20.06.2016Strokovni sodelavec - za skladnost poslovanja in integriteto

Comments

Transcription

20.06.2016Strokovni sodelavec - za skladnost poslovanja in integriteto
Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za pravne zadeve in kadre
Služba za kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 518
Faks: 01 / 29 14 807
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
20103-1/2016-64
365.2
15. 06. 2016
Obvestilo 64/16
OBVESTILO
Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca v štabni službi za skladnost poslovanja in
obvladovanje tveganj, SŽ d.o.o., na delovnem mestu:
STROKOVNI SODELAVEC - za skladnost poslovanja in integriteto
( 1 izvajalec)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost: pravna
smer),
- 48 mesecev delovnih izkušenj,
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.
Mesto nastopa dela: Ljubljana.
Prednost bodo imeli kandidati z dobrim znanjem tujega jezika (angleški/nemški jezik),
izkušnjami na področju vzpostavitve in izvajanja sistema skladnosti poslovanja in integritete,
ter dobrimi komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnosti.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 1 leta s štirimesečnim poskusnim delom.
Rok za oddajo vlog je 20.6.2016. Vloge posredujte na elektronski naslov [email protected] oziroma na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Služba za pravne zadeve in kadre,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Kontakt za morebitne dodatne informacije : [email protected]
Maja Lemut
vodja službe
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:


dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in
druge podatke o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v
primeru nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2