Sandbakk (OLT/
SENTIF) og Vidar Løfshus
(NSF)
Lars Engebretsen (OLT)

Similar documents