ISPAP - kadrovski načrt pri plači za junij 2016

Comments

Transcription

ISPAP - kadrovski načrt pri plači za junij 2016
Izvoz podatkov za ISPAP odjemalec za plačo za
mesec junij 2016
Pomembno pri obračunu plače za mesec junij 2016 !!!
Obračun plač – Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
Pri plači za mesec junij 2016 (izplačilo v juliju 2016) je potrebno posredovati tudi podatke o
številu zaposlenih (Kadrovski načrt) po virih financiranja. V ta namen je potrebno, da pri plači
za mesec junij označite podatek Kadrovski načrt s kljukico in datoteko po običajnem
postopku uvozite na AJPES odjemalec.
Opozorilo!!!
V primeru, da ima kateri od vaših zaposlenih v šifrantu zaposlenih vpisan datum prekinitve v
mesecu juniju 2016, ga v Kadrovski načrt (za dan 1.7.2016) pri pripravi XML datoteke ne bo
poročalo, kar je tudi pravilno, saj se poročajo podatki na dan 1.7.2016.
16.6.2016
Saop - 1